Đoạn cuối cuộc đời

      570

Mục Lục ĐỨC HUỲNH GIÁO-CHỦ

Chương XI: lý do thọ nàn

Sự ra đi của Ðức Thầy đã đề ra nhiều vướng mắc nghi vấn.Bạn đã xem: Đoạn cuối cuộc đời

Thắc mắc là do Ngài tất cả sứ mạng cứu vãn trần mà công việc cứu độ không hoàn tất, Hội Long Hoa chưa khai, đời Thượng Nguơn không lập, bảng chiến vô phong thần chưa dựng, như thế chẳng hóa ra gần như điều hứa hẹn của Ngài lại sai, quá trình lập đời lại bỏ lỡ hay sao?

Nghi vấn là Ngài đang ám thông tâm lý và các lần đã hiển thị cho những người đời thấy những trường đúng theo mầu nhiệm để tăng trưởng đức tin, chẳng lý nào Ngài trù trừ Cộng sản chủ mưu ám sợ Ngài hay sao để buộc phải thọ nạn. Bởi vậy là Ngài không tồn tại tha trọng tâm thông?

Như chúng ta đã thấy, khi hiểu Sấm Giảng, Ngài đang tiên đoán được thời cuộc, biết được tư tưởng người lúc tới thử thách, đoán biết những bài xích thơ thách họa xuất xắc hỏi thiên cơ, dù rằng còn bên trong túi, Ngài cũng biết được và đáp phù hợp chỗ nghi ngờ của tín đồ thì đâu có lẽ Ngài lại lần chần Cộng sản mưu sợ hãi Ngài?

ĐÃ BIẾT TRƯỚC. – chúng tôi dám quả quyết là Ngài sẽ biết tại nạn xẩy ra và Ngài đang vắng mặt 1 thời gian. Vào Sấm Giảng, Ngài đã gồm nói trước về việc vắng khía cạnh của Ngài cùng trong thời hạn đó không người nào theo hay biết tung tích. Những người gần Ngài hay nghe Ngài nói mà lại ngay trong Sấm Giảng Ngài cũng từng biểu thị trong câu:

Rán nghe lời dạy dỗ của Thầy,Ðể chừng tới việc kiếm Thầy ko ra.

Bạn đang xem: Đoạn cuối cuộc đời

Hay câu:

Tu gấp rút kíp nếu không quá trễ,Chừng tuyên chiến và cạnh tranh khó kiếm Điên Khùng.

Nếu không biết có những lúc Ngài đề xuất vắng mặt thì Ngài dặn dò làm bỏ ra như Ngài đã phân trần trong tứ câu thơ trên đây.

Và lúc ghe đến làng Tân Phú, trời đã tranh tối tranh sáng tối. Ngài kêu hỏi một phòng vệ trong số 4 tín đồ theo hầu rằng: Như bây giờ thả anh trên đây, anh gồm biết đường về Phú Thành không? bạn phòng vệ ấy vấn đáp biết. Thì trái nhiên, thiết yếu anh phòng vệ ấy tên là Phan văn Tỷ cũng call là Mười Tỷ còn sinh sống như đang trở về tin báo trong thời điểm 3 tên chống vệ cơ bị VM sát hại ngay lúc mật lịnh truyền ra.

Hơn nữa, Ngài đã và đang cho ông Ngô Thành Bá trường đoản cú Biện đài biết trước rằng Ngài sẽ vắng mặt một thời gian, như ông Ngô Thành Bá vẫn thuật trong quyển “Dõi Gót Theo Thầy” như sau:

“Ðức Thầy dắt tôi xuống suối. Ngồi bên dưới bóng tòng đuối mẻ, Thầy trò nạp năng lượng bánh uống nước. Ðức Thầy nói với tôi: ngày tiếp theo Thầy yêu cầu xa giải pháp bổn đạo 1 thời gian, trong thời gian ấy, tín đồ phải chịu âu sầu và không ai biết Thầy ở khu vực nào”. (Ðức Thầy còn nói những nữa, mà lại tôi không đủ can đảm thuật lại hết sợ trái ý Ngài vày Ngài bao gồm cấm, xin các bạn miễn lỗi cho) (1)_______________________________________________________________(1) Ngô Thành Bá tức Biện đài: Dõi Gót Theo Thầy. Bản 1972, Tr. 29.

LÝ bởi VẮNG MẶT. – như vậy là Ngài biết trước thủ đoạn của cộng sản, cơ mà tại đâu Ngài lại chịu thọ nạn? Theo bọn chúng tôi, Ngài biết cố nào Ngài vắng tanh mặt một thời gian, bởi vậy Ngài hẳn bắt buộc chọn lấy cơ hội nào thuận lợi và có lợi ích mang lại cơ đạo pháp của Ngài để mà lại lấy cớ vắng vẻ mặt.

Vậy thì sự vắng mặt của Ngài hẳn có tại sao và hồ hết lý chánh yếu rất có thể xin trình bày ra đây.

a). Đợi Thời Cơ. – sở dĩ Ngài đề nghị vắng mắt bởi vì Ngài đang hiểu thời cơ không tới cho Ngài quá hành sứ mạng thiêng liêng. Mong mỏi đợi thời dịp thì không bỏ ra hơn là Ngài vắng phương diện trong một thời gian, như Ngài có lần thổ lộ:

Thôi cũng an lòng cam số phận,Đợi hóng thời vận sẽ tuông mây.

