Tuyển tập những bài toán hay lớp 5

      443
*

Bạn đang xem: Tuyển tập những bài toán hay lớp 5

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: Khái niệm phân số • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số • Ôn tập: So sánh hai phân số • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • Luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số • Hỗn số • Hỗn số (tiếp theo) • Luyện tập trang 14 • Luyện tập chung trang 15 phần 1 • Luyện tập chung trang 15 phần 2 • Luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • Luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) • Luyện tập trang 21 • Luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng • Luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích • Luyện tập trang 28 • Héc-ta • Luyện tập trang 30 • Luyện tập chung trang 31 phần 1 • Luyện tập chung trang 31 phần 2 • Luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân


• Khái niệm số thập phân • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • Luyện tập trang 38 • Số thập phân bằng nhau • So sánh hai số thập phân • Luyện tập trang 43 • Luyện tập chung trang 43 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân • Luyện tập trang 45 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân • Luyện tập chung trang 47 • Luyện tập chung trang 48 phần 1 • Luyện tập chung trang 48 phần 2
II - Các phép tính với số thập phân
• 1. Phép cộng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • Diện tích hình tam giác • Luyện tập trang 88 • Luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • Luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • Diện tích hình thang • Luyện tập trang 94 • Luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • Luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn • Luyện tập trang 100 • Luyện tập chung trang 100 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt • Luyện tập về tính diện tích • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) • Luyện tập chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • Luyện tập trang 110 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương • Luyện tập trang 112 • Luyện tập chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • Luyện tập trang 119 • Thể tích hình hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • Luyện tập chung trang 123 • Luyện tập chung trang 124 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu • Luyện tập chung trang 127 • Luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều


Xem thêm: Hình Ảnh Sự Tiến Hóa Của Pokemon : Kiến Thức Khác, Hình Ảnh Sự Tiến Hóa Của Pokemon

• Bảng đơn vị đo thời gian • Cộng số đo thời gian • Trừ số đo thời gian • Luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời gian với một số • Chia số đo thời gian cho một số • Luyện tập trang 137 • Luyện tập chung trang 137
• Vận tốc • Luyện tập trang 139 • Quãng đường • Luyện tập trang 141 • Thời gian • Luyện tập trang 143 • Luyện tập chung trang 144 phần 1 • Luyện tập chung trang 144 phần 2 • Luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cộng • Phép trừ • Luyện tập trang 160 • Phép nhân • Luyện tập trang 162 • Phép chia • Luyện tập trang 164 • Luyện tập trang 165 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình • Luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình • Luyện tập trang 169 • Luyện tập chung trang 169
• Một số dạng toán đã học • Luyện tập trang 171 phần 1 • Luyện tập trang 171 phần 2 • Luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu đồ • Luyện tập chung trang 175 • Luyện tập chung trang 176 phần 1 • Luyện tập chung trang 176 phần 2 • Luyện tập chung trang 177 • Luyện tập chung trang 178 • Luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập