Mẫu Giấy Đề Nghị Mua Điện

Giới thiệuThông tin DNTin tức an ninh - tiết kiệm ngân sách và chi phí điệnHỗ trợ KHĐiện khía cạnh trời mái nhàTrình tự thủ tụcThủ tục cấp điệnCác thương mại & dịch vụ điện khácThông tin phải biếtVăn bạn dạng pháp quiTư vấn SDĐ thông báo
şehirler arası nakliyatkrunker iofree tetriszombs royalelady popularCanlı Skor run 3Yatak Odasi Takimi pod e sigara
Trang chủ cung ứng KHThủ tục cấp cho điện
*
*
*
*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ download ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Kính gửi: ............................................................

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị mua điện

1.Họ cùng tên: .........................................(1)

2.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/ Số thẻ căn cước...: ..............Cơ quan tiền cấp…….......................................................……ngày…...tháng.......năm…...

3.Địa điểm đăng ký sử dụng điện:…........................................................................

..................................................................................................................................

4.Số năng lượng điện thoại contact và thừa nhận nhắn tin (SMS):..............................;

5.Fax.................................; 6.Email………...................……...............................

Xem thêm: Khuyến Khích Những Trào Lưu Giới Trẻ Hiện Nay, 18 Trào Lưu Vui Vẻ Của Giới Trẻ Gần Đây

(2)

7.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW; 8.Số hộ dùng chung:………..

9.Tình trạng áp dụng điện hiện nay tại: chưa xuất hiện điện £; Đang dùng công tơ phổ biến £:

10.Tên chủ hộ cần sử dụng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………........………(3).

........., ngày..........tháng..........năm...........

bên mua năng lượng điện

(ký, ghi rõ họ cùng tên)

HƯỚNG DẪN

1. Ghi tên quý khách là cá nhân, hoặc tên thay mặt đại diện của hộ sử dụng chung

2. Khách hàng hàng đưa tin để nâng cao chất lượng dịch vụ.