Mặt trăng quay quanh trái đất mất bao lâu

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Trong 327 ngày 12 giờ, Mặt Trăng quay 12 vòng xung quanh Trái Đất. Hỏi Mặt Trăng quay một vòng xung quanh Trái Đất hết bao nhiêu lâu?


*

Thời gian mặt trăng quay một vòng xung quanh trái đất là:

327 ngày 12 giờ : 12 = 27 ngày 16 giờ

Đáp số : 27 ngày 16 giờ


Cả hai đều sai theo mình thì:

Thời gian Mặt Trăng quay một vòng xung quanh Trái Đất là:

327 ngày 12 giờ : 12=27 ngày 7 giờ

Đáp số: 27 ngày 7 giờ


Mặt Trăng quay 1 vòng quanh Trái Đất hết 27 ngày - đêm. Tính tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

Bạn đang xem: Mặt trăng quay quanh trái đất mất bao lâu


Chu kì quay của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất bằng :

T = 27 (ngày - đêm) = 27.24.3 600 ≈ 2,33.1 10 6 s

Tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất bằng :

*


Viết vào chỗ chấm thích hợp:Mặt Trăng quay 12 vòng xung quanh Trái Đất trong 327 ngày và 12 giờ.Mặt Trăng quay một vòng xung quanh Trái Đất hết thời gian là: ………………


Mặt Trăng quay 12 vòng xung quanh Trái Đất trong 327 ngày và 12 giờ.Mặt Trăng quay một vòng xung quanh Trái Đất hết thời gian là:27 ngày 7 giờ.


Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất đều theo quĩ đạo coi như là tròn, có bán kính lần lượt là R = 1 , 5.10 8 k m , r = 3 , 8.10 5 k m

a) Tính quãng đường Trái Đất vạch được trong thời gian Mặt Trăng quay đúng một vòng (1 tháng âm lịch).

b) Tính số vòng quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất trong thời gian Trái Đất quay đúng một vòng (1 năm). Cho chu kì quay của Trái Đất và Mặt Trăng lần lượt là: T đ = 365 , 25 ngày; T T = 27 , 25 ngày.


a) Vận tốc góc của Trái Đất (quay quanh Mặt Trời):

ω đ = 2 π T đ = 2.3 , 14 365 , 35.24.3600 = 2.10 − 7 r a d / s .

Vận tốc dài của Trái Đất:

v đ = ω đ . R = 2.10 − 7 .1 , 5.10 8 = 30 k m / s .

Quãng đường Trái Đất vạch được trong thời gian Mặt Trăng quay đúng một vòng:

s = v . t = v T T = 30.27 , 25.24.3600 = 7.10 7 k m

b) Vận tốc góc của Mặt Trăng (quay quanh Trái Đất):

ω T = 2 π T T = 2.3 , 14 27 , 35.24.3600 = 2 , 66.10 − 6 r a d / s .

Số vòng quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất trong thời gian Trái Đất quay đúng một vòng:

n = T T T đ = 365 , 25 27 , 25 = 13 , 4 v ò n g


Đúng 0
Bình luận (0)

Mặt Trăng quay 13 vòng quanh Trái Đất trong 1 năm. Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời gấp 390 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Tính tỉ số khối lượng của Mặt Trời và Trái Đất? Biết Trái Đất quay 1 vòng quanh Mặt Trời mất 1 năm.

A.350. 10 3 lần

B.350. 10 4 lần

C.350. 10 5 lần

D.350. 10 6 lần


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là : T 1 = 365 13 = 28 (ngày)

Chu kì chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời là: T 2 = 365 ( ngày)

Khi Mặt Trăng chuyển động tròn quanh Trái Đất thì lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và Trái Đất đóng vai trò là lực hướng tâm, nên: F h d = F h t ⇔ G m M r 2 = m v 2 r ⇔ G M r = v 2

Mà: v = ω r = 2 π T r

↔ G M r 1 = 4 π 2 T 1 2 r 1 2 → M = 4 π 2 T 1 2 G r 1 3

Khi Trái Đất chuyển động tròn quanh Mặt Trời thì lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trời đóng vai trò là lực hướng tâm, nên:

F h d = F h t ⇔ G m M r 2 = m v 2 r ⇔ G M r = v 2

Mà: v = ω r = 2 π T r

↔ G M m t r 2 = 4 π 2 T 2 2 r 2 2 → M m t = 4 π 2 T 2 2 G r 2 3

Tỉ số khối lượng của Mặt Trời và Trái Đất

M m t M = 4 π 2 T 2 2 G r 2 3 4 π 2 T 1 2 G r 1 3 = T 1 2 r 2 3 T 2 2 r 1 3 = ( T 1 T 2 ) 2 . ( r 2 r 1 ) 3 = ( 28 365 ) 2 . ( 390 ) 3 ≈ 350.10 3 ( l ầ n )

Đáp án: A


Đúng 0

Bình luận (0)

trái đất quay quanh mặt trời theo 1 quỹ đạo xem như tròn bán kính là R=1,5.108km, mặt trăng quay quanh trái đất theo qũyđạo xem như tròn bán kính làr=3,8.105km

1. tính quãng đường trái đất vạch được trong thời gian mặt trăng quay đúng 1 vòng ( 1 tháng âm lịch )

2. tính số vòng quay của mặt trăng quanh trái đất trong thời gian trái đất quay đúng 1 vòng ( 1 năm )

biết chu kỳ quay của trái đất và mặt trăng là : TĐ=365,25 ngày ; TT= 27,25 ngày


Lớp 10 Vật lý Bài 5. Chuyển động tròn đều
1
0
Gửi Hủy

a) L=\(\frac{2\pi R}{365,5}\times27,25\)

=\(\frac{2\pi\left(1,5\times10^8\right)}{365,5}\times27,25\)

\(\approx\)70,3\(\times\)10^6 km

b) Số vòng quay mặt trăngquanh trái đất trong 1 năm

\(\frac{365,25}{27,25}\approx\) 13,4 vòng


Đúng 0

Bình luận (0)

bán kính trung bình của trái đất 6400km

khoảng cách trái đất - mặt trăng 384000km

thời gian trái đất tự quay 1 vòng quanh nó 24h

thời gian mặt trăng quay 1 vòng quanh trái đất 2,36.106s

a) tính gia tốc hướng tâm của 1 điểm ở xích đạo

b) tính gia tốc hướng tâm của mặt trăng trong chuyển động quanh trái đất.

Xem thêm: Học Thiền Ở Đâu Tphcm 2018, Clb Học Thiền Vipassana & Hành Thiện Pháp

*


Lớp 10 Vật lý Bài 5. Chuyển động tròn đều
1
0
Gửi Hủy
Đúng 1

Bình luận (1)

Chọn câu khẳng định đúng. Đứng ở Trái Đất, ta sẽ thấy

A. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

B. Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

C. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời

D. Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn D.

Vì khi đứng ở Trái Đất ta đã lấy Trái Đất làm mốc nên ta sẽ quan sát thấy Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
dienmayxuyena.com