Vì sao đô vật mỹ đánh chết người

      416
Luật sư Việt Nam » Tin tức » Tin nổi bật » Đời sống - Xã hội » Pháp luật - Đời sống » Dọc đường tố tụng » Tích họp văn bản mới » Nhìn ra thế giới » Tin thế giới » Trợ giúp pháp lý » Tư vấn

Bạn đang xem: Vì sao đô vật mỹ đánh chết người

(LSO) \u2013 H\u01a1n 30 n\u0103m k\u1ec3 t\u1eeb c\u00e1i ch\u1ebft c\u1ee7a Bruiser Brody, m\u1ed9t trong nh\u1eefng v\u00f5 s\u0129 \u0111\u1ea5u v\u1eadt M\u1ef9 (WWE) v\u0129 \u0111\u1ea1i nh\u1ea5t m\u1ecdi th\u1eddi \u0111\u1ea1i, ng\u01b0\u1eddi b\u1ecb \u0111\u00e2m trong h\u1eadu tr\u01b0\u1eddng v\u00f5 \u0111\u00e0i \u1edf Puerto Rico, v\u1eabn l\u00e0 c\u00e1i ch\u1ebft g\u00e2y tranh c\u00e3i nh\u1ea5t trong l\u1ecbch s\u1eed m\u00f4n \u0111\u1ea5u v\u1eadt chuy\u00ean nghi\u1ec7p.\n\n\n\n

Xem thêm: Tải Game Garena Liên Quân Mobile, Faptv Cơm Nguội: Tập 96

\"\"Bruiser Brody tr\u00ean v\u00f5 \u0111\u00e0i.\n\n\n\nV\u00f5 s\u0129 Bruiser\nBrody \n\n\n\nTh\u1ec3 h\u00ecnh cao 2,07m, n\u1eb7ng 127kg, v\u1ea7ng tr\u00e1n \u0111\u1ea7y s\u1eb9o,\nBrody l\u00e0 m\u1ed9t nh\u00e2n v\u1eadt c\u00f3 v\u1ebb ngo\u00e0i phong tr\u1ea7n v\u00e0 \u0111\u00e1ng s\u1ee3.\n\n\n\nBrody \u0111\u01b0\u1ee3c bi\u1ebft \u0111\u1ebfn nh\u01b0 m\u1ed9t v\u00f5 s\u0129 \u0111\u01b0a phong c\u00e1ch\n\u201cg\u00e2y s\u1ef1\u201d l\u00ean s\u00e0n \u0111\u1ea5u, c\u00f9ng v\u1edbi v\u1ebb ngo\u00e0i \u0111\u00e0n \u00f4ng hoang d\u00e3 c\u1ee7a anh ta \u0111\u00e3 \u0111\u1eb7t n\u1ec1n\nm\u00f3ng cho s\u1ef1 kh\u1ed1c li\u1ec7t c\u1ee7a m\u00f4n \u0111\u1ea5u v\u1eadt M\u1ef9 (WWE).\n\n\n\nBrody \u0111\u00e3 \u0111\u1ea5u v\u1eadt tr\u00ean kh\u1eafp Hoa K\u1ef3 v\u00e0 c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t\nng\u00f4i sao l\u1edbn \u1edf Nh\u1eadt B\u1ea3n, n\u01a1i anh ta c\u00f9ng \u0111\u1ed3ng \u0111\u1ed9i l\u00e0 v\u00f5 s\u0129 \u201cc\u1ee9ng\u201d Stan Hansen t\u1ea1o\nth\u00e0nh \u201c\u0111\u1ed9i th\u1ed1ng tr\u1ecb\u201d.\n\n\n\nTuy v\u1eady, Brody v\u1eabn ph\u1ea3i s\u1eed d\u1ee5ng ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ea1i di\u1ec7n \u0111\u1ec3\nx\u1eed l\u00fd nh\u1eefng v\u1ea5n \u0111\u1ec1 nguy hi\u1ec3m \u0111\u1eb1ng sau h\u1eadu tr\u01b0\u1eddng. Anh ta c\u0169ng c\u00f3 nh\u1eefng m\u1ed1i quan\nh\u1ec7 kh\u00f4ng thu\u1eadn h\u00f2a v\u1edbi c\u00e1c \u0111\u00f4 v\u1eadt kh\u00e1c v\u00e0 m\u1ed9t s\u1ed1 nh\u00e0 t\u1ed5 ch\u1ee9c. C\u0169ng c\u00f3 th\u00f4ng tin\ncho r\u1eb1ng Brody \u0111\u00e3 t\u1eeb ch\u1ed1i \u0111\u1ec3 thua tr\u1eadn \u0111\u1ea5u.\n\n\n\nTrong m\u1ed9t tr\u1eadn \u0111\u1ea5u tai ti\u1ebfng v\u1edbi v\u00f5 s\u0129 Lex Luger, anh ta \u0111\u00e3 b\u1ecf tr\u1eadn \u0111\u1ea5u gi\u1eefa ch\u1eebng, c\u00f3 h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng khi\u00eau kh\u00edch \u0111\u1ed9i c\u1ee7a Luger v\u00e0 ch\u1ed1i h\u1ee3p t\u00e1c v\u1edbi Luger c\u0169ng nh\u01b0 tr\u1ecdng t\u00e0i.\n\n\n\n
\"\"Phong c\u00e1ch thi \u0111\u1ea5u c\u1ee7a c\u1ee7a Brody r\u1ea5t c\u00e1 t\u00ednh, \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng.\n\n\n\n\u00c1n\nm\u1ea1ng\n\n\n\nV\u00e0o ng\u00e0y 16\/7\/1988, Brody\nchu\u1ea9n b\u1ecb thi \u0111\u1ea5u t\u1ea1i Bayam\u00f3n, Puerto Rico cho WWC, m\u1ed9t t\u1ed5 ch\u1ee9c thu\u1ed9c s\u1edf h\u1eefu c\u1ee7a\nhuy\u1ec1n tho\u1ea1i ng\u01b0\u1eddi Puerto Rico v\u00e0 WWE, Carlos Col\u00f3n.\n\n\n\nBrody \u0111\u1ebfn s\u00e2n v\u1eadn \u0111\u1ed9ng Bayam\u00f3n\nLoubriel, khi \u0111\u00f3 l\u00e0 m\u1ed9t s\u00e2n b\u00f3ng ch\u00e0y l\u1edbn, c\u00f9ng v\u1edbi v\u00f5 s\u0129 si\u00eau sao Tony Atlas\nv\u00e0 Dutch Mantel (\u0111\u01b0\u1ee3c bi\u1ebft \u0111\u1ebfn v\u1edbi c\u00e1i t\u00ean qu\u1ea3n l\u00fd Zeb Colter).\n\n\n\nSau n\u00e0y, Dutch Mantel nh\u1edb l\u1ea1i l\u00e0\n\u0111\u00e3 th\u1ea5y Carlos Col\u00f3n ng\u1ed3i b\u00ean c\u1ea1nh ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0n \u00f4ng s\u1ebd \u0111\u00e2m Brody, h\u1eafn l\u00e0 Jos\u00e9\nGonz\u00e1lez, c\u0169ng \u0111\u1ebfn v\u1edbi t\u01b0 c\u00e1ch l\u00e0 v\u00f5 s\u0129.\n\n\n\n\u201cL\u00fac \u0111\u00f3, t\u00f4i lu\u00f4n c\u1ea3m th\u1ea5y s\u1ef1 c\u0103ng\nth\u1eb3ng t\u1ed9t \u0111\u1ed9 trong ph\u00f2ng thay \u0111\u1ed3... Brody v\u00e0 t\u00f4i c\u1ea3m th\u1ea5y n\u00f3 th\u1eadt n\u1eb7ng n\u1ec1 v\u00e0o\nt\u1ed1i h\u00f4m \u0111\u00f3\u201d, Mantel n\u00f3i, \u201cnh\u01b0ng t\u00f4i kh\u00f4ng th\u1ec3 bi\u1ebft ch\u00ednh x\u00e1c s\u1ef1 c\u0103ng th\u1eb3ng \u0111\u1ebfn\nt\u1eeb \u0111\u00e2u\u201d.