Cách xóa tài khoản trên giao hàng tiết kiệm

      656

– Thông tin ngân hàng, đối soát & VAT: tài khoản ngân hàng, lịch đối soát, thông tin hóa đơn VAT

– Địa chỉ lấy hàng: thêm địa chỉ hoặc xóa bớt địa chỉ không còn sử dụng

Thật đơn giản, GHTK sẽ hỗ trợ giúp các Shop LINH HOẠT thay đổi mọi thông tin trên chỉ trong tíc tắc thôi. Hãy để nhà Kiệm giải mã cho các Shop biết thao tác sử dụng.

Một vài thao tác cực đơn giản:

– Shop click vào app GHTK

– Chọn màn Thông tin Shop (

*
 )

– Nhấn SỬA tại phần thông tin Shop cần thay đổi

Lưu ý: Shop không thể tự đổi thông tin CMND, do vậy, Shop có thể gửi mail đến cskh
ghtk.vn kèm ảnh CMND + Mã Shop để được hỗ trợ một cách nhanh nhất.