Diện tích hình trụ tròn

      600
Công thức tính diện tích s xung quanhCông thức tính diện tích s toàn phầnCông thức tính thể tích hình trụ tròn

Công thức tính diện tích xung quanh

– Khái niệm

Diện tích bao phủ hình trụ tròn chỉ bao hàm diện tích mặt xung quanh, bao quanh hình trụ tròn, ko gồm diện tích hai đáy.

Bạn đang xem: Diện tích hình trụ tròn

Diện tích hình trụ thường được nói đến với 2 khái niệm: bao quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao hàm diện tích khía cạnh xung quanh, bao bọc hình trụ, ko gồm diện tích hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ béo của toàn thể không gian hình chiếm phần giữ, bao hàm cả diện tích xung quanh và diện tích hai lòng tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích xung quanh bằng chu vi đường tròn đáy nhân cùng với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

Xem thêm: Tra Từ Điển Anh Viet - PhầN MềM DịCh TiếNg Anh & Từ đIểN

– h: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình tròn tròn có nửa đường kính đáy r = 5 cm, chiều cao h = 7cm. Tính diện tích xung quanh hình tròn trụ đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích xung xung quanh của hình trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một bóng đèn huỳnh quang lâu năm 1,2m, 2 lần bán kính của con đường tròn đáy là 4cm, được để khít vào một trong những ống giấy cứng làm nên hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để gia công một hộp.

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng yêu cầu tính chính là diện tích bao quanh của một hình hộp tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh 4cm, độ cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao bọc của hình hộp đó là diện tích tư hình chữ nhật đều bằng nhau với chiều dài là 120 centimet và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm hình dáng trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích xung quanh cùng với diện tích s một đáy

Lời giải:

*