Lời bài hát bài không tên cuối cùng

      184
ghi nhớ em các nhưng chẳng nói Nói ra các cũng vậy thôi Ôi đớn nhức đã các rồi Một lời thêm càng bi tráng thêm Còn hứa gì? Biết bao lần em đang hứa hẹn cho nhiều rồi lại quên Anh ban bố ai bây giờ Ngày còn đây bạn còn đây cuộc sống thường ngày nào ngóng Này em hỡi con đường em đi đó con đường em từ đó Sẽ chuyển em quý phái đâu Mưa bên chồng, có làm em khóc, bao gồm làm em nhớ mọi khi mình mặn nồng. Này em hỡi tuyến phố em đi đó, con phố em theo đó Đúng hay sao em? xa nhau rồi Thiên con đường thôi lỡ mang đến thần tiên chấp cánh Xót đau tín đồ tình đê mê Suốt tuyến đường ai dìu lối Hãy yêu không ít người em tôi Xin giữ hộ em Một lời chào, một lời thương, một lời yêu Lần sau cuối

Bạn đang xem: Lời bài hát bài không tên cuối cùng


Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Truyện Ngôn Tình Quân Nhân Hay Nhất, Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hài Hước

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.