Công thành chiến 2019

      255

Sau khi chấm dứt Nhiệm vụ Tân Thủ đạt đẳng cấp 150, nhân sĩ sẽ tiếp tục tham gia yên cầu chuỗi trọng trách Tương Phùng Lệnh này nhằm thăng đẳng cấp đến 190 thừa nhận vô số phần thưởng với trang bị cung ứng cho các trải nghiệm ban sơ đến với trái đất Kiếm Hiệp Kim Dung – Võ Lâm Truyền Kỳ Công Thành Chiến.


Bạn đang xem: Công thành chiến 2019

Điều kiện: Nhân thiết bị có sang trọng 190 trở xuống, khi singin sẽ tự động nhận được Tương Phùng Lệnh trong hành trang.Yêu cầu:Đã kích hoạt một trong những 3 nhiều loại thẻ mon (Tân Thủ, Hào Hiệp hoặc Đại Hiệp) bán tại Kỳ Trân Các.
*
*
*
Hành trang để trống 2 x 10 ô mới tất cả thể chấm dứt và thừa nhận phần thưởng nhiệm vụLưu ý:Nhân vật cấp cho nào thì nhận nhiệm vụ và phần thưởng tương xứng tại mốc cấp đó.Nếu vượt qua mốc đẳng cấp nhưng chưa ngừng nhiệm vụ trước đó thì trách nhiệm sẽ tự làm new và cập nhật nhiệm vụ tiếp theo.

Xem thêm: Quên Mật Khẩu Facebook Mà Không Cần Email, 9 Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Không Cần Email

Hình ảnhGhi chú
*
Thẻ Trùng Phùng
Nguồn gốc: Kỳ Trân các giá 25 KNB Công dụng: Nhấp phải kê sử dụng. Thành tích yêu cầu trong chuỗi nhiệm vụ Tương Phùng Lệnh

Giới hạn sử dụng: 50 lần/ngày

*
Thẻ Tính Năng
Nguồn gốc: Kỳ Trân các giá 10 KNB Công dụng: Nhấp phải thực hiện trong khu vực thành thị với thôn trấn. Xong nhanh các nhiệm vụ yêu cầu Tương Phùng Lệnh như sau:Hoàn thành vượt Ải (qua ải 28)Hoàn thành nhiệm vụ Thủy TặcHoàn thành Viêm ĐếTham gia Tống Kim (đạt 3000 điểm)Giới hạn sử dụng: 10 lần/ngày