Ngài đã nhiều lần nói nhở cần đợi thời cơ:

Chớ nóng tính sân si mê hư việc,Phải đợi thời vua Kiệt hồi qui.

Hoặc giả:

Ta giới hạn tay chờ đón lịnh Thiên,

Hay là:

Giờ mắc câu thiên lý vị nhiên,Nên còn đãi thiên oách nấy lịnh.

Vì thời cơ chưa đến nên Ngài khuyên đề xuất ẩn nhẫn:

Đứng đấng mày râu ẩn nhẫn hóng thời.

Hay là:

Ngóng mong đợi vận thời chuyển đến.

b). Bảo quản Khí Tiết. – Khi mà thời cơ không đến, thiên lịnh chưa ban thì dầu xuất hiện cũng không làm gì được. Không làm gì được thì hóa ra bất tài bất lực, còn trường hợp phải làm gì thì lắm khi khó tròn danh phận. Vì quy trình chưa dễ dãi cho sự hiện hữu nên ngài buộc lòng thừa thời cơ để vắng phương diện hầu giữ tròn khí huyết của bực khôn xiết nhân.

c). Cơ thử Thách. – Phương chi sự vắng khía cạnh của Ngài còn dụng ý test thách, để thấy tín thiết bị sau một thời hạn được giáo hóa, trong khi Ngài vắng mặt có còn phụng hành theo lời chỉ giáo, gồm còn nghiêm thủ giữ lao lý hay không, như Ngài đã từng có lần cảnh giới:

Nấu thanh lọc rành new biết kim cương thau,Ai thiệt tánh ai bạn giả đạo.

Phải có thách thức mới biết “ai xiêu, ai ngã, ai bền”.

d). Luyện Tánh tự Lực. – Vả lại sự vắng mặt ấy lại còn là thời cơ tập mang đến tín đồ bao gồm tánh trường đoản cú lực, vứt tánh ỷ lại. Như Đức Lục Tổ có nói: khi mê thì Thầy độ, dịp ngộ thì trò tự độ. Ví như bài toán tập cỡi xe cộ đạp; thuở đầu phải có fan vịn thì chạy ko ngã, đến chừng chạy được thì fan vịn bắt buộc buông tay ra để cho tất cả những người tự đạp lấy. Bằng như cứ theo vịn mãi thì bạn cỡi xe cộ đạp vẫn còn đấy giữ mãi tánh ỷ lại, ko sao gan dạ tự mình chạy lấy. Trong ghê Phật cũng đều có một ví dụ tương tợ. Tín đồ tu học cũng như đứa trẻ tập đi. Khi không biết đi thì bà mẹ gác cây vịn ra để cho con vịn mà lần bước, mang lại chừng đi vững vàng thì lấy cây vịn ra làm cho con từ đi một mình. Nếu cứ nhằm cây vịn mãi thì đứa con sẽ nhút nhát không dám buông. Bởi thế biết chừng nào bắt đầu tự đi được.

đ). Tăng Lòng ao ước Cầu. – không dừng lại ở đó Ngài có vắng mặt như vậy mới để cho tín vật dụng càng đem lòng tha thiết ngưỡng vọng. Ngài càng vắng phương diện lâu chừng nào thì càng tạo cho tín đồ vật chơn thành càng tăng lòng trông ngóng. Thời cuộc càng kéo dài, bọn chúng sanh càng khổ cực thì tín đồ càng trông hy vọng Ngài mau quay lại cứu độ.

Đứng bên trên lập trường dân tộc, hẳn yêu cầu tranh đấu kháng xâm lăng, nhưng trong lúc độc tài cùng sản vắt diệt các phần tử ái quốc chơn chánh để độc chiếm phần quyền nội chiến thì Ngài cũng thiết yếu đi cùng với độc tài cùng sản ám sát các phần tử ái quốc. Ngài cũng cấp thiết đứng với xâm lăng cản lại độc tài cộng sản khi bầy nầy mượn danh nghĩa dân tộc chống xâm lăng.

Hơn nữa Ngài muốn làm cho tín trang bị được thoải mái chọn lấy thủ tục tranh đấu thay nào vừa bảo tồn được đoàn thể, ít tổn sợ hãi về sinh mạng và gia sản mà vẫn giữ lại tròn được chánh nghĩa quốc gia. Ngài muốn tiết kiệm xương ngày tiết của tín đồ, do đó Ngài rất cần phải vắng mặt. Vả lại, vị thế của Ngài là đứng trên nỗ lực tục (au dessus de la mêlée) với sứ mạng của Ngài là cứu vậy (messie).

Nói bắt lại, Ngài vắng tanh mặt là vì Ngài đang biết trước:

Thời kỳ chiến tranh còn kéo dài. Tình trạng đất nước chưa xẻ ngũ. Trang bị huyền cơ chưa tới mức.

