Cách tính thâm niên trong quân đội

      398

Phụ cấp thâm niên là gì? Phụ cấp thâm niên của quân đội? Chế độ và thời gian hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội? Quy định về các khoản phụ cấp của lực lượng quân đội nhân dân?


Từ trước đến nay, đội ngũ quân đội vẫn luôn được coi là một đội ngũ bảo vệ đất nước và nhận được sự trân quý và được nhiều sự tôn trọng trong xã hội. Nhà nước luôn có những chính sách ưu đãi với các quân nhân trong quân đội để họ có tinh thần để gắn bó lâu hơn với công việc của mình, phụ cấp thâm niên chính là một trong những chính sách như vậy. Phụ cấp thâm niên trong quân đội là một trong những chế độ phụ cấp để tính hưởng quyền lợi của quân nhân. Tuy nhiên không phải quân nhân hay ai cũng nắm rõ loại phụ cấp này là gì, được tính như thế nào, và quy định phụ cấp thâm niên được pháp luật quy định khác.

Bạn đang xem: Cách tính thâm niên trong quân đội

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Phụ cấp thâm niên là gì?

Phụ cấp thâm niên được hiểu là khoản phụ cấp lương được trả cho người lao động làm việc liên tục nhiều năm tại một cơ quan nào đó. Khoản phụ cấp này có ý nghĩa khuyến khích người lao động gắn bó với nghề, với cơ quan đang làm việc. Sở dĩ phụ cấp thâm niên được quy định, là một trong những hình thức khuyến khích của người sử dụng lao động đối với người lao động để họ có thể gắn bó và làm nghề lâu dài, đồng thời cũng là để tạo động lực cho người lao động làm việc hiệu quả hơn.

Người lao động càng có nhiều năm gắn bó với nghề thì càng có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn, mà trong bất cứ nghề nghiệp nào, kể cả làm việc trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp, công ty bên ngoài, kinh nghiệm cũng là điều vô cùng quan trọng, người lao động có kinh nghiệm có thể nắm bắt công việc dễ dàng hơn, làm việc với hiệu suất cao hơn…

Như vậy, phụ cấp thâm niên chính là một chế độ khuyến khích được ghi nhận trong hợp đồng làm việc mà người sử dụng đưa ra cho người lao động để người lao động có thể làm việc tích cực, hiệu quả và gắn bó với nghề hơn.

2. Phụ cấp thâm niên của quân đội

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 224/2017/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên của quân đội bao gồm các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị và các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Các đối tượng này được hưởng phụ cấp dựa trên điều kiện về thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân đủ 05 năm (60 tháng). Do đó, mức phụ cấp được xác định là 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 06 trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

Như vậy, công nhân công an có thời gian phục vụ đủ 05 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên và được tính theo các như sau:

Phụ cấp thâm niên = 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Từ năm thứ 06 trở đi, mỗi 12 tháng (01 năm) được tính thêm 1%

3. Chế độ và thời gian hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư tư vấn:

– Theo điểm b, khoản 4, Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định như sau:

“4. Lương hưu của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành nghề có hoặc không có phụ cấp thâm niên nghề rồi mới nghỉ hưu, được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và được hướng dẫn cụ thể như sau:

b) Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.”

Và theo khoản 2,3, 4 Điều 3 Thông tư 224/2017/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy định về cách tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề như sau:

“Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác (bao gồm: công an, cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng, nhà giáo, dự trữ quốc gia và các ngành, nghề khác được Chính phủ quy định) được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này.

3. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 2 Điều này nếu có đứt quãng thì được cộng dồn.

4. Trong cùng một thời điểm làm việc, được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên (của nhiều ngành, nghề khác nhau) thì chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên.

Lưu ý:

+ Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nêu trên nếu có đứt quãng thì được cộng dồn;

+ Trong cùng một thời điểm làm việc, được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên (của nhiều ngành, nghề khác nhau) thì chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên;

+ Không được tính hưởng phụ cấp thâm niên các khoảng thời gian sau:

Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian chấp hành hình phạt tù giam; thời gian đào ngũ;

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Hay Trình Bày Chức Năng Của Các Bộ Phận Trong Sơ Đồ Cấu Trúc Của Máy Tính

Ví dụ: Đồng chí C, công tác ở ngành Hải quan đủ 12 năm. Tháng 01 năm 2014 được Quân đội tuyển dụng làm viên chức quốc phòng. Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2016, đồng chí viên chức quốc phòng C có thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

Tổng thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm 6 tháng, gồm 12 năm công tác ở ngành Hải quan và 2 năm 6 tháng là viên chức quốc phòng (từ tháng 01 năm 2014 đến hết tháng 6 năm 2016). Theo đó, tháng 7 năm 2016 đồng chí viên chức quốc phòng C được hưởng phụ cấp thâm niên với tỷ lệ là 14%.

Từ các quy định trên thì khi nghỉ hưu bạn sẽ được tính thời gian hưởng thâm niên trong quân đội. Và sau khi bạn chuyển ngành sang làm giáo viên thì thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

4. Quy định về các khoản phụ cấp của lực lượng quân đội nhân dân

Nghị quyết 27-NQ/TW/ 2018 về cải cách tiền lương với cán bộ, công chức được ban hành, theo đó các chế độ phụ cấp của lực lượng quân đội nhân dân cụ thể như sau:

Phụ cấp thâm niên vượt khung được áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân. Với mức phụ cấp đối với mỗi quân nhân ở các ngạch khác nhau là khác nhau. Quân nhân xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của các chức danh thì sau khi đủ 36 tháng đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%;Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời gian quy định.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo được áp dụng đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm. Mức phụ cấp bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung.

Phụ cấp khu vực được áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu. Mức phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung.

Phụ cấp đặc biệt được áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Phụ cấp gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

Phụ cấp thâm niên nghề được áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu. Mức phụ cấp như sau: sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Như vậy, có thể tháy sự ra đời của Nghị quyết 27-NQ/TW/ 2018 về cải cách tiền lương với cán bộ, công chức đã giải quyết dược hầu hết các vấn đề về phụ cấp lương đối với lực lược quân đội nhân dân. Theo như quy định tại nghị quyết này thì đối với các loại phụ cấp khác nhau thì sẽ được ứng dụng với mức vụ cấp khác nhau và các đối tượng nhận phụ cấp lương cũng khác nhau. Dựa theo các quy định về phụ cấp này thì có thể tính được mức lương chính và lương phụ cấp của các cán bộ, công chức trong lực lượng quân đội cũng được xác định một cách dễ dàng hơn.