HÔN LƠ XA VAO ĐÔI MĂT EM QUANG LÊ

Hồn lỡ sa vào hai con mắt em Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm Thầm ước nhưng làm sao đâu dám nói Khép tâm tư tình cảm lại thôi Đường hoa vẫn không mở lối Đời lắm phong è cổ tay white tay ngày đông giá rét ngại gió lùa vai ốm Lầu kín đáo trăng về không lối chiếu Gác cao chống niềm yêu thương Thì thôi mơ ước chi nhiều cùng cả nhà sao tình xa vạn lý cách biệt mấy tô khê Ngày đi đôi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi bâng khuâng sầu yên ổn nghe giờ pháo tiễn ai qua cầu Đường phố muôn màu sắc sao thiếu thốn em Về đâu làn tóc xõa mặt rèm Lầu vắng ko người tuy vậy khép kín Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm

Bạn đã xem: Hôn lơ xa vao song măt em quang lê

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Bạn đang xem: Hôn lơ xa vao đôi măt em quang lê

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Download Ngữ Pháp Tiếng Trung Cơ Bản Pdf, Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Trung Cơ Bản Pdf

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.