Nếu Ngài bao gồm mặt, chẳng những chưa có thể tôn tạo được định lý lẽ của thiên cơ mà còn làm cho tín đố sanh lòng ngờ vực khinh thường xuyên đâm ra lờn lã mất cả đức tin.

Trái lại Ngài vắng vẻ mặt đã gìn được đức tin của tín trang bị và có tác dụng tăng trưởng lòng ao ước cầu. Tình nạm càng tạo nên họ khổ cực thì càng tạo cho lòng ước ao cầu càng tăng trưởng. Bởi thế sự quay trở lại của Ngài mới quan trọng.

Chương XII: Còn tốt mất

Mặc dầu cộng sản xác thực nhiều lần Đức Thầy không còn, nhưng cho đến nay, vẫn tồn tại điều nghi vấn chẳng những đối với tín vật Phật Giáo Hòa Hảo không tin tưởng mà so với dư luận cũng còn phân vân, gửi ra các tài liệu minh xác Ðức Thầy không mất.

Vậy Ðức Thầy còn giỏi mất? cộng sản thì nói mất, còn phần nhiều dư luận thì cho rằng còn. Ðứng trên quan liêu điểm xác thực Ðức Thầy còn, cửa hàng chúng tôi xin trưng ra một số tài liệu được bố trí thành mấy đề mục như sau:

1. DƯ LUẬN.- sau thời điểm tin Đức Thầy bị cộng sản ám sợ tung ra, có tương đối nhiều nguồn dư luận đương nhiên không buộc phải của tín vật Phật Giáo Hòa Hảo truyền ra rằng Đức Thầy vẫn còn. Dư luận kia được trình diễn hoặc trên báo chí, hoặc trên sách vở hay tư liệu chuyền tay có chữ ký kết của tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài liệu mà họ đã trưng dẫn đúng với việc thật, bởi mắt thấy tai nghe hay bạn trong cuộc thuật lại. Sau đây chúng tôi xin trình bày các tài liệu sẽ thâu thập:

a)- Theo quyển “Để đọc Phật Giáo Hòa Hảo” nhắc lại: “Sau đó một thời gian, công ty chúng tôi có được một cái tin như vầy: có một cái ghe lái buôn vào giao thương trong vùng Đồng Tháp Mười, bao gồm ghé một tối gần trụ sở VM. Sáng sủa ra những người dưới ghe thấy trên bờ bao gồm quân lính rộn rịp xôn xao, chạy lục xét khắp địa điểm cả dưới thuyền trên lộ, chừng như có một việc gì quan trọng đặc biệt đã xảy ra. Mấy fan dưới ghe tọc mạch thấy vậy hỏi thăm new hay rằng trong những khi điệu Đức Huỳnh Giáo chủ về Ủy phát hành Chánh phái nam Bộ, mang lại đây nghỉ một đêm. Họ đem nhốt Ngài trên một từng lầu, xung quanh tất cả rào giậu chắc chắn là và được canh phòng nghiêm mật. Nắm mà sáng ra, Ngài đã phát triển thành đi đâu mất, chẳng còn biết lấy đâu ra”.

Thuật lại câu chuyện này, người sáng tác quyển “Để hiểu Phật Giáo Hòa Hảo” gồm hạ lời bình luận:“Điều nầy so với tín đồ gia dụng Hòa Hảo thì không hề phải là 1 trong việc lạ, vì trong khi dạo lục châu, Ngài đã có lần nhiều lần núm hình đổi dạng một giải pháp thần diệu. Chẳng hạn trường đúng theo Ngài thoát nàn tại đường Sohier khi tay chân của trằn văn Giàu đến bao vây. Trong tín đồ dùng của Ngài có một số trong những người đã làm được Ngài cho thấy thêm sự mầu nhiệm nhằm tăng trưởng đức tin” (1).

