Cách Đánh Phân Số Trong Excel

Biến Excel thành công cụ phân tích tài liệu chuyên sâu.

LỖI HIỆN NGÀY THÁNG lúc VIẾT PHÂN SỐ trong EXCEL

Do mang định của Excel, khi chúng ta viết phân số (ví dụ 1/3) thì kết quả hiện thị 1-Thg3 (tức ngày 1 tháng 3)

*

ĐỊNH DẠNG PHÂN SỐ vào EXCEL

Các bước định dạng phân số đơn giản trong Excel

Bước 1: Bôi black vùng hy vọng hiện thị kết quả

Bước 2: nhấp chuột phải lựa chọn Format Cells

Bước 3: chọn Fraction -> Up khổng lồ one digit (1/4)

Bước 4: OK