\n\n\n\nMantel r\u1eddi ph\u00f2ng thay \u0111\u1ed3 \u0111\u1ec3 ng\u00f3\nra s\u00e2n v\u1eadn \u0111\u1ed9ng v\u00e0 khi \u00f4ng ta tr\u1edf l\u1ea1i n\u0103m ph\u00fat sau, Brody \u0111\u00e3 b\u1ecb \u0111\u00e2m v\u00e0o b\u1ee5ng.\n\n\n\nT\u1eeb khu v\u1ef1c c\u00f3 m\u1eb7t nhi\u1ec1u v\u00f5 s\u0129\nkh\u00e1c trong ph\u00f2ng thay \u0111\u1ed3, Gonz\u00e1lez y\u00eau c\u1ea7u Brody \u0111\u1ebfn m\u1ed9t trong nh\u1eefng bu\u1ed3ng t\u1eafm\n\u0111\u1ec3 n\u00f3i chuy\u1ec7n. \u0110\u00e2y \u0111\u01b0\u1ee3c xem nh\u01b0 m\u1ed9t h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng \u0111\u1ec3 trao \u0111\u1ed5i c\u00e2u\nchuy\u1ec7n ri\u00eang t\u01b0.\n\n\n\nNh\u01b0ng \u0111\u00e3 x\u1ea3y ra h\u1ed7n chi\u1ebfn\ntrong bu\u1ed3ng t\u1eafm, Gonz\u00e1lez r\u00fat ra m\u1ed9t con dao l\u1edbn gi\u1ea5u s\u1eb5n d\u01b0\u1edbi chi\u1ebfc kh\u0103n \u0111ang\nc\u1ea7m tr\u00ean tay v\u00e0 \u0111\u00e2m Brody.\n\n\n\nBrody ng\u00e3 nh\u00e0o ra kh\u1ecfi bu\u1ed3ng\nt\u1eafm trong tr\u1ea1ng th\u00e1i s\u1ed1c m\u1ea5t m\u00e1u v\u00e0 c\u1ed1 g\u1eafng \u0111\u1ee9ng l\u00ean \u0111\u1ec3 ch\u1ea1y ra s\u00e2n v\u1eadn \u0111\u1ed9ng\nnh\u01b0ng Savio Vega, m\u1ed9t v\u00f5 s\u0129 c\u00f3 m\u1eb7t g\u1ea7n \u0111\u00f3, \u0111\u00e3 ng\u0103n anh ta l\u1ea1i.\n\n\n\nBrody n\u1eb1m xu\u1ed1ng v\u00e0 ch\u1edd \u0111\u1ee3i s\u1ef1\ngi\u00fap \u0111\u1ee1. Atlas, v\u00f5 s\u0129 t\u1eebng k\u1ebft \u0111\u00f4i thi \u0111\u1ea5u v\u1edbi Rocky Johnson, cha \u0111\u1ebb c\u1ee7a v\u00f5 s\u0129 ki\u00eam\ndi\u1ec5n vi\u00ean The Rock, \u0111\u00e3 ch\u1ee9ng ki\u1ebfn \u200b\u200bto\u00e0n b\u1ed9 s\u1ef1 vi\u1ec7c.\n\n\n\n\u201cKhi Brody \u0111ang n\u1eb1m tr\u00ean s\u00e0n s\u0169ng\nm\u00e1u, nh\u1eefng g\u00e3 kh\u00e1c ch\u1ec9 \u0111i qua \u0111\u1ec3 v\u00e0o s\u00e2n \u0111\u1ea5u tr\u1eadn c\u1ee7a ch\u00fang m\u00e0 coi nh\u01b0 kh\u00f4ng c\u00f3\ng\u00ec x\u1ea3y ra\u201d, Atlas n\u00f3i, \u201cBrody \u0111\u00e3 n\u1eb1m tr\u00ean s\u00e0n trong kho\u1ea3ng 45 ph\u00fat v\u00ec \u0111\u00f3 l\u00e0 l\u00fac\nm\u1edf m\u00e0n c\u1ee7a ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh v\u00e0 xe c\u1ee9u th\u01b0\u01a1ng kh\u00f4ng th\u1ec3 \u0111i qua \u0111\u00e1m \u0111\u00f4ng kh\u00e1n gi\u1ea3\u201d.