“Đến pháp tràng, tía người nầy (đao phủ) tuốt kiếm sửa soạn ra tay thì Huỳnh Giáo nhà nghiêm nét khía cạnh khoát tay nói:”Mấy anh em hãy để tôi nói đôi lời”. “Nói đi. “Ông Huỳnh nói thao thao bất tuyệt một cơ hội lâu với giọng điệu chẩm rải và rõ rệt, lời lẽ dễ hiểu, giản dị, “Không thể đề cập lại được những lời nói ấy của ông. Mà lại chỉ biết rằng trong những lúc ông nói, cha tên đao che nhìn nhau, rồi thỉnh thoảng thở dài, từ từ cúi đầu xuống. Hồ hết nét tàn ác trên mặt chúng lần biến đổi đi, thanh kiếm bong khỏi bàn tay hoen máu của chúng. Chúng trở nên nhân từ như cha con cừu nhỏ. “Những lời của đạo đức, phần nhiều câu chơn lý của sự việc thật, vẫn cảm hóa được cha con người. Chỉ nội vào mười phút đồng hồ đeo tay mà bố tên đao phủ trở thành ba tín đồ vật của người mà chúng sắp xử. “Nói vừa đoạn, giáo nhà họ Huỳnh hỏi chúng: “- bây chừ ta nói đang xong, những anh cứ phận sự thực hành đi… “Câu nói ấy rơi bất ngờ vào óc tía tên đao tủ giữa cơ hội lòng hơi mềm vì hầu hết lời bác bỏ ái, lòng đang trắng vị những thực sự làm cho cái đó trở nên bỡ ngỡ đến ngây ngô. “Chúng ko còn dũng mãnh cầm mang lại thanh kiếm nữa. Chúng quan sát nhau và chú ý vị giáo công ty ngại ngùng. Một tên ấp úng nói: “- Thưa ông Tư! công ty chúng tôi hiều rồi. Xin ông tứ đi đi. Đi tức thì bây giờ! “- cụ còn nghĩa vụ và trách nhiệm của các anh? “- không sao. Ông tứ cứ đi. Cửa hàng chúng tôi sẽ tính được. Chúng tôi hiểu ông những rồi và tay công ty chúng tôi không còn gân sức đâu nhằm giết ông. Ông hãy đi mang đến thoát và độ trì cho tía chúng tôi. “- các anh nói thiệt à! “- Thửa lòng shop chúng tôi lúc nầy bao gồm biết dối trá là gì đâu? “Thế là vị Giáo nhà họ Huỳnh lại tử tế lên đường đi hút lẫn trong trơn tối. “Và cũng tối ấy, tại khu vực ấy có một tín đồ bị chặt làm ba, lạng lách xuống hố vùi đất lên” (2).

c)- Theo quyển “Sự thiệt về vụ Đức Huỳnh Giáo chủ thọ nàn tại Đốc xoàn Hạ năm Đinh Hợi 1947” của Hoài đánh Huỳnh Thành Vị cũng có đoạn dìm Đức Thầy không xẩy ra hành quyết và cả quyết “Đức Thầy còn sống“. Trong quyển ấy, ông Hoài Sơn bao gồm viết:

“Cách phía trên chín năm, trong thời điểm tháng 10-1955, thời gian nhân dân VNCH đi bỏ thăm lật đổ chính sách quân nhà lỗi thời tùy chỉnh chế độ cùng Hòa hữu hiệu.”“Hồi bấy giờ, kẻ viết bài xích nầy được sống phổ biến với một vài chánh trị phạm vào một nhà lao Gia Định”.

Ông được nghe trong số tù nhân đó, anh Huỳnh văn Đạt tín đồ Sóc Trăng (Ba Xuyên) nhắc lại mẩu truyện Đức Thầy ra khỏi ngục của VM.

Theo lời anh Đạt, anh là Trưởng ban ngành Biệt hễ đội khu 9 đóng công sở tại vùng đồi núi giáp biên cương Miên-Việt điện thoại tư vấn là Sóc Preng. Theo thường lệ hầu hết tội nhơn khu vực 9 hoặc quần thể 8 hầu hết gởi lên đây để khai quật trước khi thủ tiêu.

Vào khoảng tầm trung tuần tháng 5 năm 1947, bao gồm 6 tội nhơn gửi đến. Được tin, anh Lê Hà Tiểu trưởng đoàn Biệt đụng đội liền hotline anh Đạt gởi một Trung đội cho trạm liên lạc C.48 thừa nhận 6 tội nhơn, trong những số ấy được biết gồm Đức Huỳnh Giáo Chủ. Các tội nhơn gửi đến đầy đủ bị bịt mắt cùng được gửi giam vào vựa lúa ông trằn Sen vị nhà nầy chỉ bao gồm 2 bà xã chồng, còn con cháu đều thoát ly theo bộ đội.

Một điều kỳ lạ là đêm trước lúc đưa Đức Thầy đến, ông trần Sen ở mộng thấy gồm 3 fan để tóc lâu năm đến cho thấy thêm ngày mai Đức Thầy mang lại và xin ông vị trí nghỉ ngơi. Cũng trong tối đó, ông Lục Thạch Khum cũng rất được báo mộng như vậy.

Nhờ vậy mà lại ông trần Sen hết sức săn sóc Đức Thầy từ vị trí ngủ đến sự việc ăn uống, lúc Tám Gồng được lịnh chuyển Đức Thầy đến và tất cả bổn phận canh phòng Ngài. Chiều hôm đó Trần Sen có tác dụng gà và đem một lít rượu đế đãi Tám Gồng. Đêm kia Tám Gồng ngủ say cho đến 6 giờ sáng bắt đầu tỉnh rượu thức dậy, xem lại thì ko thấy nai lưng Sen mà lại y đinh ninh là tội nhơn còn phía bên trong vựa lúa.

Đến phiên Sáu Chương đến thay thế Tám Gồng. Khi giao việc, Sáu Chương mới phát giác là trần Sen đã đưa Đức Thầy đi trốn.

