Bảo hiểm xã hội q1

      603

Bảo hiểm xã hội quận 1 thực hiện Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân tham gia; từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định.

Bạn đang xem: Bảo hiểm xã hội q1


Bảo hiểm xã hội là chế độ an sinh xã hội nhằm sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội…

Song nhiều người lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội vẫn chưa biết đi đến đâu để được giải quyết các chế độ quyền lợi của cá nhân mình. Hiểu rõ điều này, chúng tôi mang đến nội dung bài viết cung cấp các thông tin về Bảo hiểm xã hội quận 1.

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận 1

Chứng năng, nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội quận 1 bao gồm:

+ Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội quận dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

+ Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

– Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

– Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

– Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

– Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội quận 1;

– Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

– Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội quận 1 theo phân cấp;

– Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

+ Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội quận 1.

+ Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

Xem thêm: Phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp Tập 34 Vietsub Hd, Tân Thần Điêu Đại Hiệp

+ Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

+ Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận 1.

+ Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở quận 1 để cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

+ Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội quận 1.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh giao.

Bộ phận nhân sự bảo hiểm xã hội Quận 1

Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quận 1:

Giám đốc: Ông Phạm Việt Tiến – điện thoại: 028.38 203 595

Phó Giám đốc: Bà Lê Thị Tuyết Linh – điện thoại: 028.38.203.744

Phó Giám đốc: Ông Trần Trúc Giang – điện thoại: 028.38.203.745

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Ngọc Minh: 38.203.743

Bộ phận nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Quận 1:

Chính sách: số nhánh 205

Quản lý Thu: số nhánh 401

Cấp sổ, thẻ: số nhánh 301 -306

Một cửa: số nhánh 119

Kế toán: số nhánh 201

Văn thư: số nhánh 103

TT $ Phát Triển ĐT: số nhánh 216

*

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận 1

Cơ quan bảo hiểm xã hội quận 1 hiện có địa chỉ tại Số 35 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại bảo hiểm xã hội quận 1

– SĐT bảo hiểm xã hội quận 1: 028.38203747 – 028.38203474. Khi liên hệ, nếu Khách hàng muốn hỗ trợ các vấn đề cụ thể liên quan đến việc giải quyết bảo hiểm như về số thẻ bảo hiểm y tế, số sổ bảo hiểm xã hội hay muốn gặp bộ phận nghiệp vụ chính sách của bảo hiểm thì cá nhân, doanh nghiệp cần ấn phím nội bộ. Cụ thể như sau:

– Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 123

– Bộ phận Quản lý thu: 401

– Bộ phận Sổ, thẻ: 301

– Bộ phận Chính sách: 205

– Bộ phận Kế toán: 201

Ngoài ra Khách hàng có thể liên hệ những số điện thoại sau nếu có nhu cầu giặp giám đốc và phó giám đốc của cơ quan bảo hiểm quận 1:

– Giám đốc: Ông Phạm Việt Tiến – điện thoại: 028.3820.3595

– Phó Giám đốc: Bà Lê Thị Tuyết Linh – điện thoại: 028.3820.3743

– Phó Giám đốc: Ông Trần Trúc Giang – điện thoại: 028.3820.3744

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận 1

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận 1

– Kho bạc Nhà nước quận 1: 3741.0.1056704

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 1700202902025

– Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – sở giao dịch 2: 13010009832021

– Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 : 902025000009

– Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn: 1101179999999

Thời gian làm việc bảo hiểm Xã hội quận 1

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội quận 1 Hồ Chí Minh như sau:

– Từ thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 07:30–12:00; Chiều:13:00–16:30

– Thứ 7: Sáng 08:00–12:00, chiều nghỉ

– Chủ Nhật: Nghỉ

Thủ tục hành chính được thực hiện tại BHXH quận 1

Những thủ tục hành chính sau được thực hiện trực tiếp tại bảo hiểm xã hội quận 1 đó là:

– Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân tham gia; từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định.

– Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tổ chức dịch vụ công chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;

– Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

– Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

– Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

– Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

– Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

– Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

– Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

– Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế;

Bảo hiểm xã hội quận 1 nằm trong danh mục bài viết cơ quan bảo hiểm xã hội để Quý khách hàng tham khảo.