Vì sao đô vật mỹ đánh chết người

      343
phương tiện sư việt nam » thông tin » Tin trông rất nổi bật » Đời sinh sống - xã hội » luật pháp - Đời sống » Dọc mặt đường tố tụng » Tích họp văn phiên bản mới » quan sát ra thế giới » Tin nhân loại » Trợ giúp pháp lý » support

Bạn đang xem: Vì sao đô vật mỹ đánh chết người

(LSO) u2013 Hu01a1n 30 nu0103m ku1ec3 tu1eeb cu00e1i chu1ebft cu1ee7a Bruiser Brody, mu1ed9t vào nhu1eefng vu00f5 su0129 u0111u1ea5u vu1eadt Mu1ef9 (WWE) vu0129 u0111u1ea1i nhu1ea5t mu1ecdi thu1eddi u0111u1ea1i, ngu01b0u1eddi bu1ecb u0111u00e2m trong hu1eadu tru01b0u1eddng vu00f5 u0111u00e0i u1edf Puerto Rico, vu1eabn lu00e0 cu00e1i chu1ebft gu00e2y tranh cu00e3i nhu1ea5t vào lu1ecbch su1eed mu00f4n u0111u1ea5u vu1eadt chuyu00ean nghiu1ec7p.

Xem thêm: Tải Game Garena Liên Quân Mobile, Faptv Cơm Nguội: Tập 96

Bruiser Brody tru00ean vu00f5 u0111u00e0i. Vu00f5 su0129 Bruiser Brody Thu1ec3 hu00ecnh cao 2,07m, nu1eb7ng 127kg, vu1ea7ng tru00e1n u0111u1ea7y su1eb9o, Brody lu00e0 mu1ed9t nhu00e2n vu1eadt cu00f3 vu1ebb ngou00e0i phong tru1ea7n vu00e0 u0111u00e1ng su1ee3. Brody u0111u01b0u1ee3c biu1ebft u0111u1ebfn nhu01b0 mu1ed9t vu00f5 su0129 u0111u01b0a phong cu00e1ch u201cgu00e2y su1ef1u201d lu00ean su00e0n u0111u1ea5u, cu00f9ng vu1edbi vu1ebb ngou00e0i u0111u00e0n u00f4ng hoang du00e3 cu1ee7a anh ta u0111u00e3 u0111u1eb7t nu1ec1n mu00f3ng mang lại su1ef1 khu1ed1c liu1ec7t cu1ee7a mu00f4n u0111u1ea5u vu1eadt Mu1ef9 (WWE). Brody u0111u00e3 u0111u1ea5u vu1eadt tru00ean khu1eafp Hoa Ku1ef3 vu00e0 cu0169ng lu00e0 mu1ed9t ngu00f4i sao lu1edbn u1edf Nhu1eadt Bu1ea3n, nu01a1i anh ta cu00f9ng u0111u1ed3ng u0111u1ed9i lu00e0 vu00f5 su0129 u201ccu1ee9ngu201d Stan Hansen tu1ea1o thu00e0nh u201cu0111u1ed9i thu1ed1ng tru1ecbu201d. Tuy vu1eady, Brody vu1eabn phu1ea3i su1eed du1ee5ng ngu01b0u1eddi u0111u1ea1i diu1ec7n u0111u1ec3 xu1eed lu00fd nhu1eefng vu1ea5n u0111u1ec1 nguy hiu1ec3m u0111u1eb1ng sau hu1eadu tru01b0u1eddng. Anh ta cu0169ng cu00f3 nhu1eefng mu1ed1i quan hu1ec7 khu00f4ng thuu1eadn hu00f2a vu1edbi cu00e1c u0111u00f4 vu1eadt khu00e1c vu00e0 mu1ed9t su1ed1 nhu00e0 tu1ed5 chu1ee9c. Cu0169ng cu00f3 thu00f4ng tin cho ru1eb1ng Brody u0111u00e3 tu1eeb chu1ed1i u0111u1ec3 thất bại tru1eadn u0111u1ea5u. Trong mu1ed9t tru1eadn u0111u1ea5u tai tiu1ebfng vu1edbi vu00f5 su0129 Lex Luger, anh ta u0111u00e3 bu1ecf tru1eadn u0111u1ea5u giu1eefa chu1eebng, cu00f3 hu00e0nh u0111u1ed9ng khiu00eau khu00edch u0111u1ed9i cu1ee7a Luger vu00e0 chu1ed1i hu1ee3p tu00e1c vu1edbi Luger cu0169ng nhu01b0 tru1ecdng tu00e0i.