\n\n\n\n\u201cH\u1ecd kh\u00f4ng th\u1ec3 n\u00e2ng chi\u1ebfc c\u00e1ng\n\u0111\u1ec3 \u0111\u01b0a anh ta l\u00ean xe c\u1ee9u th\u01b0\u01a1ng\u201d, Atlas n\u00f3i ti\u1ebfp, \u201cNh\u00e2n vi\u00ean y t\u1ebf y\u00eau c\u1ea7u, c\u00f3\nai gi\u00fap \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00f4ng?. L\u00fac \u0111\u00f3 m\u1edbi c\u00f3 v\u00e0i g\u00e3 quay l\u1ea1i\u2026\u201d. V\u00e0 khi c\u1ea3nh s\u00e1t h\u1ecfi\nchuy\u1ec7n g\u00ec \u0111\u00e3 x\u1ea3y ra th\u00ec t\u1ea5t c\u1ea3 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi trong ph\u00f2ng thay \u0111\u1ed3 \u0111\u1ec1u n\u00f3i h\u1ecd kh\u00f4ng\nth\u1ea5y g\u00ec c\u1ea3.\n\n\n\nAtlas m\u00f4 t\u1ea3 v\u1ec1 l\u00fac b\u1eaft \u0111\u1ea7u n\u00e2ng Brody l\u00ean,\nBrondy g\u01b0\u1ee3ng c\u01b0\u1eddi v\u1edbi \u00f4ng v\u00e0 n\u00f3i: \u201c\u0110\u1eebng b\u1ecf t\u00f4i xu\u1ed1ng, ng\u01b0\u1eddi anh em\u201d\n\n\n\nV\u1ebft th\u01b0\u01a1ng c\u1ee7a Brondy l\u00e0 r\u1ea5t nghi\u00eam tr\u1ecdng,\nanh ta b\u1ecb 2 nh\u00e1t \u0111\u00e2m v\u00e0o b\u1ee5ng, m\u1ed9t nh\u00e1t c\u1eaft \u0111\u00f4i l\u00e1 gan, m\u1ed9t nh\u00e1t c\u1eaft \u0111\u00f4i ru\u1ed9t,\nhai v\u1ebft \u0111\u00e2m t\u1ea1o th\u00e0nh hai l\u1ed7 th\u1ee7ng d\u00e0i 20 cm tr\u00ean b\u1ee5ng. Brondy ch\u1ebft v\u00ec xu\u1ea5t\nhuy\u1ebft n\u1ed9i t\u1ea1ng v\u00e0 m\u1ea5t qu\u00e1 nhi\u1ec1u m\u00e1u.\n\n\n\nCho \u0111\u1ebfn nay l\u00fd do th\u1ef1c s\u1ef1 cho h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng gi\u1ebft ng\u01b0\u1eddi\nc\u1ee7a Gonz\u00e1lez v\u1eabn c\u00f2n l\u00e0 m\u1ed9t b\u00ed \u1ea9n.\n\n\n\nDutch Mantel th\u00ec \u0111\u01b0a ra m\u1ed9t gi\u1ea3 thuy\u1ebft r\u1eb1ng c\u00e1ch\n\u0111\u00e2y nhi\u1ec1u n\u0103m, khi c\u1ea3 hai \u0111\u1ec1u \u1edf WWWF, ti\u1ec1n th\u00e2n c\u1ee7a WWE, Brody g\u1eb7p Gonz\u00e1lez v\u00e0 \u0111\u00e1nh b\u1ea1i anh\nta. M\u1eb7c d\u00f9 v\u1eady, Dutch Mantel ch\u1ec9 n\u00eau l\u00ean nh\u1eefng nghi ng\u1edd v\u00e0 ho\u00e0n to\u00e0n kh\u00f4ng ch\u1eafc\nch\u1eafn v\u1ec1 gi\u1ea3 thuy\u1ebft c\u1ee7a m\u00ecnh.