Cấp cơ sở tiếng anh là gì

      300

Người lao động nước ta khi thâm nhập lao đụng tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia vận động công đoàn. Trình tự thành lập, gia nhập hay vận động được nguyên tắc tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bạn đang xem: Cấp cơ sở tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Cấp cửa hàng tiếng anh là gì

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị xóm hội của ách thống trị công nhân và bạn lao động, được ra đời dựa trên các đại lý tự nguyện và chịu đựng sự chỉ đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, thuộc với cơ quan nhà nước cùng tổ chức tài chính chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người lao động, bên cạnh đó tham gia vào đo lường hoạt dộng của cơ sở nhà nước, tuyên truyền người lao cồn chấp hành pháp luật, kỷ luật, cải thiện tay nghề, trình độ.

Người lao động nước ta khi gia nhập lao cồn tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền thành lập, tham gia hoạt động công đoàn. Trình từ thành lập, gia nhập hay vận động được phương tiện tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn giờ Anh là gì?

Công đoàn giờ Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch lịch sự tiếng Anh như sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class và working class, established on a voluntary basis and under the leadership of the Communist party of Vietnam, together with state agencies and economic organizations. Care, protect the legitimate rights và interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees lớn comply with the law, discipline, và improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies and organizations, have the right khổng lồ establish và participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.


*

Cụm từ tương quan công đoàn giờ Anh là gì?

– Công đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức triển khai cơ sở của công đoàn tập hợp các thành viên trên một hoặc một số doanh nghiệp, tổ chức, phòng ban và được công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận theo quy định của pháp luật công đoàn Việt Nam.

Xem thêm: Xem Phim Thiên Đường Vắng Em Tập 240749 Vietsub + Thuyết Minh

Công đoàn các đại lý tiếng Anh là: Union base

– Công đoàn công ty.

Công đoàn doanh nghiệp là công đoàn cơ trực thuộc một công ty nhất định, thực thi các chuyển động công đoàn, bảo đảm quyền lợi chính đại quang minh cho fan lao cồn ở doanh nghiệp đó.

Công đoàn doanh nghiệp tiếng Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn doanh nghiệp được dịch quý phái tiếng Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights và interests of employees in that company.

– chế độ Công đoàn.

Luật công đoàn là văn phiên bản do Quốc hội ban hành, quy định ví dụ những phương pháp hoạt động, thủ tục thành lập và hoạt động hay phép tắc quyền hạn, trọng trách của tổ chức triển khai công đoàn…

Luật Công đoàn giờ đồng hồ Anh là: union law

Định nghĩa luật pháp Công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh như sau: mức sử dụng công đoàn là văn bạn dạng do Quốc hội ban hành, quy định cụ thể những phương pháp hoạt động, thủ tục thành lập hay luật quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức triển khai công đoàn…

Ví dụ đa số từ thường sử dụng công đoàn tiếng Anh là gì?

Chức năng quan trọng đặc biệt nhất của công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh là: The most important function of the union.

– tổ chức công đoàn tiếng Anh là gì?

Tổ chức công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh là: Trade union organization

– chủ tịch công đoàn tiếng Anh là gì?

Chủ tịch công đoàn được dịch giờ Anh là: Union president

– Công đoàn vn tiếng Anh là gì?

Công đoàn nước ta được dịch sang tiếng Anh là: Vietnam Trade Union