Phong cu00e1ch thi u0111u1ea5u cu1ee7a cu1ee7a Brody ru1ea5t cu00e1 tu00ednh, u1ea5n tu01b0u1ee3ng. u00c1n mu1ea1ng Vu00e0o ngu00e0y 16/7/1988, Brody chuu1ea9n bu1ecb thi u0111u1ea5u tu1ea1i Bayamu00f3n, Puerto Rico mang đến WWC, mu1ed9t tu1ed5 chu1ee9c thuu1ed9c su1edf hu1eefu cu1ee7a huyu1ec1n thou1ea1i ngu01b0u1eddi Puerto Rico vu00e0 WWE, Carlos Colu00f3n. Brody u0111u1ebfn su00e2n vu1eadn u0111u1ed9ng Bayamu00f3n Loubriel, lúc u0111u00f3 lu00e0 mu1ed9t su00e2n bu00f3ng chu00e0y lu1edbn, cu00f9ng vu1edbi vu00f5 su0129 siu00eau sao Tony Atlas vu00e0 Dutch Mantel (u0111u01b0u1ee3c biu1ebft u0111u1ebfn vu1edbi cu00e1i tu00ean quu1ea3n lu00fd Zeb Colter). Sau nu00e0y, Dutch Mantel nhu1edb lu1ea1i lu00e0 u0111u00e3 thu1ea5y Carlos Colu00f3n ngu1ed3i bu00ean cu1ea1nh ngu01b0u1eddi u0111u00e0n u00f4ng su1ebd u0111u00e2m Brody, hu1eafn lu00e0 Josu00e9 Gonzu00e1lez, cu0169ng u0111u1ebfn vu1edbi tu01b0 cu00e1ch lu00e0 vu00f5 su0129. u201cLu00fac u0111u00f3, tu00f4i luu00f4n cu1ea3m thu1ea5y su1ef1 cu0103ng thu1eb3ng tu1ed9t u0111u1ed9 vào phu00f2ng nuốm u0111u1ed3... Brody vu00e0 tu00f4i cu1ea3m thu1ea5y nu00f3 thu1eadt nu1eb7ng nu1ec1 vu00e0o tu1ed1i hu00f4m u0111u00f3u201d, Mantel nu00f3i, u201cnhu01b0ng tu00f4i khu00f4ng thu1ec3 biu1ebft chu00ednh xu00e1c su1ef1 cu0103ng thu1eb3ng u0111u1ebfn tu1eeb u0111u00e2uu201d. Mantel ru1eddi phu00f2ng nạm u0111u1ed3 u0111u1ec3 ngu00f3 ra su00e2n vu1eadn u0111u1ed9ng vu00e0 lúc u00f4ng ta tru1edf lu1ea1i nu0103m phu00fat sau, Brody u0111u00e3 bu1ecb u0111u00e2m vu00e0o bu1ee5ng. Tu1eeb khu vu1ef1c cu00f3 mu1eb7t nhiu1ec1u vu00f5 su0129 khu00e1c vào phu00f2ng vậy u0111u1ed3, Gonzu00e1lez yu00eau cu1ea7u Brody u0111u1ebfn mu1ed9t trong nhu1eefng buu1ed3ng tu1eafm u0111u1ec3 nu00f3i chuyu1ec7n. u0110u00e2y u0111u01b0u1ee3c coi nhu01b0 mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng bu00ecnh thu01b0u1eddng u0111u1ec3 trao u0111u1ed5i cu00e2u chuyu1ec7n riu00eang tu01b0. Nhu01b0ng u0111u00e3 xu1ea3y ra hu1ed7n chiu1ebfn trong buu1ed3ng tu1eafm, Gonzu00e1lez ru00fat ra mu1ed9t nhỏ dao lu1edbn giu1ea5u su1eb5n du01b0u1edbi chiu1ebfc khu0103n u0111ang cu1ea7m tru00ean tay vu00e0 u0111u00e2m