Chuyển số 0 thành gạch ngang trong excel 2010

      552

Cách nạm số 0 bởi dấu gạch trong Excel, phương pháp thay số 0 bởi dấu gạch ngang () trong Excel cực đối chọi giản, dễ nắm bắt mà ai cũng có thể có tác dụng được.