CấpNhiệm vụ yêu cầuPhần thưởng hoàn thành
150Sử dụng 5 Thẻ Trùng Phùng chấm dứt 2 vượt Ải (qua ải 28) xong 2 nhiệm vụ Thủy Tặc áp dụng 2 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 151
3 Rương Binh Khí Cao (khóa-7 ngày)
Danh vọng 500 điểm
1 hiệp khách SS (khóa)
1 hiệp khách S (khóa)
1 thích khách A (khóa)
1 thích khách B (khóa)
1 đao khách C (khóa)
151-152Sử dụng 5 Thẻ Trùng Phùng dứt 2 vượt Ải (qua ải 28) chấm dứt 2 trọng trách Thủy Tặc sử dụng 2 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 153
1 bộ Hoàng Kim An Bang cấp cho 5 (HSD 14 ngày)
1.000 Vạn Lượng
1 Rương mở rộng 1
153-154Sử dụng 5 Thẻ Trùng Phùng kết thúc 2 vượt Ải (qua ải 28) xong xuôi 2 trọng trách Thủy Tặc áp dụng 2 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 155
5 Võ Lâm Mật Tịch (7 ngày)
5 Tẩy Tủy gớm (7 ngày)
1 Vô tự Thiên Thư (7 ngày)
155-156Sử dụng 5 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 2 quá Ải (qua ải 28) dứt 2 trách nhiệm Thủy Tặc áp dụng 2 Thăm May MắnThăng sang trọng lên 157
1 Phiên Vũ (khóa - HSD 7 ngày)
157-158Sử dụng 5 Thẻ Trùng Phùng hoàn thành 2 trọng trách Dã Tẩu thâm nhập 2 Tống Kim (đạt 3000 điểm) áp dụng 2 Thăm May MắnThăng phong cách lên 159
1 Rương Hoàng Kim trường phái (khóa, tự lựa chọn môn phái, máy HSD 60 ngày)
1 Ấn Soái cấp cho 7 theo môn phái fan nhận (Khóa - HSD 7 ngày)
159-160Sử dụng 5 Thẻ Trùng Phùng kết thúc 2 nhiệm vụ Dã Tẩu thâm nhập 2 Tống Kim (đạt 3000 điểm) thực hiện 2 Thăm May MắnThăng quý phái lên 161
1 Rương Trấn Bang đưa ra Bảo (khóa, tự chọn môn phái, đồ vật HSD 60 ngày)
1 Binh Phù cấp 7 theo môn phái bạn nhận (Khóa - HSD 7 ngày)
161-162Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng chấm dứt 2 Viêm Đế xong xuôi 2 trọng trách Thủy Tặc dứt 2 thừa Ải (qua ải 28) thâm nhập 2 Tống Kim (đạt 3000 điểm) chấm dứt 2 trọng trách Dã Tẩu thực hiện 8 chìa khóa Bạc sử dụng 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp lên 163
3 Rương Định Quốc Cao
1 Càn Khôn tuy vậy Tuyệt Bội (HSD 7 ngày)
1 Quân Hàm cấp cho 6 (công cùng thủ) khóa - HSD 7 ngày
163-164Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng kết thúc 2 Viêm Đế kết thúc 2 nhiệm vụ Thủy Tặc hoàn thành 2 vượt Ải (qua ải 28) thâm nhập 2 Tống Kim (đạt 3000 điểm) xong 2 nhiệm vụ Dã Tẩu sử dụng 8 khóa xe Bạc thực hiện 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 165
3 Rương An Bang Cao
1 phương diện nạ Vương trả (HSD 7 ngày)
165-166Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 2 Viêm Đế xong 3 trách nhiệm Thủy Tặc ngừng 2 vượt Ải (qua ải 28) tham gia 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) chấm dứt 2 trách nhiệm Dã Tẩu sử dụng 8 khóa xe Bạc sử dụng 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 167
1 Rương Hoàng Kim môn phái (khóa, tự chọn môn phái, thiết bị HSD 60 ngày)
167-168Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng hoàn thành 2 Viêm Đế xong 3 trọng trách Thủy Tặc ngừng 2 vượt Ải (qua ải 28) gia nhập 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) dứt 2 trách nhiệm Dã Tẩu sử dụng 8 khóa xe Bạc thực hiện 4 Thăm May MắnThăng sang trọng lên 169
1 Rương Hoàng Kim trường phái (khóa, tự lựa chọn môn phái, sản phẩm HSD 60 ngày)
169-170Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng ngừng 2 Viêm Đế dứt 3 nhiệm vụ Thủy Tặc xong xuôi 2 quá Ải (qua ải 28) gia nhập 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) ngừng 2 trách nhiệm Dã Tẩu thực hiện 8 chiếc chìa khóa Bạc áp dụng 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 171
1 Rương Trấn Bang chi Bảo (khóa, tự chọn môn phái, lắp thêm HSD 60 ngày)
171Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng hoàn thành 2 Viêm Đế dứt 3 trọng trách Thủy Tặc xong xuôi 2 quá Ải (qua ải 28) gia nhập 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) hoàn thành 2 trách nhiệm Dã Tẩu sử dụng 8 chiếc chìa khóa Bạc áp dụng 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 172
2 Rương Hoàng Kim môn phái (không khóa, tự chọn môn phái, vật dụng HSD Vĩnh Viễn)
3 Chìa Khoá Hoàng Kim (HSD 30 ngày)
5 Đá Vô rất (HSD 30 ngày)
172Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 2 Viêm Đế xong 3 nhiệm vụ Thủy Tặc ngừng 2 vượt Ải (qua ải 28) tham gia 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) xong xuôi 2 trọng trách Dã Tẩu sử dụng 8 khóa xe Bạc áp dụng 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 173
2 Rương Hoàng Kim trường phái (không khóa, tự chọn môn phái, thiết bị HSD Vĩnh Viễn)
3 Chìa Khoá Hoàng Kim (HSD 30 ngày)
5 Thần túng bấn Khoáng Thạch (HSD 30 ngày)
1 rất Quang (Khóa - HSD 7 ngày)
173Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 2 Viêm Đế kết thúc 3 trách nhiệm Thủy Tặc kết thúc 2 quá Ải (qua ải 28) tham gia 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) dứt 2 trọng trách Dã Tẩu áp dụng 8 chiếc chìa khóa Bạc áp dụng 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp lên 174
2 Rương Hoàng Kim môn phái (không khóa, tự chọn môn phái, trang bị HSD Vĩnh Viễn)
1 Thuỷ Tinh trắng (HSD 30 ngày)
1 phương diện Nạ Thống Soái Mông Cổ (HSD 7 ngày)
174Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 2 Viêm Đế dứt 3 nhiệm vụ Thủy Tặc xong 2 quá Ải (qua ải 28) gia nhập 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) chấm dứt 2 nhiệm vụ Dã Tẩu thực hiện 8 khóa xe Bạc sử dụng 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp lên 175
2 Rương Hoàng Kim môn phái (không khóa, tự lựa chọn môn phái, thiết bị HSD Vĩnh Viễn)
1 Chìa Khoá Bạch Kim
175Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 2 Viêm Đế chấm dứt 3 trọng trách Thủy Tặc chấm dứt 2 vượt Ải (qua ải 28) thâm nhập 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) dứt 2 trọng trách Dã Tẩu thực hiện 8 khóa xe Bạc áp dụng 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 176
1 Càn Khôn Giới Chỉ (khóa, thứ HSD 7 Ngày)
176Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng hoàn thành 2 Viêm Đế xong 3 trọng trách Thủy Tặc xong xuôi 2 quá Ải (qua ải 28) tham gia 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) xong 2 trách nhiệm Dã Tẩu sử dụng 8 khóa xe Bạc sử dụng 4 Thăm May MắnThăng quý phái lên 177
1 sản phẩm công nghệ Thiên Tử (khóa, theo môn phái, đồ vật HSD 30 Ngày)
177Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 2 Viêm Đế dứt 3 trách nhiệm Thủy Tặc chấm dứt 2 vượt Ải (qua ải 28) tham gia 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) chấm dứt 2 trách nhiệm Dã Tẩu áp dụng 8 chìa khóa Bạc sử dụng 4 Thăm May MắnThăng phong cách lên 178
1 vật dụng Thiên Tử (khóa, theo môn phái, trang bị HSD 30 Ngày)
178Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng xong xuôi 2 Viêm Đế hoàn thành 3 trọng trách Thủy Tặc dứt 2 quá Ải (qua ải 28) gia nhập 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) xong 2 trọng trách Dã Tẩu thực hiện 8 chiếc chìa khóa Bạc thực hiện 4 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 179
1 trang bị Thiên Tử (khóa, theo môn phái, sản phẩm công nghệ HSD 30 Ngày)
179Sử dụng 10 Thẻ Trùng Phùng chấm dứt 2 Viêm Đế kết thúc 3 trách nhiệm Thủy Tặc ngừng 2 quá Ải (qua ải 28) thâm nhập 3 Tống Kim (đạt 3000 điểm) ngừng 2 nhiệm vụ Dã Tẩu sử dụng 8 chiếc chìa khóa Bạc sử dụng 4 Thăm May MắnThăng quý phái lên 180
1 trang bị Thiên Tử Trấn Bang (khóa, theo môn phái, lắp thêm HSD 30 Ngày)
