Hướng dẫn sử dụng active partition recovery

      550

Trong quá trình sử dụng máy tính sẽ có những lúc chúng ta lỡ tay xóa đi dữ liệu quan trọng trong máy tính hoặc trong USB, để khôi phục lại dữ liệu đã mất chúng ta có thể sử dụng phần mềm File Recovery 14.5.0 đây là một phần mềm khá mạnh để khôi phục dữ liệu.Mình đã thử với các file của office như word, excell….rồi các file như pdf hay .zip .rar thì sẽ được khôi phục 100% dữ liệu còn các file như .Exe, .msi…. thì khôi phục khoảng 60% thui.


Download phần mềm tại : File Recovery 14.5.0Hướng dẫn cài đặt và Active : Có video ở đầu bài viết

Sau khi cài đặt và Active mở phần mềm lên :

*
*

Nếu dữ liệu nhiều thì thời gian Scan khá lâu. Lần mình Recover 2G mất khoảng 1 tiếng