Rạp đống đa trần hưng đạo lịch chiếu phim

*

CGV

84 rạp
*

Lotte Cinema

48 rạp
*

Galaxy Cinema

19 rạp
*

Starlight

6 rạp
*

BHD Star Cineplex

10 rạp
*

Platinum

5 rạp
*

Mega GS

1 rạp
*

Beta Cineplex

9 rạp
*

RameStar

1 rạp
*

Fafim

2 rạp
*

Venus

2 rạp
*

GoldStar

1 rạp
*

Cinebox

1 rạp
*

Việt Phú

1 rạp
*

City Cinema Bắc Ninh

1 rạp
*

Đống Đa Cinema

1 rạp
*

Dabaco từ bỏ Sơn

1 rạp
*

Khác

20 rạp
*

CineStar

3 rạp
*

Touch Cinema

1 rạp
*

Digimax Cineplex

0 rạp