Xem thêm: Nên Mua Tủ Lạnh Hãng Nào Tiết Kiệm Điện Nhất 2020, Top 15 Tủ Lạnh Tiết Kiệm Điện Nhất Hiện Nay

Từ đó Đức Thầy biến mất luôn, mặc dù Cộng sản rất là đi tầm kiếm. Mấy người contact trong câu hỏi nầy bị tra tấn nhưng mà cũng ko ra tung tích. (3)

Phê Bình. Đọc qua những tài liệu đã dẫn để dẫn chứng Đức Thầy còn sống, shop chúng tôi xin làm công việc của công ty viết sử, kiểm điểm và phân bóc sự kiện để thẩm định giá trị thực sự của nó, nhiên hậu mới xác thực thiệt hư.

a)- Về mẩu truyện kể lại vào quyển “Ðể đọc Phật Giáo Hòa Hảo” chỉ là mẩu chuyện nghe thuật lại, nghe qua cũng đều có lý nhưng thiếu nhân tố nhân chứng bắt buộc không thể quyết đoán giá trị thực sự của nó.

b)- tài liệu của báo Phục Hưng, trong số ấy có nhân chứng, mà lại nhân bệnh lại không mang tên cho nên mẩu truyện kể lại thiếu nhãn quan của tín đồ tận đôi mắt thấy tận tai nghe và lại là nhãn quan của một tín đồ nhà báo hay nói cách khác một bên viết tè thuyết. Như vậy đứng về ý kiến của một nhà thẩm định sử liệu mà lại xét thì cũng kém quý hiếm về thực chất của nó, không không giống gì mẩu chuyện được kể lại như trường vừa lòng của mục a).

c)- Đến như tài liệu của ông Hoài sơn thì nhân chứng rất có thể kiểm soát, câu chuyện nghe qua cũng có thể tin được, tuy vậy nếu ta đọc toàn quyển “Sự thiệt về vụ Đức Huỳnh Giáo nhà thọ nạn tại Đốc rubi Hạ năm Đinh Hợi 1947“, họ không khỏi mất toàn bộ tin tưởng vào giá trị sử liệu của nó. Những câu chuyện kể vào đó, từ việc hoạt động chánh trị của Đức Thầy làm việc miền Đông tới những sự việc xẩy ra ở miền Tây đều trọn vẹn sai sự thật. Quyển sách không tồn tại giá trị sử liệu và như thế không thể tin câu chuyện ba thương hiệu đao che lãnh sứ mạng hành quyết Đức Thầy sẽ thả Ngài và tráo vào đó một chiếc xác khác để báo cáo là đã xong xuôi nhiệm vụ hành quyết.

Còn nếu chúng ta đem mẩu chuyện của báo Phục Hưng so sánh với mẩu truyện nầy thì chúng ta càng hoang mang và sợ hãi tự hỏi đâu là việc thật? ví như tin theo báo Phục Hưng thì Đức Thầy làm sao bị VM mang đến Soc Preng?

Ngoài ra công ty chúng tôi cũng nhận thấy một bức thơ ký kết tên Hoàng cái và vàng anh cũng tự dấn lãnh lịnh của Bửu Vinh, ám sợ hãi Ðức Thầy nhưng rồi lại thả Ngài, bức thơ hoàn toàn sai thực sự từ đầu mang lại cuối, ko thể bằng vào này mà tin sự việc thật tất cả xảy ra.

Kiểm điểm đông đảo tài liệu vừa trình bày, cửa hàng chúng tôi thấy chưa đủ bởi chứng xác nhận những ngôi trường hợp sẽ kể là thật có. Thức mang còn thiếu tín nhiệm giá trị xác thực của nó. Như vậy bọn họ chưa thể nhận các tài liệu vẫn kể là hội chứng tích khả tín.

2. Nội Chứng.Sau khi kiểm điểm những tài liệu ngoại tại tốt ngoại chứng, chúng ta nên cứu vãn xét gần như tài liệu nội tại giỏi nội chứng, những hội chứng tích search thấy tức thì trong Sấm Giảng, trong những lời chủ yếu Đức Thầy đã bộc bạch về việc vắng khía cạnh của Ngài. Xét về phương diện nội chứng, gồm mấy dữ kiện sau đây biện minh rằng Ngài không còn mất.

a).- Ngài đã cho biết trước rằng Ngài đã vắng khía cạnh một thời hạn như sẽ đề cập vào mục “đã biết trước”, chỗ chương XI. Ngài đã có tương lai Ngài vẫn trở lại. Bởi vậy thì bắt buộc đặt sự việc mất tốt bị thủ tiêu được, mà đối với Ngài chỉ có sự việc vắng mặt.

b).- Như chúng ta đã biết Ngài lâm phàm nguyên nhân là thọ mạng lịnh cùng sắc chỉ của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật phù hợp Ca, Đức quan liêu Ấm, Đức Ngọc Đế, Đức Minh Chúa. Và bọn họ cũng vẫn biết Ngài bao gồm sứ mạng: Trừ bé nghiệt thú, thâu bé long ác nghiệt, lập Hội Long Hoa, dựng bảng Phong Thần, núm cân thưởng phạt, lập đời Thượng nguơn, vào vai tá quốc…Nếu ni Ngài không đủ thì chẳng hóa ra cái chương trình hoạch định của thiên cơ bất thành giỏi sao.Ông Thanh Sĩ quả quyết Ðức Thầy sẽ xong xuôi sứ mạng chớ không bỏ dở, như ông đã viết:

