Tìm x lớp 2 nâng cao

      613

Các dạng bài xích tập toán tra cứu x lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao

I. Giải toántìm thành phần chưa biếtđược chia thành 2 dạng:

1) Dạng cơ bản:

Giải dạng toán trêndựa theo quy tắc tra cứu thành phần chưa biết của 4 phép tính,cụ thể như sau:

+ Phép cộng:

*x+ b = c

* a +x= c

Quy tắc để tìmx: Số hạng = Tổng– Số hạng

+ Phép trừ:

*x- b = c

* a -x= c

Quy tắc để tìmx: Số bị trừ = Hiệu + Số trừ

Số trừ = Số bị trừ– Hiệu

+ Phép nhân:

*xx b = c

* a xx= c

Quy tắc để tìmx: Thừa số = Tích : Thừa số

+ Phép chia:

*x: b = c

* a :x= c

Quy tắc để tìmx: Số bị chia = Thương x Số chia

Số chia = Số bị chia : Thương

Dạng này trong chương trìnhđược biên soạn rất kĩ, việc tổ chức thực hiện củagiáo viên và học sinh tương đối thuận lợi.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 2 nâng cao

2) Dạng nâng cao

a) Dạng bài tìm thành phần chưa biết mà lại vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 số, vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của nhị số.

Ví dụ:Tìmxbiết:

x: 3 = 28 : 4

b) những bài tìmxmà vế trái là biểu thức có 2 phép tính.

Ví dụ: Tìmxbiết:

x+x+ 6 = 14

c) bài bác tìmxmà là biểu thức bao gồm dấu ngoặc đơn.

Ví dụ:Tìmx:

(x+ 1) + (x+ 3) +(x+ 5) = 30

d) bài toán tìmxcó lời văn.

Ví dụ:Tìm một số biết rằng khi thêm số đó 15 rồi bớt đi 3 thì bằng 6. Tìm số đó?

e)xlà số tự nhiên nằm chính giữa nhì số tự nhiên khác.

Ví dụ:

10 Ví dụ:Tìmxbiết:x+xII. Phương pháp:

Giáo viên gồm thể vận dụng nhiều phương pháp trong quá trình giải toán nhưng thông thường theo những bước sau:

Bước 1:HS nêu thương hiệu gọi thành phần phép tính.

Bước 2: GV đối chiếu điểm mấu chốt.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 4 Lời Thề Ước Dưới Ánh Trăng, Lời Bài Hát Chờ Ngưòi (Khánh Băng)

Bước 3: HS nêu quy tắc tìmxtheo thành phần tên gọi.

Bước 4: cố gắng kết quảxvừa tìmđược thử lại đúng – sai.

III. Những dạng toán minh họa:

1. Dạng cơ bản:Gồm những dạng bài xích tập sau:

Ví dụ 1: Tìmxbiết:

x+ 5 = 20

x= đôi mươi - 5

x= 15

Ví dụ 2: Tìmx:

x- 7 = 9

x= 9 + 7

x= 16

Ví dụ 3: Tìmx:

4 xx= 28

x= 28 : 4

x= 7

Ví dụ 4: Tìmx:

45 :x= 5

x= 45 : 5

x= 9

GV cần hướng dẫn học sinh nắm vững những dạng toán search thành phần chưa biết cơ bản nêu trên dựa vào các quy tắc tìm thành phần chưa biết ứng với mỗi dạng bài xích tập. Vì vậy, GV cho HS nắm chắc thương hiệu gọi thành phần chưa biết, nhớ quy tắc bí quyết tìm mỗi thành phần với thử lại kết quả vừa search được.

