Công thức chuyển số thành chữ trong excel

      159

Cách thay đổi số thành chữ vào Excel – Bài viết bên dưới đây, hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách biến đổi số thành chữ trong Excel một cách dễ dàng và đơn giản và dễ dàng.

Bạn đang xem: Công thức chuyển số thành chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách đổi khác số thành chữ trong Excel)


** biến đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bởi vnTools:

– Các chúng ta Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn cần thêm vnTools vào Excel. Trên thanh công cụ, bạn chọn File => Option.

*

– Trong Option, các bạn chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, các bạn chọn Brown rồi tìm đến thư mục đã cài đặt đặt vnTools (thông thường sẽ trong ổ C/Program File, lựa chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.

*

– sau khi đã thêm được vnTools, bạn chọn tab vnTools để thao tác làm việc đổi số thành chữ. vnTools xuất hiện thêm ở dạng thanh công cụ, tất cả hộp thoại làm việc tương từ bỏ như những hàm của Excel – trong đó chúng ta có thể chọn ô cất chuỗi kết quả, ô đựng số nên chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn muốn chuyển thay đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh, các bạn thực hiện tương tự như thay đổi thành chữ theo giờ đồng hồ Việt mà lại thay vì chưng chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để tùy chỉnh bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là thay đổi số thành chữ giờ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ tiếng anh

– cấu tạo hàm thực thi đổi:

=VND(số yêu cầu đổi, true): đổi số thành chữ tất cả hiện tự “đồng” phía đằng sau cùng.

Xem thêm: Ngươi Mau Khoa Thân "Mặc" Quần Áo Vẽ, Nguoi Mau Khoa Than

=VND(số đề nghị đổi): chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số bắt buộc đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ anh có từ “Dollar”.

=USD(số đề nghị đổi): đổi số thành chữ theo giờ anh.

** biến đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn đã xem: bí quyết chuyển thay đổi số thành chữ trong Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ văn bản hàm vào.

– sau khi gõ xong xuôi chọn Close & Return bảng tính. Vào bảng tính ta rất có thể dùng hàm này như những hàm không giống của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File có Macro vừa viết thành tệp tin *.XLA trong thư mục nói trên) trường hợp muốn toàn bộ mọi file trong Excel đều áp dụng được hàm này.

** Dưới đây là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso hack 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx gian lận 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” end If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” kết thúc If If (hgchuc = 0) and (hgdonvi > 0) and (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” over If kết thúc If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) & (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) and (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) over If over If kết thúc If Doi3so = Tam over Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” vì chưng While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 to 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) over If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” kết thúc Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) over Function “

– Chú ý: phải gõ những chữ giờ Việt gồm dấu lại dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện chữ Việt. Để chắc ăn uống thì bạn chỉ dùng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() xuất xắc =DSTC() rồi Enter

** thay đổi số thành chữ VNĐ bằng biện pháp sử dụng phần mềm AccHelper:

– Tải ứng dụng đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau khi tải về, các bạn giải nén ra bằng cách: bấm chuột phải vào file vừa mua về -> lựa chọn Extract Here

*

– Cách chuyển số thành chữ vào Excel 2003:

+ các bạn mở file Excel ngẫu nhiên => Vào Tools => Add-ins

*

+ vỏ hộp thoại Add-ins xuất hiện => lựa chọn Browse… => Chọn băng thông tới phần mềm mà về máy tính của khách hàng => lựa chọn File có tên AccHelperEx

*

+ Sau lúc chọn ngừng thì bấm nút OK trên hộp thoại.

*

– Phần mượt Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở file Excel bất kì, tiếp nối chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di chuyển chuột cho vị trí nên chuyển và gõ cú pháp: =VND(ô mong mỏi chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu thực hiện font Vntimes, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô mong muốn chuyển,1)

+ Nếu áp dụng font VNI, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô mong muốn chuyển,2)

+ Trường hợp tất cả số lẻ, thực hiện câu lệnh như sau =VND(ô ao ước chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải ứng dụng chuyển đổi số thành chữ vào Excel:

Bài viết: Cách thay đổi số thành chữ trong Excel

*

Tags tự khóa: dịch số thành chữ trong excel 2016 – đổi số thành chữ trong word – cách đọc số tiền bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ trong excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code chuyển số thành chữ trong excel