Brody. Brody ngu00e3 nhu00e0o ra khu1ecfi buu1ed3ng tu1eafm vào tru1ea1ng thu00e1i su1ed1c mu1ea5t mu00e1u vu00e0 cu1ed1 gu1eafng u0111u1ee9ng lu00ean u0111u1ec3 chu1ea1y ra su00e2n vu1eadn u0111u1ed9ng nhu01b0ng Savio Vega, mu1ed9t vu00f5 su0129 cu00f3 mu1eb7t gu1ea7n u0111u00f3, u0111u00e3 ngu0103n anh ta lu1ea1i. Brody nu1eb1m xuu1ed1ng vu00e0 chu1edd u0111u1ee3i su1ef1 giu00fap u0111u1ee1. Atlas, vu00f5 su0129 tu1eebng ku1ebft u0111u00f4i thi u0111u1ea5u vu1edbi Rocky Johnson, phụ vương u0111u1ebb cu1ee7a vu00f5 su0129 kiu00eam diu1ec5n viu00ean The Rock, u0111u00e3 chu1ee9ng kiu1ebfn u200bu200btou00e0n bu1ed9 su1ef1 viu1ec7c. u201cKhi Brody u0111ang nu1eb1m tru00ean su00e0n su0169ng mu00e1u, nhu1eefng gu00e3 khu00e1c chu1ec9 u0111i qua u0111u1ec3 vu00e0o su00e2n u0111u1ea5u tru1eadn cu1ee7a chu00fang mu00e0 coi nhu01b0 khu00f4ng cu00f3 gu00ec xu1ea3y rau201d, Atlas nu00f3i, u201cBrody u0111u00e3 nu1eb1m tru00ean su00e0n vào khou1ea3ng 45 phu00fat vu00ec u0111u00f3 lu00e0 lu00fac mu1edf mu00e0n cu1ee7a chu01b0u01a1ng tru00ecnh vu00e0 xe pháo cu1ee9u thu01b0u01a1ng khu00f4ng thu1ec3 u0111i qua u0111u00e1m u0111u00f4ng khu00e1n giu1ea3u201d. u201cHu1ecd khu00f4ng thu1ec3 nu00e2ng chiu1ebfc cu00e1ng u0111u1ec3 u0111u01b0a anh ta lu00ean xe cộ cu1ee9u thu01b0u01a1ngu201d, Atlas nu00f3i tiu1ebfp, u201cNhu00e2n viu00ean y tu1ebf yu00eau cu1ea7u, cu00f3 ai giu00fap u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?. Lu00fac u0111u00f3 mu1edbi cu00f3 vu00e0i gu00e3 tảo lu1ea1iu2026u201d. Vu00e0 khi cu1ea3nh su00e1t hu1ecfi chuyu1ec7n gu00ec u0111u00e3 xu1ea3y ra thu00ec tu1ea5t cu1ea3 mu1ecdi ngu01b0u1eddi trong phu00f2ng vắt u0111u1ed3 u0111u1ec1u nu00f3i hu1ecd khu00f4ng thu1ea5y gu00ec cu1ea3. Atlas mu00f4 tu1ea3 vu1ec1 lu00fac bu1eaft u0111u1ea7u nu00e2ng Brody lu00ean, Brondy gu01b0u1ee3ng cu01b0u1eddi vu1edbi u00f4ng vu00e0 nu00f3i: u201cu0110u1eebng bu1ecf tu00f4i xuu1ed1ng, ngu01b0u1eddi anh emu201d Vu1ebft thu01b0u01a1ng cu1ee7a Brondy lu00e0 ru1ea5t nghiu00eam tru1ecdng, anh ta bu1ecb 2 nhu00e1t u0111u00e2m vu00e0o bu1ee5ng, mu1ed9t nhu00e1t cu1eaft u0111u00f4i lu00e1 gan, mu1ed9t nhu00e1t cu1eaft u0111u00f4i ruu1ed9t, hai vu1ebft u0111u00e2m tu1ea1o thu00e0nh nhị lu1ed7 thu1ee7ng du00e0i trăng tròn cm tru00ean bu1ee5ng. Brondy chu1ebft vu00ec xuu1ea5t huyu1ebft nu1ed9i tu1ea1ng vu00e0 mu1ea5t quu00e1 nhiu1ec1u mu00e1u. Cho u0111u1ebfn nay lu00fd vì chưng thu1ef1c su1ef1 đến hu00e0nh u0111u1ed9ng giu1ebft ngu01b0u1eddi cu1ee7a Gonzu00e1lez vu1eabn cu00f2n lu00e0 mu1ed9t bu00ed u1ea9n. Dutch Mantel thu00ec u0111u01b0a ra mu1ed9t giu1ea3 thuyu1ebft ru1eb1ng cu00e1ch u0111u00e2y nhiu1ec1u nu0103m, lúc cu1ea3 nhì u0111u1ec1u u1edf WWWF, tiu1ec1n thu00e2n cu1ee7a WWE, Brody gu1eb7p Gonzu00e1lez vu00e0 u0111u00e1nh bu1ea1i anh ta. Mu1eb7c du00f9 vu1eady, Dutch Mantel chu1ec9 nu00eau lu00ean nhu1eefng nghi ngu1edd vu00e0 hou00e0n tou00e0n khu00f4ng chu1eafc chu1eafn vu1ec1 giu1ea3 thuyu1ebft cu1ee7a mu00ecnh. Cu00f2n Ric Flair, mu1ed9t vu00f5 su0129 cu0169ng u1edf Puerto Rico tu1ed1i hu00f4m u0111u00f3 u0111u00e3 u0111u01b0a ra giu1ea3i thu00edch khu00e1c. Anh ta mang lại ru1eb1ng viu1ec7c cu00f4 con gu00e1i 2 tuu1ed5i Gonzu00e1lez bu1ecb chu1ebft u0111uu1ed1i vào hu1ed3 bu01a1i cu1ee7a anh ta nhị ngu00e0y tru01b0u1edbc u0111u00f3 u0111u00e3 khiu1ebfn Gonzu00e1lez mu1ea5t tru00ed vu00e0 hu00e0nh u0111u1ed9ng mu1ed9t cu00e1ch u0111iu00ean ru1ed3. Mu1ed9t huyu1ec1n thou1ea1i vào mu00f4n u0111u1ea5u vu1eadt khu00e1c lu00e0 Harley Race u0111u1ed5 lu1ed7i mang lại thu00e1i u0111u1ed9 cu1ee7a Brody, u00f4ng ta mang đến ru1eb1ng ku1ebb gu00e2y su1ef1 tu1ef1 tu1ea1o mang đến mu00ecnh tru1edf thu00e0nh mu1ed9t ku1ebb thu00f9 tu1ed3i tu1ec7 vu1edbi bu1ea5t ku1ef3 ai. u201cAnh ta lu00e0 kiu1ec3u ngu01b0u1eddi mu00e0 nu1ebfu anh ta biu1ebft anh ta cu00f3 thu1ec3 bu1eaft nu1ea1t bu1ea1n, bu1ea1n su1ebd cu00f3 mu1ed9t thu1eddi gian nhu1ee5c nhu00e3 tru00ean khu00e1n u0111u00e0i vu1edbi anh tau201d, Race đến biu1ebft. Lúc anh ta u0111u1ebfn Puerto Rico, tu00f4i u0111u00e3 nu00f3i u201cnu1ebfu cu1eadu u0111u1ebfn u0111u00f3 vu1edbi thu00e1i u0111u1ed9 nhu01b0 vu1eady, cu1eadu su1ebd khu00f4ng thu1ec3 su1ed1ng u0111u1ec3 ru1eddi khu1ecfi hu00f2n u0111u1ea3o u0111u00e2uu2026 vu00e0 anh ta u0111u00e3 lu00e0m thu1ebfu201d, Race nhu1edb lu1ea1i. Ngu01b0u1eddi quan tiền