Khuyên đừng bao gồm lắm phân vân, ko Thầy cái hội game phong thần ai phong.(Lời răn dạy Tu Hiền)

Ông quyết đoán Đức Thầy sẽ hoàn thành sứ mạng của Đức Phật và Đức Ngọc Đế giao phó: “Thì hãy tin yêu rằng thiết bị thiên cơ chẳng lầm. Đức Thầy sẽ quay trở lại về hình thức cũ đặng dìu dắt chư đồng đạo phái nam nữ trung thành chơn chánh đưa đến Hội Long Hoa để hoàn thành sứ mạng của Phật và Đức Ngọc Đế giao phó. Tiếp đến Đức Thầy mới quay trở về ngôi xưa vị cũ tận hưởng quả ý trung nhân đề an lạc nơi cõi bất sanh.”(4)

c).- Ngài đang mượn mẩu chuyện Tiết Nhơn Quí ẩn thân chỗ dinh của bà Cửu Thiên để thổ lộ quy trình tiến độ lánh khía cạnh của Ngài. Như bọn họ biết, chính vì bà Cửu Thiên đậy Tiết Nhơn Quí vị trí dinh là do bà biết sau nầy fan phải đương đầu nhiều tai nạn ngoài ý muốn nên cầm giữ lại đặng truyền phép mầu. Trường thích hợp vắng khía cạnh của Đức Thầy không không giống trường vừa lòng của tiết Nhơn Quí:

Nhớ qua hồi dịp đời Đường,Hiền thần Nhơn Quí tín đồ đương ẩn mình.Cửu Thiên còn cất nơi dinh,Chờ ngày mãn hạn phép linh ban rày.

d) Trường đúng theo của Ngài vắng phương diện cũng trùng phù hợp trường phù hợp của Khương Thượng vào truyện Phong Thần. Như theo thông tin được biết khi Khương Thượng hạ san gồm đến giúp bên Thương. Vua Trụ bắt ông làm cho đốc công thiết kế Lộc Đài. Chẳng hồ hết không nhận, ông còn can ngăn. Vì thế vua Trụ bắt tội khinh quân với xử ôm Bào Lạc. Khương Thượng dancing xuống lầu, vua mang lại quân xua theo, lúc đến cầu Cửu Long ông nhảy đầm xuống nước, độn thủy về ẩn nơi Bàng Khê nhưng câu cá hóng thời. Trường thích hợp của Ðức Thầy cũng tương tợ buộc phải chi Ngài nhắc tới trường vừa lòng của Khương Thượng để ám chỉ tiến độ vắng mặt hay ẩn dật của Ngài vào câu:

Khương Tử Nha sông Vị ngồi phiền,Câu ko ngạnh ngóng non phụng gáy.

3. DẪN CHỨNG LỊCH SỬ. – bởi vào mọi luận cứ nội tại, tín đồ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo có thể tin được Ðức Thầy vẫn còn chớ không tồn tại mất giỏi bị hại như tin của cùng sản sẽ loan, nhưng đối với người đời, những người dân đã quen để đức tin vào những bằng chứng ví dụ hay đọc sự thứ theo ý kiến khoa học thời nay thì hầu như dữ khiếu nại viện dẫn ko thể tạo nên họ gật đầu một biện pháp dễ dãi. Phải gồm những vật chứng thiết thực, đa số luận cứ khoa học mới phá tan được lòng nghi hoặc của họ.

Để làm rành mạch trường đúng theo vắng phương diện của Ðức Thầy, chúng tôi phải dựa vào những dẫn chứng lịch sử dân tộc mà từ trước đến nay người đời vẫn chấp nhận, mặc dù nhơn loại đã từ bỏ hào phi vào giai đoạn nguyên tử, mày mò không gian, để chơn lên nguyệt cầu.

A)- Trường đúng theo Thiên Chúa Giáo. Đứng về mặt tôn giáo hoàn cầu, Thiên Chúa Giáo là một trong những tôn giáo chiếm địa vị nhứt nhị trên thay giới, cùng với một tổng số tín đồ mong lượng chừng 500 triệu người, trải khắp các nước bên trên năm châu.

Về lịch sử vẻ vang của đấng Giáo Chủ, vào sách Tân Ước (Nouveau Testament) tất cả cho biết, trên cách đường truyền đạo Chúa Giê Su bị lũ Du Dà bắt và kết tội tử hình. Bọn chúng đem Chúa đóng đinh bên trên Thập từ Giá cho tới chết do những lốt thương chui vào bụng và đánh đập đẫm máu. Sau đó chúng mang xác Chúa xuống rồi khiêng chôn trong hang đá. Ba hôm sau, Chúa sinh sống lại (Phục Sinh), các vết thương các lành lặn. Chúa đi vân du hóa độ 10 ngày khắp khu vực rồi bay lên chầu trời (Thăng Thiên).

Câu chuyện Chúa bị tiêu diệt đi sống lại một cách khác người rồi lại thăng thiên cả xác thịt, đối với cặp đôi mắt khoa học thời buổi này là một việc ngoài mức độ tưởng tượng. Núm mà những nhà khoa học hữu danh trên cầm giới phần nhiều là tín trang bị Thiên Chúa Giáo không còn bài bác, hằng tuần vẫn ngoan ngoãn đến nhà thời thánh lễ bái, xưng tội và cầu nguyện.