\n\n\n\nC\u00f2n Ric Flair, m\u1ed9t v\u00f5 s\u0129 c\u0169ng \u1edf Puerto Rico t\u1ed1i h\u00f4m\n\u0111\u00f3 \u0111\u00e3 \u0111\u01b0a ra gi\u1ea3i th\u00edch kh\u00e1c. Anh ta cho r\u1eb1ng vi\u1ec7c c\u00f4 con g\u00e1i 2 tu\u1ed5i Gonz\u00e1lez\nb\u1ecb ch\u1ebft \u0111u\u1ed1i trong h\u1ed3 b\u01a1i c\u1ee7a anh ta hai ng\u00e0y tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3 \u0111\u00e3 khi\u1ebfn Gonz\u00e1lez m\u1ea5t\ntr\u00ed v\u00e0 h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng m\u1ed9t c\u00e1ch \u0111i\u00ean r\u1ed3.\n\n\n\nM\u1ed9t huy\u1ec1n tho\u1ea1i trong m\u00f4n \u0111\u1ea5u v\u1eadt kh\u00e1c l\u00e0 Harley\nRace \u0111\u1ed5 l\u1ed7i cho th\u00e1i \u0111\u1ed9 c\u1ee7a Brody, \u00f4ng ta cho r\u1eb1ng k\u1ebb g\u00e2y s\u1ef1 t\u1ef1 t\u1ea1o cho m\u00ecnh\ntr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t k\u1ebb th\u00f9 t\u1ed3i t\u1ec7 v\u1edbi b\u1ea5t k\u1ef3 ai. \u201cAnh ta l\u00e0 ki\u1ec3u ng\u01b0\u1eddi m\u00e0 n\u1ebfu anh ta\nbi\u1ebft anh ta c\u00f3 th\u1ec3 b\u1eaft n\u1ea1t b\u1ea1n, b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 m\u1ed9t th\u1eddi gian nh\u1ee5c nh\u00e3 tr\u00ean kh\u00e1n \u0111\u00e0i\nv\u1edbi anh ta\u201d, Race cho bi\u1ebft. Khi anh ta \u0111\u1ebfn Puerto Rico, t\u00f4i \u0111\u00e3 n\u00f3i \u201cn\u1ebfu c\u1eadu \u0111\u1ebfn\n\u0111\u00f3 v\u1edbi th\u00e1i \u0111\u1ed9 nh\u01b0 v\u1eady, c\u1eadu s\u1ebd kh\u00f4ng th\u1ec3 s\u1ed1ng \u0111\u1ec3 r\u1eddi kh\u1ecfi h\u00f2n \u0111\u1ea3o \u0111\u00e2u\u2026 v\u00e0 anh ta\n\u0111\u00e3 l\u00e0m th\u1ebf\u201d, Race nh\u1edb l\u1ea1i.\n\n\n\nNg\u01b0\u1eddi quan tr\u1ecdng nh\u1ea5t, th\u1ee7 ph\u1ea1m c\u1ee7a v\u1ee5 \u00e1n Gonz\u00e1lez t\u1ef1\nb\u00e0o ch\u1eefa r\u1eb1ng anh ta h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng t\u1ef1 v\u1ec7. Nh\u01b0ng th\u1ef1c t\u1ebf l\u00e0 kh\u00f4ng bao gi\u1edd c\u00f3 m\u1ed9t l\u1eddi\ngi\u1ea3i th\u00edch th\u1ecfa \u0111\u00e1ng cho nh\u1eefng g\u00ec th\u1ef1c s\u1ef1 x\u1ea3y ra gi\u1eefa Gonz\u00e1lez v\u00e0 Brody.