2. Dạng nâng cao:

2.1. Dạng bài bác tìm thành phần chưa biết mà lại vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 số, vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số:

Ví dụ 1:Tìmx:

x: 2 = 50 : 5

x: 2 = 10 (Tìm thương vế phải trước)

x= 10 x 2 (Áp dụng quy tắc - tìm kiếm số bị chia)

x= 20 (Kết quả)

Ví dụ 2:Tìmx

x+ 7 = 3 x 8

x+ 7 = 24 (Tính tích vế phải trước)

x= 24 – 7 (Áp dụng quy tắc - search số hạng)

x= 17 (Kết quả)

Ví dụ 3:Tìmx:

x: 2 = 12 + 6

x: 2 = 18 (Tính tổng vế phải trước)

x= 18 : 2 (Áp dụng quy tắc -Tìm số bị chia)

x= 9 (Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

45 –x= 30 - 18

45 –x= 12 (Tính hiệu vế phải trước)

x= 45 - 12 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số trừ)

x= 33 (Kết quả)

2.2. Những bài tìmxmà vế trái là biểu thức tất cả 2 phép tính:

Ví dụ 1: Tìmx:

100 –x –20 = 70

100 –x= 70 +20(Tính100 –xtrước – kiếm tìm số bị trừ)

100 –x =90(Tính tổng vế phải trước)

x =100–90(Áp dụng quy tắc – kiếm tìm số trừ)

x =10 (Kết quả)

Ví dụ 2: Tìmx:

x+ 28 + 17 = 82

x+ 28 = 82 – 17 (Tínhtổng28 + 17vế trái trước – tìm kiếm số hạng)

x+ 28 = 65(Tính hiệu vế phải trước)

x=65 – 28 (Áp dụng quy tắc – tra cứu số hạng)

x= 37(Kết quả)

Hoặc:

Ví dụ 3: Tìmx:

xx3 – 5 = 25

xx 3 = 25 + 5 (Tínhxx 3 trước – search số bị trừ)

xx 3 = 30 (Tính tổng vế phải trước)

x= 30 : 3(Áp dụng quy tắc – tìm kiếm thừa số)

x= 10(Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

10 x 4 –x= 10

40 –x= 10 (Tính 10 x 4 trước – kiếm tìm số bị trừ)

x= 40 – 10 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số trừ)

x= 30 (Kết quả)

Ví dụ 5:Tìmx:

10 :xx 5 = 10

10 :x= 10 : 5 (Tính 10 :xtrước – tra cứu thừa số)

10 :x= 2 (Tính thươngvế phải trước)

x= 10 : 2 (Áp dụng quy tắc – tìm số chia)

x= 5 (Kết quả)

Ví dụ 6: Tìmx:

x+x+ 4 = 20

xx 2 + 4 = 20(Chuyển phép cộng thành phép nhân khi cộng gồm nhiều số hạng giống nhau)

xx 2 = trăng tròn – 4 (Tínhxx 2 trước – tìm kiếm số hạng)

xx 2 = 16 (Tính hiệu vế phải trước)

x= 16 : 2 (Áp dụng quy tắc – tìm thừa số)

x= 8 (Kết quả)

Ví dụ 7: Tìmx:

x+xx 4 = 25

xx 5 = 25 (Tínhx+xx 4 trước, vận dụng cách tính khi cộng, nhân bao gồm nhiều số hạng, thừa số giống nhau)

x= 25 : 5 (Áp dụng quy tắc – tìm thừa số)

x= 5 (Kết quả)

2.3. Bài tìmxmà là biểu thức gồm dấu ngoặc đơn.

Ví dụ 1: Tìmx:

100 -(x-5) = 90

(x-5) = 100 - 90(Thực hiện dấu ngoặc đơn trước – tra cứu số trừ)

x-5 = 10(Tính hiệu vế phải)

x= 10 + 5 (Áp dụng quy tắc – search số bị trừ)

x= 15 (Kết quả)

Ví dụ 2: Tìmx:

x+x+x– (x+x) = 29 + 43

x+x+x– (x+x) = 72(Tính tổng vế phải trước)

xx 3–xx 2 =72(Chuyển phép cộng thành phép nhân. Bởi vì phép cộng có những số hạng bằng nhau.)

xx 1 =72(Tính hiệu vế trái)

x=72 : 1(Áp dụng quy tắc – kiếm tìm thừa số)

x= 72 (Kết quả)

Ví dụ 3:Tìmx:

(x+ 1) + (x+ 3) + (x+ 5) = 30

(x+x+x) + (1 + 3 + 5) = 30 (ta nhóm chữ sốxmột vế, các số nhóm lại một vế)

Giảng: (x + x + x) Ta chuyển từ phép cộng thành phép nhânxx 3. Bởi vì phép phép cộng có các số hạng bằng nhau.