Năm trăm triệu tín vật dụng Thiên Chúa Giáo gật đầu đồng ý Chúa chết đi sinh sống lại mà không một ai cho đó là mê tín dị đoan dị đoan thì sao tín vật dụng Phật Giáo Hòa Hảo lại ko được tin Ðức Thầy của họ không trở nên hại và gồm ngày trở về với thể xác bằng xương bởi thịt khi thời dịp đến.

B)- Trường hợp Phật Giáo. trong Phật Giáo cũng đều có trường hợp chết đi sống lại tương tợ.Sách Đạt Ma Bửu Truyền gồm kể lại truyện Đạt Ma Tổ Sư, vị tổ đồ vật 28 mặt Ấn Độ, cũng chính là Sơ Tổ phái Thiền Tông mặt Trung Hoa. Lúc Ngài thanh lịch Đông độ vào thời Lương Võ Đế. Nhận thấy vua thiếu thốn cơ duyên đề xuất vào núi Tung đánh ngồi xây mặt vào vách chín năm (cửu niên diện bích) vị trí chùa thiếu hụt Lâm. Ngài bao gồm thâu dấn một ni cô tên Dương Yên chi làm đệ tử. Ni cô là 1 người nham hiểm, hại Ngài truyền phép cho kẻ khác hơn mình, yêu cầu mưu toan đầu độc Ngài. Ngài sẽ biết trước cần hóa thân uống rước thuốc độc cơ mà chết. Ni cô yên trí là Ngài đã bị tiêu diệt nên sắp đặt việc mai táng.

Một hôm bao gồm một Lão Tăng từ bỏ Ấn Độ về mang lại hỏi ni cô về Đạt Ma tổ tiên thì lặng Chi cho biết Thầy đã chết. Lão Tăng gượng nhẹ lại là khi đi mang đến Hùng Nhĩ sơn thấy thánh sư vai mang cây lau có quảy một loại giày. Ngài sử dụng cây lau cơ mà vượt qua Đại hà trở về Ân Độ.

Hai đàng bào chữa nhau, rốt cuộc đi đến chiến thuật quật mồ thì thấy chỉ còn có một chiếc giày.

Còn theo sách Phật Tổ Truyền Uyển Kế đăng Lục thì chuyện tổ tiên được nhắc lại như sau:

Khi Ngài nói kệ phó pháp xong, liền hiện tại thần thông biến chuyển tướng, rồi lại quay trở lại tòa ngồi nhưng thị tịch. Ngài thị tịch rồi bên vua sử dụng áo Kim Quan tiềm ẩn ngọc thể của Ngài rồi chôn cất ở núi Hùng Nhĩ. Sau tía năm, ông Chu Vân phụng chỉ vua công ty Ngụy đi sứ, khi về thì gặp mặt Tổ mang trong mình một chiếc giầy ở núi Thông Lãnh. Ông hỏi Tổ về đâu?

Tổ đáp: Tôi trở về cõi Tây Thiên.

Ông Chu Vân trở về triều đem sự kiện ấy ra tâu. Bên vua sai người đào mả Ngài lên xem thì chỉ thấy còn gìn giữ một chiếc giầy mà thôi. Vua ban chiếu cúng nhịn nhường Ngài ở chùa Thiếu Lâm.

Về trường đúng theo Ðạt Ma tổ tiên tịch, từng sách từng nói khác, tuy nhiên tựu trung gần như cùng nhận tiên sư chết đem táng và lúc quật mồ thấy chỉ còn có một mẫu giày.

Sự tích này không khác sự tích Chúa Giê Su chết đi sinh sống lại; nếu rước cặp đôi mắt khoa học thời buổi này mà chú ý thì khó mà tin được. Nhưng 550 triệu tín đồ dùng Phật Giáo gần như tin với thờ Ngài trong chùa với bức vẽ một người dân có bộ râu bao hàm, bên trên vai gồm vác một cây lau bao gồm máng một chiếc giày. Các Phật Tử hầu hết tin thật tiên sư Đạt Ma không bị tiêu diệt thì sao tín đồ dùng Phật Giáo Hòa Hảo lại ko được tin Đức Thầy của mình còn sống.

Nếu hai câu hỏi chết đi sinh sống lại hay có thể nói các bậc khôn xiết phàm không thể chết của nhì tôn giáo mập nhứt trên hoàn mong mà hoàn toàn có thể tin được thì việc Đức Huỳnh Giáo nhà không chết cũng hoàn toàn có thể tin được.

KẾT LUẬN. – Ðối với các bực cực kỳ phàm thì tránh việc đặt vấn đề sống xuất xắc chết. Các hiện tượng đưa kiếp giỏi hóa hiện là việc thông thường trong Phật Giáo, vì vậy vấn đề bạt tử hay hiện tượng mà bạn phàm call là bị tiêu diệt đi sinh sống lại, chỉ gồm Phật Giáo mới lý giải được nhưng mà thôi.

