Cách tính diện tích hình chữ nhật, công thức chu vi

      334

Toán tè học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp những em học viên tham khảo, hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình chữ nhật, công thức chu vi

Nhờ đó, sẽ biết cách vận dụng vào bài tập tốt hơn, để càng ngày càng học giỏi môn Toán. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây của dienmayxuyena.com:


Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT search cạnh bằng phương pháp lấy DT phân tách cạnh sẽ biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta rước độ dài một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông ta mang chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta đem độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng hai cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta đem độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ nhiều năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta đem tích độ nhiều năm hai đường chéo cánh chia mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ lâu năm 3 cạnh tam giác cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình tam giác với 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Sài Gòn Tự Túc, Phượt, Bụi Từ A Đến Z


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta đem độ dài đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: giả dụ ta biết diện tích s hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ dài những cạnh hình thang cùng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình thang với độ dài 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta lấy tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với chiều cao rồi đem phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: giả dụ biết diện tích s hình thang, ta rất có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta rước cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p. X c

Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta rước chu vi dưới mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì mặt đường sinh gồm chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích s xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3,14r: buôn bán kính mặt dưới hình nón cùng bằng 2 lần bán kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung xung quanh hình nón cùng với diện tích dưới mặt đáy hình nón. Do diện tích dưới mặt đáy là hình tròn nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: buôn bán kính hình trụ đáy.h: là đường cao hạ từ đỉnh xuống trọng điểm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
tải về
598
Lượt tải: 12.936 Lượt xem: 533.264 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết dienmayxuyena.com về

Link tải về chính thức:

Toán tè học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản dienmayxuyena.com Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA