Sư Cô Thích Nữ Hương Nhu Mới Nhất 2017

NS.TS. THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

Ngành học tập : Phật họcTrường đào tạo và huấn luyện : cao cấp Phật học tập TPHCMHệ đào tạo : Cử nhânNước huấn luyện : Việt NamNăm giỏi nghiệp : 1996

Đại học (văn bằng 2)

Ngành học : nước ngoài ngữ (Nga văn)Trường huấn luyện và đào tạo : Đại học Sư phạmHệ huấn luyện : Cử nhânNước huấn luyện và giảng dạy : Việt NamNăm giỏi nghiệp : 1986

2.2. Thạc sĩ

Ngành học : Phật họcTrường đào tạo : Delhi UniversityHệ huấn luyện và giảng dạy : M.A.Tên luận văn: : Buddhist PsychotherapyNước huấn luyện : IndiaNăm giỏi nghiệp : 2000

2.3. Tiến sĩ

Ngành học : Phật họcTrường huấn luyện và đào tạo : Delhi UniversityHệ huấn luyện và giảng dạy : Ph.DTên luận án: : Buddhist Psychotherapy – A Modern Perspective.Nước huấn luyện : IndiaNăm giỏi nghiệp : 2005

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công vấn đề đảm nhiệm

Tháng 9/2006

Học viện Phật giáo việt nam tại TPHCM

Giảng viên

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường cùng tỉnh

1

Lịch sử Triết học tập Phương Tây.

Bạn đang xem: Sư cô thích nữ hương nhu mới nhất 2017

Cử nhân

Từ năm 2006 cho đến nay

Học viện Phật giáo đất nước hình chữ s TPHCM

2

Lịch sử Văn minh núm giới.

Cử Nhân

Từ năm 2018 cho tới nay

Học viện Phật giáo việt nam TPHCM

3

Triết học chủ yếu Trị làng mạc Hội Phật giáo.

Cử Nhân

Từ năm 2010 cho tới nay

Học viện Phật giáo cả nước TPHCM

4

Phật giáo và các vấn đề buôn bản hội.

Thạc sĩ

Khóa 1 với Khóa 2.

Học viện Phật giáo Việt Nam


V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài phân tích đăng trong Kỷ yếu/ tuyển tập của các hội thảo học thuật:

1. Vietnamese Buddhist Nun in Present (Ni giới việt nam Ngày Nay) - Tham luận trình bày tại Hội nghị phái nữ Phật giáo - Sakyadhita lần trang bị X tổ chức triển khai tại thủ đô hà nội Ulaanbaatar, Mông Cổ) được đăng vào kỷ yếu ớt của hội thảo (7/2008)

2. Bhiksuni Tri Hai: A Scented Lotus Life. Tham luận trên hội nghị phái nữ Phật giáo - Sakyadhita lần vật dụng XI tổ chức triển khai tại tphcm – Việt Nam. Tham luận được đăng vào tuyển tập: Eminent Buddhist Women, edited by Karma Lekshe Tsomo. Published by State University Of thủ đô new york Press, Albany, 2014. Page 93.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Mua Hàng Trên Amazon Ship Về Việt Nam Mới, Mua Hàng Amazon

3. Ni giới vn và những người dân khiếm thị - Tham luận tại hội thảo khoa học: nữ giới Việt Nam: truyền thống cuội nguồn và hiện nay đại. Tham luận được in trong tuyển chọn tập: nữ giới Việt Nam: truyền thống lịch sử và hiện đại, nhà xuất bản Đại học giang sơn TPHCM ấn hành – 2016. Trang 623.

4. Vầng trăng chén bát Nhã tỏa ngát Thiên hoa, Tham luận tại hội thảo: lịch sử hào hùng hình thành và cải cách và phát triển Ni giới tổ chức triển khai trong lễ tưởng vọng Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vì chưng Phân ban Ni giới TW tổ chức tại miếu Hội An, thức giấc Bình Dương. 2017. Trang 10.

5. Ai là Người mũi nhọn tiên phong nhận cờ luân lưu đăng cai tổ chức hội nghị Sakyadhita tại Việt Nam? Tham luận tại hội thảo chiến lược Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di, vì Phân ban Ni giới TW tổ chức tại thức giấc Đồng Nai. Tham luận in vào tuyển tập tưởng vọng Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di, công ty xuất bạn dạng Hồng Đức, 2018. Trang 251.

6. Vài điểm đặc săc của khu đất Tiền Giang, Tham luận tại hội thảo trong lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại ái đạo, do Phân ban Ni giới tỉnh giấc Tiền Giang tổ chức, Tham luận được ấn trong tập san báo ngộ ra số … mon 3 năm 2019.

7. Ni trưởng Như Thanh – Bậc Thầy Giới Đức kiêm ưu, Tham luận tại hội thảo chiến lược Khoa học về Sư trưởng Như Thanh vì Phân ban Ni giới tw phối phù hợp với trường Đại học tập KHXH và NV thuộc Đại học quốc gia đồng tổ chức. Tham luận được ấn trong tuyển tập: “Di sản Sư trưởng Như Thanh thừa kế - trở nên tân tiến Ni giới Việt Nam”. Bên xuất phiên bản Tổng hợp TPHCM ấn hành năm 2019. Trang 281.

VI. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: (02 vị)

Luận văn Thạc sĩ, Nguyễn thị Ngọc Thi (Thich cô bé Chúc Hào), Nghiên cứu vớt giải pháp đảm bảo môi trường tại việt nam theo quan điểm Phật giáo, đã đảm bảo xong (5/ 2020).Luận văn Thạc sĩ, Nguyễn đồ vật Vy (Thích nàng Thuần Tạng) : Nghiên cứu khái niệm “Tầm” vào Trung bộ Kinh. (Đang thực hiện).