Em Vẫn Đợi Anh Về

Năm tháng nhóm mưa rừngNgày tối vùi sương núiEm vẫn ngóng vẫn hóng Vẫn ngóng anh vềEm vẫn đợi anh vềNhư bi thương căng hóng gióNhư trời xanh ngóng chimNhư lòng em khát anhNhư đời khát hoà bìnhChờ thời gian bình yênĐợi đạn bom ráo tạnhĐể được ngồi mặt anh và để được ghen để được hờn nhằm thương và để được giận để thành ck thành vợ để cùng hôn conBình yên với chiến tranhMùa xuân và bão tốNgày mai tốt quá khứ tồn tại là mặt anhNăm tháng nhóm mưa rừng đêm ngày vùi sương núiEm vẫn chờ vẫn ngóng Vẫn hóng anh vềEm vẫn chờ anh về Như bi ai căng hóng gióNhư trời xanh chờ chimNhư lòng em khát anhNhư đời khát hoà bìnhBình yên và chiến tranhMùa xuân cùng bão tố ngày mai tốt quá khứMãi mãi là mặt anhMãi mãi là bên anhMãi mãi là bên anh...

Bạn đang xem: Em vẫn đợi anh về


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chuyển Từ Chữ Thường Sang Chữ Hoa Trong Excel, Word, Thay Đổi Kiểu Chữ Hoa/Thường

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.