\n\n\n\nChuy\u1ec7n g\u00ec \u0111\u00e3 x\u1ea3y\nra v\u1edbi Gonz\u00e1lez\n\n\n\nTh\u1eadt \u0111\u00e1ng \u0111\u00e1ng ng\u1ea1c nhi\u00ean l\u00e0 Gonz\u00e1lez \u0111\u00e3 kh\u00f4ng b\u1ecb\nb\u1eaft v\u00e0 k\u1ebft t\u1ed9i, anh ta ti\u1ebfp t\u1ee5c thi \u0111\u1ea5u cho t\u1edbi t\u1eadn n\u0103m 2006.\n\n\n\nDutch Mantel \u0111\u00e3 tuy\u00ean b\u1ed1 c\u1ea3nh s\u00e1t \u0111\u00e3 kh\u00f4ng nghi\u00eam\nt\u00fac t\u00ecm hi\u1ec3u gi\u1ea3 thuy\u1ebft c\u1ee7a \u00f4ng ta ngay t\u1eeb \u0111\u1ea7u v\u00e0 cho r\u1eb1ng \u0111\u00f3 ch\u1ec9 l\u00e0 m\u1ed9t ki\u1ec3u\n\u0111\u1ea5u v\u1eadt \u0111i\u00ean r\u1ed3 kh\u00e1c.\n\n\n\nM\u1ed9t s\u1ed1 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed5 l\u1ed7i cho m\u1ed9t h\u1ec7 th\u1ed1ng t\u01b0 ph\u00e1p thi\u1ebfu\ns\u00f3t, trong khi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi kh\u00e1c c\u00e1o bu\u1ed9c c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng v\u00f5 s\u0129 Puerto Rico che \u0111\u1eady s\u1ef1\nth\u1eadt c\u0169ng nh\u01b0 c\u00e1c nh\u00e2n ch\u1ee9ng th\u1ec3 hi\u1ec7n s\u1ef1 kh\u00f4ng trung th\u1ef1c \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 m\u1ed9t trong\nnh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi c\u1ee7a h\u1ecd.\n\n\n\nDutch Mantel \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m ch\u1ee9ng t\u1ea1i phi\u00ean t\u00f2a bu\u1ed9c t\u1ed9i Gonz\u00e1lez\nnh\u01b0ng \u00f4ng ta \u0111\u00e3 nghi ng\u1edd t\u1ea5t c\u1ea3 nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u nghe th\u1ea5y \u1edf t\u00f2a \u00e1n cho t\u1edbi khi phi\u00ean\nt\u00f2a k\u1ebft th\u00fac. \u201cT\u00f4i bi\u1ebft b\u1ea3n \u00e1n c\u1ee7a phi\u00ean t\u00f2a tr\u01b0\u1edbc khi t\u00f4i nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00e1t \u0111\u00f2i\nh\u1ea7u t\u00f2a\u201d, \u00f4ng Mantel n\u00f3i.\n\n\n\nC\u00e1c nh\u00e2n ch\u1ee9ng kh\u00e1c th\u00ec gi\u1eef im l\u1eb7ng, h\u1ecd \u0111\u01b0\u1ee3c cho r\u1eb1ng \u0111\u00e3 qu\u00e1 s\u1ee3 h\u00e3i \u0111\u1ec3 l\u00e0m ch\u1ee9ng ch\u1ed1ng l\u1ea1i Gonz\u00e1lez, cu\u1ed1i c\u00f9ng anh ta \u0111\u01b0\u1ee3c tha b\u1ed5ng v\u1edbi l\u00fd do t\u1ef1 v\u1ec7.\n\n\n\n