KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TRONG C

Hướng dẫn bí quyết kiểm tra số nguyên trong C. Các bạn sẽ học được phương pháp tạo một hàm cơ phiên bản để kiểm tra số nguyên vào C cũng giống như cách liệt kê cùng tính tổng tất cả các số nguyên bằng C sau bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Kiểm tra số nguyên trong c

Số nguyên số thực trong C là gì

Trong ngữ điệu C, tư tưởng số nguyên cùng số thực cũng tương tự như với khái niệm mà bọn họ hay dùng.

Số nguyên bao gồm các số tự nhiên và thoải mái (1,2,3…), số âm (-1,-2,-3…) với số 0.Những nhỏ số thường thì mà họ thường áp dụng được gọi là số nguyên.

Số thực là một số trong những nguyên cùng với một quý giá thập phân. Ví dụ, những số như 1.0, 5.2, -9.687, 3.14159,… chẳng hạn. Số thực cũng bao gồm số nguyên trong nó.Tóm lại, các số bao gồm cả phần thập phân được hotline là số thực.

Số nguyên trong C hoàn toàn có thể biểu diễn vì chưng giá trị đúng đắn của nó, trong những lúc số thực vào C lại được màn trình diễn dưới dạng vết phẩy động, điều đó tức là số thực không thể biểu diễn bởi giá trị thiết yếu xác, mà bạn cũng có thể làm tròn lên hoặc có tác dụng tròn xuống số chữ cái sau phần thập phân để màn trình diễn nó với những giá trị không giống nhau.

Kiểm tra số nguyên trong C

Số nguyên trong C có công dụng biểu diễn vày giá trị đúng mực của nó, trong lúc số thực thì rất có thể làm tròn lên hoặc làm cho tròn xuống thành những giá trị khác nhau.

Xem thêm: Phim Kinh Dị - Thế Kỷ Kinh Dị

Bằng giải pháp sử dụng tính chất này, bạn có thể so sánh hai quý giá làm tròn lênlàm tròn xuống của số đang cho, với nếu hai giá trị này như là nhau thì số đã cho chính là một số nguyên.

Chúng ta cần thực hiện tới nhị hàm vào header tệp tin là hàm eil() để triển khai tròn lên, và hàm floor để gia công tròn xuống giá chỉ trị một số trong những trong C.

Và bạn có thể tạo hàm đánh giá số nguyên trong C như sau:

Copy

#include int check_real_integer_number(float n) //flag = 1 => số nguyên //flag = 0 => số thực int flag = 1; if (ceil(n) != floor(n)) flag = 0; return flag;

Chúng ta có thể gọi hàm này và thực hiện trong chương trình nhập n chất vấn n tất cả phải số nguyên không vào C như sau:

Copy

#include #include int check_real_integer_number(float n) //flag = 1 => là số nguyên //flag = 0 => chưa phải là số nguyên int flag = 1; if (ceil(n) != floor(n)) flag = 0; return flag;int main(void) float n; printf("Nhap so= "); scanf("%f",&n); int check = check_real_integer_number(n); if( kiểm tra == 1 ) printf("So vua nhap la so nguyen"); else if( kiểm tra == 0 ) printf("So vua khong phai la so nguyen"); return 0;

Lưu ý là số nhập từ keyboard phải được đem dưới dạng số float %f hay là double %lf chứ không thể lấy bên dưới dạng int %d, bởi nếu sống dạng số nguyên int thì số nhập vào luôn được máy tính lưu lại dưới dạng số nguyên rồi, và bọn họ cũng không cần phải kiểm tra nó nữa.

Màn hình nhập liệu và công dụng kiểm tra số thực số nguyên đang như sau:

Copy

Nhap so= 6So vua nhap la so nguyenNhap so= 6.1So vua nhap la so thucNhap so= 0So vua nhap la so nguyen

Liệt kê cùng tính tổng tất cả các số nguyên

Sử dụng phương thức ở trên, bạn cũng có thể liệt kê cùng tính tổng tất cả các số nguyên bằng C.

Và dưới đấy là ví dụ về lịch trình liệt kê cùng tính tổng tất cả các số nguyên trong C:

Copy

#include #include /*Định nghĩa macro SIZE_OF_ARRAY để đưa độ lâu năm (số phần tử) trong mảng chỉ định*/#define SIZE_OF_ARRAY(array) (sizeof(array)/sizeof(array<0>))int check_real_integer_number(float n) //flag = 1 => là số nguyên //flag = 0 => không phải là số nguyên int flag = 1; if (ceil(n) != floor(n)) flag = 0; return flag;int main(void) float array<> = 5, 4.1, 7.2, 2, 8.9, 7, 3; int length= SIZE_OF_ARRAY(array); int i = 0, check,total=0; for(short i = 0; i kiểm tra = check_real_integer_number(array); if( check == 1 ) printf("%d ", (int)array); total+=array; printf(" Tong cac so nguyen trong mang:%d ",total); return 0;}

Kết quả:

Copy

5 2 7 3 Tong cac so nguyen trong mang:17

Tổng kết

Trên trên đây Kiyoshi vẫn hướng dẫn chúng ta cách kiểm tra số nguyên vào C cũng như cách liệt kê và tính tổng toàn bộ các số nguyên bằng C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học kinh nghiệm hơn, các bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày từ bây giờ nhé.