Có huyền sao nặng thế bỏ huyền thêm hỏi dùng may áo quần

      841
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu hỏi 20: Giải câu đó:

“Có huyền, sao nặng thế

Bỏ huyền thêm hỏi, sử dụng may áo quần.”

Từ bao gồm dấu huyền là từ bỏ gì?

Trả lời: từ ………..

Bạn đang xem: Có huyền sao nặng thế bỏ huyền thêm hỏi dùng may áo quần

Câu hỏi 21: Điền từ trái nghĩa với trường đoản cú “đói” vào khu vực trống: “Một miếng khi đói bởi một gói khi ……….”

Câu hỏi 22: Điền từ trái nghĩa với từ bỏ “nắng” vào chỗ trống: “Nắng chóng trưa, …………chóng tối.”

Câu hỏi 23: Điền từ tương xứng vào chỗ trống: “Chịu thương, chịu ………..”

Câu hỏi 24: Điền từ cân xứng vào địa điểm trống:

Từ đồng ………. Là rất nhiều từ kiểu như nhau về âm nhưng khác hoàn toàn nhau về nghĩa.


*

*

Câu hỏi 20: Giải câu đó:

“Có huyền, sao nặng nề thế

Bỏ huyền thêm hỏi, cần sử dụng may áo quần.”

Từ tất cả dấu huyền là tự gì?

Trả lời: từ bỏ …chì……..

Câu hỏi 21: Điền trường đoản cú trái nghĩa với tự “đói” vào nơi trống: “Một miếng lúc đói bằng một gói khi ……no….”

Câu hỏi 22: Điền từ trái nghĩa với từ “nắng” vào chỗ trống: “Nắng nệm trưa, …mưa………chóng tối.”

Câu hỏi 23: Điền từ cân xứng vào vị trí trống: “Chịu thương, chịu ....khó…..”

Câu hỏi 24: Điền từ phù hợp vào khu vực trống:

Từ đồng ……âm…. Là rất nhiều từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa


Đúng 1
phản hồi (0)

1. Chì

2. No

3. Mưa

4. Khó

5. Âm


Đúng 1
phản hồi (0)
Các câu hỏi tương tự

Câu hỏi 14: Cặp trừ trái nghĩa vào câu “Gần bên xa ngõ” là cặp từ nào?

Trả lời: Là cặp từ ngay sát - …………..

Câu hỏi 15: Điền từ tương xứng vào vị trí trống: “Những người làm cùng một nghề gọi là đồng ……….”

Câu hỏi 16: Điền từ đồng âm vào địa điểm trống: Một nghề đến …. Còn hơn ……………. Nghề

Câu hỏi 17: Giải câu đố:

Để nguyên là nước chấm rau

Có lốt trên đầu là chỉ huy quân”

Từ nhằm nguyên là từ gì?

Trả lời: trường đoản cú ………..


Lớp 5 giờ việt
4
1

Câu hỏi 13: từ bỏ “bừng tỉnh” vào câu “Núi rừng Trường tô như bừng tỉnh” được dùng với nghĩa …………

Câu hỏi 14: Điền vào địa điểm trống để dứt định nghĩa sau: “Từ đồng âm là hầu như từ kiểu như nhau về âm nhạc nhưng khác biệt về …………………”

Câu hỏi 15: các cặp dục tình từ “vì…..nê” trong câu “Vì trời mưa to cần đường rất trơn.” chỉ quan tiền hệ nguyên nhân kết …………..

Câu hỏi 16: phần đông từ bất hạnh, khốn khổ, khốn cùng là từ bỏ …………….nghĩa với từ bỏ hạnh phúc.


Lớp 5 giờ việt
3
1
Câu 8: Viết tiếp vào nơi trống từ trái nghĩa với trường đoản cú in đậm cho hoàn hảo câu châm ngôn sau: Một miếng lúc đói bởi một gói khi ….............. Chép đoạn văn xuống dưới nhằm điền từ trái nghĩa. *Câu trả lời của người tiêu dùng
Lớp 5 giờ việt
6
1

 

Câu hỏi 5: tự Hán Việt đồng nghĩa với từ bỏ "loài người" là tự "nhân ..........."