(1 + 3 + 5) Tính tổng bằng 9;

Ta có:

xx 3 + 9 = 30

xx 3 = 30 – 9 (Tínhxx 3 trước - tra cứu số hạng)

xx 3 = 21 (Tính hiệu vế phải)

x= 21: 3 (Áp dụng quy tắc - tìm thừa số)

x= 7 (Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

(x+ 0) + (x+ 1) + (x+ 2) + … + (x+ 4) = 20

(x+x+x+ … +x) + (0 + 1 + 2 + … + 4) = đôi mươi (ta nhóm chữxmột vế, các số một vế)

Tổng A = 0 + 1 + 2 + … + 4

A lập thành một dãy số cách đều tất cả khoảng cách bằng 1

Số số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng biện pháp + 1(Công thức)

số hạng = (4 - 0) : 1 + 1 = 5 (số hạng) (Thế vào)

Tổng A = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2(Công thức)

Tổng A = (0 + 4) x 5 : 2 = 10 (Thế vào)

Từ câu hỏi trên ta có:

xx 5 + 10 = 20

xx 5 = 20 – 10 (Tínhxx 5 trước - tra cứu số hạng)

xx 5 = 10 (Tính hiệu vế phải)

x= 10 : 5 (Áp dụng quy tắc - tìm kiếm thừa số)x= 2 (Kết quả)

Lưu ý:Đối với ví dụ trên ta cần phải nhớ 2 công thức.

2.4. Việc tìmxcó lời văn:

Ví dụ 1:Cho một số biết rằng lúc thêm số đó 12 rồi bớt đi 4 thì bằng 9. Tìm số đó?

Cách 1:

Bước 1: Lập vấn đề tìmx

Gọixlà số cần tìm

Dựa vào việc ta có:x+ 12 – 4 = 9

Bước 2: Trong bài bác toánx+ 12 – 4 = 9

x+ 12 = 9 + 4(Tínhx+ 12 trước – tìm kiếm số bị trừ)

x+ 12 = 13(Tính hiệu vế phải trước)

Bước 3:x= 13 – 12 (Áp dụng quy tắc - tìm kiếm số hạng)

x= 1 (Kết quả)

Bước 4: Thử lại (Thayx= 1) kiểm tra kết quả đúng - sai

*Tóm lại:

- Với dạng Toán tìm thành phần chưa biết (hay tìmx) này yêu thương cầu học sinh học thuộc quy tắc search thành phần chưa biết (số hạng, thừa số, số chia, số bị chia, ...)

- Giải quyết 1 vế (ở đây là vế phải, xuất xắc vế trái tùy thuộc vào bài) đưa về dạng cơ bản rồi áp dụng quy tắc.

IV. Các em thuộc tham khảo cùng luyện những bài tập lớp 2 sau:

Chuyên mục: Toán nâng cao lớp 2

(Dạng search x,y )

Bài 1: search x biết

a) x + 12 = 46

b ) 42 + x = 87

c) x + 26 = 12 + 17

d) 34 + x = 86 – 21

Bài 2: Tìm x biết

a) x – 17 = 23

b ) x – 15 = 21 + 49

c) x – 34 = 67 – 49

Bài 3: search x biết

a) 17 – x = 12

b) 72 + 12 – x = 48

c) 28 + 26 – x = 67 – 39

Bài 4: Tìm y biết

a) y + 56 = 56 – y

b) 48 - y = 48 + y

* Bàn luận:

- Với dạng này yêu thương cầu học sinh học thuộc quy tắc tìm kiếm 1 thành phần chưa biết (số hạng, thừa số, số chia, số bị chia...)

- Giải quyết 1 vế ( ở đây là vế phải ) đưa về dạng cơ bản rồi áp dụng quy tắc.