Truyện tranh thần điêu đại hiệp

      217

Nội dung

Sau Lúc công ty bắc tống bại vong thì quân kyên chiếm lĩnh phía bắc trung quốc, dân phương thơm bắc phải lưu giữ tán lầm than.Thời lý tông công ty nam tống, quách tĩnh và vợ bé tình cờ gặp gỡ gỡ dương thừa là con trai nghĩa đệ dương khang. dịp kia dương qua vẫn 12 tuổi, cha mẹ hầu như mất phải không cha mẹ trơ trọi. quách tĩnh nhấn nuôi dương quá, đem về đảo đào hoa nhằm học võ cùng với bà xã là hoàng dung. nhưng lại hoàng dung từng tất cả mắc mưu cùng với dương khang đề xuất không quá lòng chỉ dạy dỗ dương quá. Dương Quá nhạy bén cần học lạnh lùng. thấy vậy, quách tĩnh đành nên gửi dương vượt lên núi bình thường nam giới trung bình sư học đạo, hy vọng dương quá đang tu trung tâm dưỡng tính, trong tương lai đổi mới một chủ yếu nhân quân tử.


Bạn đang xem: Truyện tranh thần điêu đại hiệp

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Phim Thiên Đường Vắng Em, Thiên Đường Vắng Em

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*