Cứ theo kinh điển thì con người dân có ba thân (tam thân): Báo thân, Pháp thân cùng Ứng thân tốt Hóa thân. Báo thân là chiếc thân quả báo mà lại mọi bạn sanh ra đời đều với lấy để đền trả từng nào nghiệp nhân đang gây chế tạo ở tiền kiếp. Ngày nào trả sạch những nghiệp, trừ diệt vô minh thì loại Báo thân ấy đổi lại thành Pháp thân. Bạn tu hành đắc quả A La Hán trở lên trên là bao gồm Pháp thân.

“Pháp thân là chơn thân của vạn pháp, thể lượng rất rộng lớn lớn như hỏng không, chẳng bao gồm sắc tướng gì chỉ được, lúc nào cũng thường nhiên thanh tịnh. Hết thảy muôn loài, đều phải sở hữu Pháp thân nhưng vày mê muội cơ mà thành ra giải pháp biệt.

“Trong tởm Phật gồm câu: “Phật chân Pháp thân bởi vì như lỗi không, ứng đồ gia dụng hiện bên cạnh đó thủy trung nguyệt”. Nghĩa là chơ Pháp thân của Phật ví như hư không, tùy vật mà lại hiện ngoài ra trăng vào nước”. (5).

Cho được như bao gồm pháp thân, Ðức Huỳnh Giáo Chủ có khuyên:

Tính kết thúc món nợ lần khân,Thoát vòng cưng cửng tỏa Pháp thân dịu nhàng.

Ðại phàm đã gồm Pháp thân thì bao gồm Ứng thân xuất xắc Hóa thân. Ứng thân là thân ứng hiện nay ra, hễ có cảm thì tất cả ứng. Như tín đồ tu hành dầu sinh hoạt phương Tây, phương Nam hay phương Bắc, làm việc cõi phái nam thiện cỗ châu tốt Bắc cu lô châu, hễ niệm Phật tha thiết thì sẽ tiến hành Phật vày cảm niệm của chúng sanh cơ mà ứng hiện ra, hoặc hóa hiện tại ra.

Như vào quyển “Sấm Giảng Khuyên tín đồ Đời Tu Niệm” tức quyền Sấm Giảng sản phẩm Nhứt của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ta thấy Ngài trong lúc dạo lục châu, hóa hiển thị khi thì giả dạng fan già kẻ trẻ, tín đồ buôn bán, kẻ chèo đò… lần chần bao nhiêu lần. Cũng giống như khi nằm ở nhà thương Chợ Quán, gồm lần Ngài hóa chỉ ra một cụ già cho bác sĩ trằn văn chổ chính giữa thấy để tăng trưởng đức tin.

Đã hóa hiện như thế thì hẳn Ngài đã gồm Pháp thân. Vì vậy thử hỏi trong những lúc bắt Ngài hay mang ra hành quyết, Ngài cần yếu hóa hiện ra một con fan khác may mắn Ngài muốn, như trường hòa hợp Ðạt Ma tiên sư cha hóa thân uống thuốc độc của cô ý Yên Chi, chẳng được hay sao! Lựa là bắt buộc vẽ chuyện ba tên đao thủ thả Ngài xuất xắc ông nai lưng Sen dắt Ngài đi trốn cho yêu cầu lụy đến kẻ khác hay đề nghị chịu ơn cứu giúp tử của fan đời, mang đến lắm chuyện; chỉ làm thỏa mãn óc phàm, chớ cần yếu làm cho người đạt đạo chấp nhận.

Cho nên so với bực rất phàm như Đức Chúa Giê Su, thánh sư Đạt Ma xuất xắc Đức Huỳnh Giáo nhà thì không rất có thể đặt ra vấn đề chết tốt sống.

Có như vậy người đời new tin vào sứ mạng cứu độ của Ngài trong số những ngày cõi trần gian hoại diệt xong Hạ nguơn cực khổ để tạo lập đời Thượng nguơn an lạc.

Nhưng hỡi ơi! Ðến chừng đó thì vẫn muộn màng. Chỉ với chắc lưỡi cơ mà than: không dè! chính vì thế ông Thanh Sĩ new khuyên:

Đó phía trên gẫm thật hữu duyên,Cho cần được gặp gỡ phổ truyền kệ ca.Rán tu sau thừa kế nhờ,Không thời chớ nói: không ngờ, bớ ai! (6)

CHÚ THÍCH:(1) Thanh Sĩ với Vương Kim: Để phát âm Phật Giáo Hòa Hảo. Tr.47.(2) kéo theo quyển “Thất tô Mầu Nhiệm” của Dật Sĩ cùng Nguyễn văn Hầu. Tr.282-290.(3) Hoài sơn Huỳnh Thành Vị: thực sự về vụ Đức Huỳnh Giáo chủ thọ nàn tại Đốc đá quý Hạ năm Ðinh Hợi 1947. Vinh đánh xuất bản, tr.64-80.(4) Thuyết pháp ứng khẩu. Quyển II, tr.86.(5) Để gọi Phật Giáo Hòa Hảo. Tr.209.(6) Thuyết pháp ứng khẩu. Quyển I, trang 116.