Các hàm trong c++

      518

Hàm trong c nói riêng và trong số ngôn ngữ lập trình khác nói thông thường là phần giải pháp xử lý được tạo ra để sử dụng lại.Trongđoạn chương trình dưới phần xử lý nhập với kiểm tra số nguyên dương LẶP LẠI 3 LẦN, vấn đề này dẫnđến một số vấnđề như:Viết giải pháp xử lý (code) nhiều lần vàkhi có sự thayđổi thì đề nghị thayđổi các lần

#include main() int x, y, z; //Nhập số trước tiên bởi printf("x = "); scanf("%d", &x); while (x //Nhập số thiết bị hai bởi vì printf("y = "); scanf("%d", &y); while(y //Nhập số thứ tía printf("z = "); scanf("%d", &z); while (z int tong = x + y + z; printf("Tong 3 so la %d", tong); Hướng giải quyết:Những xử lý giống nhau sẽ xây dựng thành mộtđoạn chương trình vàđoạn lịch trình này sẽđược sử dụnglạiở đầy đủ yêu cầu tựa như vàđược điện thoại tư vấn là hàm.

Bạn đang xem: Các hàm trong c++

Hàm vào c – Hàm là gì

Hàm là mộtđoạn chương trình bao gồm một hoặc các xử lý nhằm giải quyết và xử lý một quá trình nào đóvàđược xây dựng với mụcđích TÁI SỬ DỤNG.

Như vậy vào một công tác nếu gồm có xử lý như thể nhau chúng ta nên sản xuất hàm.

Hàm tất cả thểđược xây dựng vị lập trình viên hoặc hàm bao gồm sẵn trong ngữ điệu lập trình. Ví dụ trong lập trình sẵn C, chúng ta cũng có thể liệt kê những hàm tất cả sẵn như printf, scanf, pow, sqrt,…

Hàm vào c –Hàm tựđịnh nghĩa

Kiểu_Dữ_Liệu Tên_Hàm(Tham_Số_1, Tham_Số_2, ...) Xử lý; Giải thích

Kiểu dữ liệu rất có thể là int, long, float, double, char hoặc void.Đây chính là dữ liệu mà hàm có thể trả về (hay còn gọi làđâu ra – output).

Tên hàm yêu cầu là:động từ, ko chứa khoảng chừng trắng, không trùng trường đoản cú khoá, ko chứa cam kết tựđặc biệt vàđặt thương hiệu cóý nghĩa.

Tham số là dữ liệuđầu vào của hàm vàđược khai báo theo cú pháp sau:

Kiểu_Dữ_Liệu Tên_Tham_Số_1, Kiểu_Dữ_Liệu Tên_Tham_Số_2,...

Xem thêm: Chuyển Đổi La Mỹ (Usd) Và Việt Nam Đồng (Vnd) Máy Tính Chuyển Đổi Tỉ Giá Ngoại Tệ

Ví dụ: xuất bản hàm tính tổng 2 số nguyên

Cách 1: Hàm không trả về giá chỉ trị với không nhận tham sốđầu vào

void tinhTong1() int a, b, tong; printf("a = "); scanf("%d", &a); printf("b = "); scanf("%d", &b); tong = a + b; printf("Tong hai so la %d", tong); Cách 2: Hàm nhận tham sốđầu vào với không trả về giá trị

void tinhTong2(int a, int b) int tong; tong = a + b; printf("Tong nhị so la %d", tong); Cách 3: Hàm trả về giá trịkhông dìm tham sốđầu vào

int tinhTong3() int a,b, tong; printf("Nhap so thu nhat a = "); scanf("%d", &a); printf("Nhap so thu hai b = "); scanf("%d", &b); tong = a + b; //Kết thúc hàm với trả về công dụng return tong; Cách 4:Hàm trả về giá trị cùng nhận tham sốđầu vào

int tinhTong4(int a, int b) int tong; tong = a + b; //Kết thúc hàm với trả về kết quả return tong;

Hàm trong c – hotline hàm

Gọi hàm thông qua tên hàm và truyền tham sốđầu vào hoặc xử lý tác dụng trả vềnếu có.

Gọi hàm tinhTong1 –Hàm không trả về giá chỉ trị với không nhấn tham sốđầu vào

tinhTong1();Gọi hàm tinhTong2 –Hàm nhận tham sốđầu vào với không trả về giá bán trị

tinhTong(10, 20);Lưu ý: vào 10 tươngứng vớia, trăng tròn tươngứng với b, tức hàm xử lý tính tổng 10 cùng 20

Gọi hàm tinhTong3 –Hàm trả về giá chỉ trị cùng không thừa nhận tham sốđầu vào

int ketqua;ketqua = tinhTong3();Lưu ý: vị hàm tinhTong3 trả về kết quả là tổng của 2 số nên lúc gọi hàm họ phải khai báo biến và gán hiệu quả trả về từ hàm.

Gọi hàm tinhTong4 –Hàm trả về giá chỉ trịnhận tham sốđầu vào

int ketqua;ketqua = tinhTong4(1020, 4190);Tương từ như hàm tinhTong3, khi gọi hàm tinhTong4chúng ta cần xử lý công dụng trả về. Trong ví dụ trên, bọn họ thực hiện tính tổng 2 số 1020 cùng 4190. Hiệu quả tính toán được sẽ tiến hành gán vào đổi mới ketqua.

Kết luận:Tuỳ vào mụcđích tuyệt yêu cầu ví dụ mà họ sẽ xuất bản hàm phù hợp. điện thoại tư vấn hàm trải qua tên hàm và phải tương xứng với có mang của hàm.

Hàm trong c – một số trong những lỗi thường gặp gỡ khi thao tác làm việc với hàm

1/ hotline sai thương hiệu hàm.

2/ gọi hàm không tương xứng vớiđịnh nghĩa3/ Hàm gồm nhận tham số tuy nhiên khi gọi hàm thì không truyền tham sốđầu vào

ketqua = tinhTong4();4/ Truyền khôngđúng số lượng tham số

ketqua = tinhTong4(1502);5/ Truyền thông số không phù hợp với kiểu tài liệu lúcđịnh nghĩa hàm

ketqua = tinhTong4(12.5, 20.9);Hàm tinhTong4 chỉ nhận 2 thông số kiểu int tuy nhiên khi gọi hàm bọn họ truyền 2 tham số kiểu số thực.

Hàm vào c – Tổng kết

Mụcđích kiến thiết hàmCú pháp xây cất hàm trong xây dựng cGọi hàmMột số lưuý khi làm việc với hàm
*

Hàm vào c – Bài tập thực hành

Bài thực hành thực tế số 1: Viết hàm tính chu vi và diện tích hình tròn

Bài thực hành thực tế số 2: Viết chương trình cung ứng người dùng triển khai các phép tính bao gồm cộng, trừ, nhân và phân chia hai số

Nếu ký kết tự được nhập từ bàn phím là “+” thì phép tính cộngNếu ký kết tự được nhập từ bàn phím là “-” thì phép tính trừNếu ký tự được nhập từ keyboard là “*” thì phép tính nhânNếu ký kết tự được nhập từ keyboard là “/” thì phép tính chia

Yêu mong thực hiện: