Cách mở mẫu bài trình chiếu

      261

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (123.39 KB, 5 trang )


Trường THCS Xuân TânLớp : 9/Họ và tên : .Ms :Thứ ........ngàytháng..nămKiểm tra 45Môn : Tin học 9 Đề 1Điểm Lời phêĐề bàiI /Trắc nghiệm (2đ): Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất1. Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới? a. Insert New Slide b. Nháy vào nút New Slide c. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide d. Cả 3 đều được.2. Cách mở mẫu bố trí (slide layout)? a. Insert Slide layout b. Format New Slide c. Format Slide layout d. Tools Slide layout 3. Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design)? a. Insert Slide Design b. Format Slide Design c. View Slide Design d. Tools Slide Design4. Các bước tạo bài trình chiếu ? a. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu. b. Nhập và định dạng nội dung văn bản,Thêm các hình ảnh minh họa. c. Tạo hiệu ứng chuyển động,Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu. d. Cả a), b) và c) 5. Cách tạo màu nền cho 1 trang chiếu? a. Chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút và chọn màu Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. b. Chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút và chọn màu Nháy nút


Apply trên hộp thoại. c. Chọn trang chiếu Chọn Format / Background Nháy nút Apply trên hộp thoại. d. Chọn trang chiếuChọn Format / Background Nháy nút Apply to All trên hộp thoại.6. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào? a. Insert Text box b. Format Font c.Insert Picture from file d. Edit Select All.7. Các bước đặt hiệu ứng chuyển trang: a. Chọn các slide cần tạo hiệu ứng, chọn Slide Show Slide Transition, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở ô bên phải. b. Chọn các slide cần tạo hiệu ứng, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở ô bên phải. c. Chọn Slide Show Slide Transition,, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở ô bên phải. d. Chọn các slide cần tạo hiệu ứng, chọn Slide Show Slide Transition8. Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng: a. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes Nháy chọn hiệu ứng thích hợp b. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes Nháy chọn hiệu ứng thích hợp. c. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes d. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes II /Tự luận(8đ):Câu 1. (2đ) Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?Câu 2. (3đ ) Hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu?Câu 3. (3đ).Nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bạn đang xem: Cách mở mẫu bài trình chiếu


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trường THCS Xuân TânLớp : 9/Họ và tên : .Ms :Thứ ........ngàytháng..nămKiểm tra 45Môn : Tin học 9 Đề 2Điểm Lời phêĐề bàiI /Trắc nghiệm (2đ):Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất1. Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là: a. Văn bản b. Hình ảnh, phim c. Âm thanh d. Đối tượng2. Cách mở mẫu bố trí (slide layout)? a. Insert Slide layout b. Format New Slide c. Format Slide layout d. Tools Slide layout 3. Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design)? a. Insert Slide Design b. View Slide Design c. Format Slide Design d. Tools Slide Design4. Cách sao chép nhiều trang chiếu ? a. Chọn trang chiếu đầu tiên, giữ phím Ctrl và chọn các trang chiếu tiếp theo
b. Nháy vào nút copy rồi nháy chuột vào nơi cần sao chép c. Nháy vào nút Paste d. Cả a), b) và c)5. Cách tạo màu nền cho nhiều trang chiếu? a. Chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút và chọn màu Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. b. Chọn trang chiếuChọn Format / BackgroundNháy nút và chọn màu Nháy nút Apply trên hộp thoại. c. Chọn trang chiếu Chọn Format / Background Nháy nút Apply trên hộp thoại. d. Chọn trang chiếuChọn Format / Background Nháy nút Apply to All trên hộp thoại.6. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào? a. Insert Text box b. Insert Picture from file c. Format Font d. Edit Select All.7. Các bước đặt hiệu ứng chuyển trang: a. Chọn các slide cần tạo hiệu ứng, chọn Slide Show Slide Transition, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở ô bên phải. b. Chọn các slide cần tạo hiệu ứng, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở ô bên phải. c. Chọn Slide Show Slide Transition,, Nháy chọn hiệu ứng thích hợp ở ô bên phải. d. Chọn các slide cần tạo hiệu ứng, chọn Slide Show Slide Transition8. Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng: a. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes Nháy chọn hiệu ứng thích hợp b. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes Nháy chọn hiệu ứng thích hợp. c. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes d. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes II /Tự luận(8đ):Câu 1. (3đ) Nêu các bước di chuyển nhiều trang chiếu?Câu 2. (3đ ) Hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu?Câu 3. (2đ).Nêu các bước cần thực hiện để tạo hiệu ứng động cho đối tượng?...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đáp án đề 1:I.Trắc nghiệm: (2đ)1 2 3 4 5 6 7 8d c b d b c a bII. Tự luận:(8đ)Câu 1. Những đối tượng làm nội dung cho các trang chiếu: (2đ)Văn bản: (0.5đ) Thường là những câu ngắn gọn hoặc chỉ là một phần của câu, được trình bày dưới dạng liệt kê. Hình ảnh (0.5đ), biểu đồ minh hoạ (0.5đ),...Các tập tin âm thanh và các đoạn phim (0.5đ),...Câu 2. Các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu: (3đ )Gồm nhiều bước và được thực hiện theo trình tự sau :
a/ Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu.b/ Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.c/ Nhập và định dạng nội dung văn bản.d/ Thêm các hình ảnh minh họa.e/ Tạo hiệu ứng chuyển động. f/ Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu.Câu 3. Nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu: (3đ).+ Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.+ Chọn lệnh Insert Picture From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện.+ Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in.+ Nháy chọn tập tin hình ảnh cần thiết và nháy Insert.Đáp án đề 2:I.Trắc nghiệm: (2đ)1 2 3 4 5 6 7 8d c c d a b a bII. Tự luận:(8đ)Câu 1. (3đ) Nêu các bước di chuyển nhiều trang chiếu?B1. Chọn trang chiếu đầu tiên, giữ phím Ctrl và chọn các trang chiếu tiếp theoB2. Nháy vào nút cut B3. Nháy chuột vào nơi cần di chuyển B4. Nháy vào nút PasteCâu 2. Các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu: (3đ )Gồm nhiều bước và được thực hiện theo trình tự sau :a/ Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu.b/ Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.c/ Nhập và định dạng nội dung văn bản.d/ Thêm các hình ảnh minh họa.e/ Tạo hiệu ứng chuyển động. f/ Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu.Câu 3. Nêu các bước cần thực hiện để tạo hiệu ứng động cho đối tượng: (2đ).
B1. Chọn các trang chiếu. B2.Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes B3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.


Video liên quan


Reply 4 0 Chia sẻ

*

Cách xem ai chuyển tiền cho mình Sacombank
*

Cách tự chụp ảnh đẹp

Thông tin tác giả Tham khảo X wikiHow là một trang wiki, nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng ...


*

Cách chiết cây lựu

Cây Lựu được trồng để làm cảnh, làm thuốc và lấy quả ăn với nhiều dinh dưỡng, vitamin, khoáng chấtRiêng tại khu vực TPHCM thì người ta thường trồng ...

Xem thêm: Tiếp Viên Cà Phê Võng Ôm - Gạ Gẫm Khách Vào Mua Dâm Ở Cafe Võng, Thu 30


*

Cách tạo bìa trong Word

Bài viết dưới đây sẽ dẫn bạn cách kẻ khung trong word 2010 đẹp và đơn giản nhất. Hy vọng sẽ giúp cho bài viết của bạn có mẫu bìa trình bày đẹp và ...


*

Cách lấy mã QR của Zalo trên máy tính

Mã QR là một dạng mã vạch có thể đọc bởi camera của điện thoại hay máy chuyên đọc mã vạch. Ngoài ra, mã QR còn có khả năng giúp chúng ta truy cập nhanh ...


Cách lắp ống thoát nước máy giặt

Có máy giặt của riêng bạn là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi giặt giũ.Cho dù bạn sở hữu nhà riêng của bạn hoặc thuê một ...


Hướng dẫn sử dụng camera hành trình C6
Cách mở link trên Google Drive

Công nghệ Ứng dụng Tin học Văn phòng Google Sheets Cách mở link trong Google Sheets bằng 1 lần click chuột Nguyễn Trang 449 Theo mặc định khi muốn mở ...


Cách viết chữ Thảo trong tiếng Trung

Học bộ thủ tiếng Trung: Bộ Thảo 艹 Cao Bài Học bộ thủ tiếng Trung hôm nay chúng ta sẽ học về Bộ Thảo 艹 Cao là một trong những ...


Trong công nghiệp HCl tinh khiết được điều chế bằng cách nào

Hydro chloride HCl, là một chất khí không màu, độc hại, có tính ăn mòn cao, tạo thành khói trắng khi tiếp xúc với hơi ẩm. Hơi trắng này là axít clohiđric ...