Câu hỏi 6: Điền đại tự vào vị trí trống vào câu ca dao: dòng có, loại vạc, dòng nông. Sao ................... Giẫm lúa công ty ông, hỡi cò ?

Câu hỏi 7: Điền vào khu vực trống để kết thúc câu: Sự quá bất ngờ cao độ call là ...................ửng sốt.

Câu hỏi 8: Điền vào nơi trống trường đoản cú trái ghĩa với từ "thắng" sẽ được câu đúng: thắng không kiêu, .................... Ko nản.


Lớp 5 giờ đồng hồ việt
1
2

Câu hỏi 9: Điền vào chỗ trống từ bỏ trái ghĩa với từ "xấu" và để được câu đúng: Xấu người ................... Nết còn hơn đẹp người.

Câu hỏi 10: hiện tượng kỳ lạ sương lạnh giá (vào mùa đông) call là sương .................á.

Câu hỏi 11: Điền từ đồng âm vào địa điểm trống: “…bị mưa ……………………ướt cả lông.”

Câu hỏi 12: Điền vào khu vực trống: mong đ…………..ước thấy

Câu hỏi 13: Điền từ tương xứng vào địa điểm trống để xong câu: “Sự quá bất ngờ cao độ gọi là ................... Sốt.


Lớp 5 giờ việt
4
2

Bài 4: Điền tự

Câu hỏi 1: Từ dùng để làm tả chiều rộng điện thoại tư vấn là bao ............................. .

Xem thêm: Top 9 Phần Mềm Tạo Nhân Vật 3D Nổi Bật ( Một Số Miễn Phí), Phần Mềm Tạo Nhân Vật Hoạt Hình

Câu hỏi 2: Điền từ đồng nghĩa với tự "to" vào chỗ trống để dứt câu: Ăn lớn nói .............

Câu hỏi 3: Điền từ bỏ để chấm dứt câu tục ngữ: Khoai khu đất .................., mạ đất quen.

Câu hỏi 4: Điền vào chỗ trống từ bỏ trái ghĩa với tự "sống" và để được câu đúng: Đoàn kết là sống, chia rẽ là .................


Lớp 5 tiếng việt
3
0

Cặp trường đoản cú trái nghĩa nào cân xứng để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Non.......nước........


Lớp 5 tiếng việt
2
1

Câu hỏi 7:

Điền từ phù hợp vào nơi trống: Không giữ kín, cơ mà để mọi người đều hoàn toàn có thể biết thì được gọi là ...........

Câu hỏi 8:

Điền từ tương thích vào địa điểm trống: táo bạo bạo, gan góc, không sợ gian nguy thì được điện thoại tư vấn là ..........

Câu hỏi 9:

Điền trường đoản cú hô ứng tương thích vào nơi trống: Gió ......... to, phi thuyền càng lướt nhanh trên khía cạnh biển.

Câu hỏi 10:

Điền từ phù hợp vào khu vực trống: Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ nhiều năm và được truyền từ vậy hệ này sang cố gắng hệ không giống thì được điện thoại tư vấn là ...........

 


Lớp 5 giờ đồng hồ việt
1
1

Câu 2. a) Em hãy điền một từ bỏ trái nghĩa phù hợp vào khu vực trống (…) bên dưới đây.

- có mới nới ………...

- Xấu gỗ,…….... Nước sơn

- Mạnh dùng sức,……………… cần sử dụng mưu

- Ngày nắng nóng ………... Mưa

b) Thêm trạng ngữ để hoàn hảo các câu sau:

- …………………………………………………..….. Bà con nông dân vẫn gặt lúa.

- …………………………………………………….. Họ phải cần cù học tập.

- ……………………………………………………..….. Tia nắng tràn xung quanh biển.

giúp mình đi


Lớp 5 tiếng việt
3
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)