Chức năng chính của microsoft word là gì

Để xào nấu đoạn văn từ địa chỉ này tới địa điểm khác vào một văn bạn dạng bằng giải pháp kéo thả chuột, rất cần được nhấn giữ phím nào trong những khi kéo thả?


A. Nháy vào nút lệnh

*
trên thanh công cụ


D. Nháy vào nút lệnh

*
trên thanh công cụ


*