tru1ecdng nhu1ea5t, thu1ee7 phu1ea1m cu1ee7a vu1ee5 u00e1n Gonzu00e1lez tu1ef1 bu00e0o chu1eefa ru1eb1ng anh ta hu00e0nh u0111u1ed9ng tu1ef1 vu1ec7. Nhu01b0ng thu1ef1c tu1ebf lu00e0 khu00f4ng bao giu1edd cu00f3 mu1ed9t lu1eddi giu1ea3i thu00edch thu1ecfa u0111u00e1ng mang đến nhu1eefng gu00ec thu1ef1c su1ef1 xu1ea3y ra giu1eefa Gonzu00e1lez vu00e0 Brody. Chuyu1ec7n gu00ec u0111u00e3 xu1ea3y ra vu1edbi Gonzu00e1lez Thu1eadt u0111u00e1ng u0111u00e1ng ngu1ea1c nhiu00ean lu00e0 Gonzu00e1lez u0111u00e3 khu00f4ng bu1ecb bu1eaft vu00e0 ku1ebft tu1ed9i, anh ta tiu1ebfp tu1ee5c thi u0111u1ea5u mang lại tu1edbi tu1eadn nu0103m 2006. Dutch Mantel u0111u00e3 tuyu00ean bu1ed1 cu1ea3nh su00e1t u0111u00e3 khu00f4ng nghiu00eam tu00fac tu00ecm hiu1ec3u giu1ea3 thuyu1ebft cu1ee7a u00f4ng ta tức thì tu1eeb u0111u1ea7u vu00e0 mang lại ru1eb1ng u0111u00f3 chu1ec9 lu00e0 mu1ed9t kiu1ec3u u0111u1ea5u vu1eadt u0111iu00ean ru1ed3 khu00e1c. Mu1ed9t su1ed1 ngu01b0u1eddi u0111u1ed5 lu1ed7i cho mu1ed9t hu1ec7 thu1ed1ng tu01b0 phu00e1p thiu1ebfu su00f3t, trong những lúc nhu1eefng ngu01b0u1eddi khu00e1c cu00e1o buu1ed9c cu1ed9ng u0111u1ed3ng vu00f5 su0129 Puerto Rico che u0111u1eady su1ef1 thu1eadt cu0169ng nhu01b0 cu00e1c nhu00e2n chu1ee9ng thu1ec3 hiu1ec7n su1ef1 khu00f4ng trung thu1ef1c u0111u1ec3 bu1ea3o vu1ec7 mu1ed9t trong nhu1eefng ngu01b0u1eddi cu1ee7a hu1ecd. Dutch Mantel u0111u01b0u1ee3c lu00e0m chu1ee9ng tu1ea1i phiu00ean tu00f2a buu1ed9c tu1ed9i Gonzu00e1lez nhu01b0ng u00f4ng ta u0111u00e3 nghi ngu1edd tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng u0111iu1ec1u nghe thu1ea5y u1edf tu00f2a u00e1n mang lại tu1edbi khi phiu00ean tu00f2a ku1ebft thu00fac. u201cTu00f4i biu1ebft bu1ea3n u00e1n cu1ee7a phiu00ean tu00f2a tru01b0u1edbc khi tu00f4i nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c tru00e1t u0111u00f2i hu1ea7u tu00f2au201d, u00f4ng Mantel nu00f3i. Cu00e1c nhu00e2n chu1ee9ng khu00e1c thu00ec giu1eef im lu1eb7ng, hu1ecd u0111u01b0u1ee3c mang lại ru1eb1ng u0111u00e3 quu00e1 su1ee3 hu00e3i u0111u1ec3 lu00e0m chu1ee9ng chu1ed1ng lu1ea1i Gonzu00e1lez, cuu1ed1i cu00f9ng anh ta u0111u01b0u1ee3c tha bu1ed5ng vu1edbi lu00fd vì tu1ef1 vu1ec7.