Tuyển tập những bài toán hay lớp 5

      347
*

Bạn đang xem: Tuyển tập những bài toán hay lớp 5

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: định nghĩa phân số • Ôn tập: đặc thù cơ bạn dạng của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • rèn luyện trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phép nhân với phép phân chia hai phân số • lếu số • lếu láo số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích • luyện tập trang 28 • Héc-ta • luyện tập trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân


• định nghĩa số thập phân • định nghĩa số thập phân (tiếp theo) • sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • luyện tập trang 38 • Số thập phân đều nhau • so sánh hai số thập phân • luyện tập trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân • rèn luyện trang 45 • Viết những số đo cân nặng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • luyện tập chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân tách

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • rèn luyện trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • luyện tập trang 94 • luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình tròn • rèn luyện trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • giới thiệu biểu thiết bị hình quạt • rèn luyện về tính diện tích s • luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • rèn luyện trang 110 • diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương • rèn luyện trang 112 • luyện tập chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • luyện tập chung trang 124 • ra mắt hình trụ. Trình làng hình cầu • luyện tập chung trang 127 • rèn luyện chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều


Xem thêm: Hình Ảnh Sự Tiến Hóa Của Pokemon : Kiến Thức Khác, Hình Ảnh Sự Tiến Hóa Của Pokemon

• Bảng đơn vị đo thời hạn • cùng số đo thời gian • Trừ số đo thời hạn • rèn luyện trang 134 • Nhân số đo thời gian với một vài • phân tách số đo thời hạn cho một số trong những • rèn luyện trang 137 • rèn luyện chung trang 137
• vận tốc • luyện tập trang 139 • Quãng mặt đường • rèn luyện trang 141 • thời hạn • rèn luyện trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo cân nặng • Ôn tập về đo độ dài cùng đo cân nặng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • rèn luyện trang 162 • Phép phân chia • rèn luyện trang 164 • rèn luyện trang 165 • Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một trong những hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một vài hình • rèn luyện trang 169 • rèn luyện chung trang 169
• một số dạng toán đã học • rèn luyện trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu vật • luyện tập chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập