Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100


Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 đến 100.Em tính tổng các số lẻ từ là một đến 99.Mai lấy tác dụng của em trừ công dụng của Hoa.Kết quả Mai tính được là*

từ 2 dến 100 bao gồm số các số hạng là :

(100-2):2+1=50 (số)

tổng những số từ bỏ 2 đến 100 là :

(2+100)x50 : 2=2550

từ 1 cho 99 có số các số hạng là :

(99-1):2+1=50

tổng các số từ là 1 đến 99 là :

(1+99)x50:2=2250

kết trái mai tính được là :

2250-2250=0

Đ/S:0


Ta có:

Số số hạng trong dãy của Hoa: (100-2) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng dãy số của Hoa: (100+2) x 50 : 2 = 2550

Số số hạng trong dãy của em (chỗ này mình nghĩ rằng của Mai vì trên đề chúng ta ghi không rõ buộc phải mình cho rằng Mai luôn nha): (99-1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng dãy số của Mai: (99+1) x 50 : 2 = 2500

Kết quả của Mai tính được là: 2550 - 2500 = 50

Vậy hiệu quả Mai tính được là 50

Tk mk nha!


Bài giải:

Số các số chẵn từ 2 mang lại 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số những số lẻ từ 1 đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 mang lại 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi tác dụng của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


Xem thêm: Tìm Chồng Cho Vợ Tôi - Phim Truyện: Sống Chung Với Mẹ Chồng

hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 đến 100. Lan tính tổng toàn bộ các sốlẻ từ là một đến 99. Kế tiếp mai lấy tác dụng của hoa trừ đi hiệu quả của lan hỏi mai đang nhận được kết quả là bao nhieu


hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả cacsoos lẻ từ một đến 99. Kế tiếp mai lấy công dụng của hoa trừ đi kết quả của lan hỏi mai sẽ nhận được tác dụng là bao nhieu


Hoa tính tổng tất cả các số chẵn tự 2 mang đến 100 . Lan tính tổng toàn bộ các số lẻ từ là 1 đến 99 . Kế tiếp , Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi công dụng của Lan . Hỏi Mai đã nhận được công dụng là bao nhiêu ?

Nhớ giải ra ví dụ nhé , mơn mí bợn nhìu : D !


hóa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 mang lại 100. Lần tính tổng tất cả các số lẻ từ là một đến 99. Tiếp đến mai lấy công dụng của hoa trừcho công dụng của lan. Hỏi mãi đang nhận được công dụng bao nhiêu


Hoa tính tổng các số chẵn từ 2 mang đến 100 . Lan tính tổng các số lẻ từ một đến 99 . Sau đó Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi công dụng của Lan . Hỏi Mai sẽ nhận được hiệu quả là bao nhiêu ?


1.Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ một đến 99.Sau kia Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan. Hỏi Mai sẽ nhận được công dụng là bao nhiêu?

2.Tìm số lớn số 1 biết hiệu nhị số là 253. Nếu mang số lớn trừ đi 3 lần số bé bỏng thì được 25.


hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ 2 mang đến 100. Hoa tínhtổng của tất cả cácsố từ là 1 đến 99 .Sau kia Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan .Hỏi Mai sẽđược tác dụng là bao nhiêu?


hỏa tính tổng toàn bộ các số chẵn tự 2 đến 100. Lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ là một đến 99. Tiếp đến lần lấy hiệu quả của mai trừ đi hiệu quả của lan. Hỏi mãi sẽ nhận được công dụng bao nhiêu


hoa tình tổng tất cả các số chẵn trường đoản cú 2đến 100 . Lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ 1 đến 99 . Kế tiếp mai lấy kết quả của hoa - đi công dụng của lần . Hỏi mãi đã nhận đc hiệu quả là từng nào ?