Danh mục icd

      727
Mã bệnh ICD 10 P12.4: Chấn thương da đầu trẻ sơ sinh do máy monitor. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P10-P15 Chấn thương khi sinh

Bạn đang xem: Danh mục icd


Mã bệnh ICD 10 P12.3: Bầm tím da đầu do chấn thương khi sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P10-P15 Chấn thương khi sinh

Mã bệnh ICD 10 P12.2: Chảy máu dưới cân ngoài sọ do chấn thương khi sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P10-P15 Chấn thương khi sinh

Mã bệnh ICD 10 P08: Rối loạn liên quan đến thai già tháng và trẻ nặng cân. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai

Mã bệnh ICD 10 P07.3: Trẻ đẻ non khác. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai

Mã bệnh ICD 10 P07.2: Trẻ cực non. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai
Mã bệnh ICD 10 P07.1: Trẻ nhẹ cân khác. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai
Mã bệnh ICD 10 P07.0: Trẻ có cân nặng cực thấp. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai

Xem thêm: Tổng Hợp Mẫu File Excel Quản Lý Bán Hàng Miễn Phí, Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Miễn Phí Bằng Excel

Mã bệnh ICD 10 P07: Các rối loạn liên quan đến đẻ non và nhẹ cân lúc đẻ, chưa phân loại nơi khác. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai
Mã bệnh ICD 10 P05.9: Thai chậm phát triển, chưa xác định. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai
Mã bệnh ICD 10 P05.2: Thai suy dinh dưỡng mà không đề cập đến nhỏ hay nhẹ cân so với tuổi thai. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai
Mã bệnh ICD 10 P05.1: Nhỏ so với tuổi thai. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai
Mã bệnh ICD 10 P08.0: Trẻ nặng cân. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai
Mã bệnh ICD 10 P08.1: Trẻ nặng cân khác so với tuổi thai. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P05-P08 Các rối loạn liên quan đến tuổi thai và sự phát triển của thai
Mã bệnh ICD 10 P10.9: Rách, vỡ và chảy máu nội sọ do chấn thương khi sinh chưa xác định. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P10-P15 Chấn thương khi sinh
Mã bệnh ICD 10 P10.8: Rách, vỡ và chảy máu nội sọ khác do chấn thương trong khi sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P10-P15 Chấn thương khi sinh
Mã bệnh ICD 10 P10.4: Rách lều não do chấn thương khi sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P10-P15 Chấn thương khi sinh
Mã bệnh ICD 10 P10.3: Chảy máu dưới màng nhện do chấn thương khi sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P10-P15 Chấn thương khi sinh
Mã bệnh ICD 10 P10.2: Chảy máu trong não thất do chấn thương khi sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P10-P15 Chấn thương khi sinh
Mã bệnh ICD 10 P10.1: Chảy máu não do chấn thương khi sinh. Mã chương P00-P96 Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ chu sinh. Nhóm chính P10-P15 Chấn thương khi sinh
Tra cứu mã danh mục y tế là website giúp tra cứu thông tin mã y tế dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng và miễn phí : Mã bệnh ICD 10. Truy cập để tra cứu thông tin tác dụng thuốc. Thông tin giá bán thuốc và Cơ sở y tế DMCA.com Protection Status