180Sử dụng trăng tròn Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 5 Viêm Đế chấm dứt 5 nhiệm vụ Thủy Tặc kết thúc 5 vượt Ải (qua ải 28) thâm nhập 5 Tống Kim (đạt 3000 điểm) xong xuôi 4 trọng trách Dã Tẩu áp dụng 16 khóa xe Bạc thực hiện 8 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 181
1 Vô Danh Giới Chỉ hoặc 01 Vô Danh Chỉ trả (HSD Vĩnh Viễn)
Ngẫu nhiên 1/3 ngựa:
Dương Sa (Khóa - HSD 14 ngày)
Ngự Phong (Khóa - HSD 14 ngày)
Truy Điện (Khóa - HSD 14 ngày)
181Sử dụng 30 Thẻ Trùng Phùng dứt 7 Viêm Đế kết thúc 8 trọng trách Thủy Tặc xong 7 thừa Ải (qua ải 28) tham gia 8 Tống Kim (đạt 3000 điểm) kết thúc 6 trọng trách Dã Tẩu sử dụng 24 chiếc chìa khóa Bạc sử dụng 12 Thăm May MắnThăng đẳng cấp và sang trọng lên 182
1 Ấn Soái cung cấp 7 theo môn phái tín đồ nhận (Khóa - HSD 14 ngày)
1 Binh Phù cấp 7 theo môn phái tín đồ nhận (Khóa - HSD 14 ngày)
1 Quân Hàm cấp 6 (công và thủ) khóa - HSD 14 ngày
182Sử dụng 30 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 7 Viêm Đế xong 8 trọng trách Thủy Tặc xong 7 quá Ải (qua ải 28) thâm nhập 8 Tống Kim (đạt 3000 điểm) kết thúc 6 trách nhiệm Dã Tẩu áp dụng 24 chìa khóa Bạc sử dụng 12 Thăm May MắnThăng quý phái lên 183
1 đao khách SS (khóa)
1 hiệp khách S (khóa)
1 hiệp khách A (khóa)
1 đao khách B (khóa)
1 thích khách C (khóa)
50,000 Exp Hiệp Khách
183Sử dụng 30 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 7 Viêm Đế xong 8 nhiệm vụ Thủy Tặc chấm dứt 7 quá Ải (qua ải 28) gia nhập 8 Tống Kim (đạt 3000 điểm) chấm dứt 6 nhiệm vụ Dã Tẩu thực hiện 24 khóa xe Bạc thực hiện 12 Thăm May MắnThăng sang trọng lên 184
Ngẫu nhiên một mặt Nạ (Khóa - HSD 14 ngày):
Mặt Nạ Thiên Tử Tống
Mặt Nạ Thiên Tử Mông Cổ
Mặt Nạ Thiên Tử Kim
Mặt Nạ Tiểu thiếu thốn Hiệp
Mặt Nạ Tiểu nữ Hiệp
Mặt Nạ đàn bà Hiệp
Mặt Nạ thiếu thốn Hiệp
184Sử dụng 30 Thẻ Trùng Phùng xong xuôi 7 Viêm Đế dứt 8 nhiệm vụ Thủy Tặc dứt 7 quá Ải (qua ải 28) tham gia 8 Tống Kim (đạt 3000 điểm) xong xuôi 6 trọng trách Dã Tẩu thực hiện 24 khóa xe Bạc thực hiện 12 Thăm May MắnThăng phong cách lên 185
1 lắp thêm Thiên Tử (theo môn phái, HSD vĩnh viễn)
185Sử dụng 30 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 7 Viêm Đế ngừng 8 trách nhiệm Thủy Tặ cHoàn thành 7 thừa Ải (qua ải 28) tham gia 8 Tống Kim (đạt 3000 điểm) chấm dứt 6 trọng trách Dã Tẩu áp dụng 24 khóa xe Bạc thực hiện 12 Thăm May MắnThăng phong cách lên 186
Ngẫu nhiên 50% ngựa Hoàng Kim:
Tuyệt Ảnh con ngữa (Khóa - HSD 14 ngày)
Lưu Tinh ngựa chiến (Khóa - HSD 14 ngày)
186Sử dụng 30 Thẻ Trùng Phùng xong xuôi 7 Viêm Đế dứt 8 nhiệm vụ Thủy Tặc xong 7 thừa Ải (qua ải 28) gia nhập 8 Tống Kim (đạt 3000 điểm) hoàn thành 6 trách nhiệm Dã Tẩu áp dụng 24 chiếc chìa khóa Bạc áp dụng 12 Thăm May MắnThăng đẳng cấp lên 187
1 thiết bị Thiên Tử (theo môn phái, HSD vĩnh viễn)
187Sử dụng 40 Thẻ Trùng Phùng Hoàn thành 10 Viêm Đế xong xuôi 10 nhiệm vụ Thủy Tặc dứt 10 quá Ải (qua ải 28) tham gia 10 Tống Kim (đạt 3000 điểm) chấm dứt 8 nhiệm vụ Dã Tẩu thực hiện 32 khóa xe Bạc sử dụng 16 Thăm May MắnThăng sang trọng lên 188
1 sản phẩm công nghệ Thiên Tử (theo môn phái, HSD vĩnh viễn)
188Sử dụng 40 Thẻ Trùng Phùng chấm dứt 10 Viêm Đế kết thúc 10 nhiệm vụ Thủy Tặc dứt 10 vượt Ải (qua ải 28) tham gia 10 Tống Kim (đạt 3000 điểm) hoàn thành 8 trách nhiệm Dã Tẩu sử dụng 32 khóa xe Bạc sử dụng 16 Thăm May MắnThăng đẳng cấp lên 189
1 vật dụng Thiên Tử (theo môn phái, HSD vĩnh viễn)
189Sử dụng 40 Thẻ Trùng Phùng xong 10 Viêm Đế ngừng 10 nhiệm vụ Thủy Tặc dứt 10 vượt Ải (qua ải 28) gia nhập 10 Tống Kim (đạt 3000 điểm) dứt 8 nhiệm vụ Dã Tẩu áp dụng 32 chiếc chìa khóa Bạc thực hiện 16 Thăm May MắnThăng quý phái lên 190
1 kiếm khách SS (khóa)
1 thích khách S (khóa)
1 đao khách A (khóa)
1 kiếm khách B (khóa)
1 thích khách C (khóa)
100,000 Exp Hiệp Khách