Bài tập so sánh ngang bằng

      310

Câu đối chiếu ngang bằng trong giờ đồng hồ Anh (Equal comparison) được thực hiện khá phổ biến, dùng làm so sánh bé người, các sự vật, vụ việc ở tinh thần ngang bằng nhau. Thuộc 4Life English Center (dienmayxuyena.com) đi sâu vào kỹ năng ngữ pháp này nhé!

*
Câu đối chiếu ngang bằng

1. Khái niệm câu đối chiếu ngang bởi trong tiếng Anh (Equal comparison)

Câu đối chiếu ngang bằng được sử dụng khi đối chiếu giữa những sự vật, hiện tượng hay con tín đồ ở cấp độ ngang bằng với nhau.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh ngang bằng

2. Giải pháp dùng câu đối chiếu ngang bằng

Được áp dụng để đối chiếu hai hoặc nhiều các loại trang phục, đồ dùng vật, thức uống,… bao gồm hình dạng, color sắc, chất liệu, mùi vị, ngang bởi nhau.

Ví dụ:

The cream cake is as sweet as sugar. (Bánh kem ngọt như đường.)His house is as small as mine. (Nhà của anh ý ta nhỏ tuổi như công ty tôi.)

Dùng để so sánh hai hay không ít người dân có đều tính chất, đặc điểm, kỹ năng ngang bằng nhau.

My best friend is the same height as me. (Bạn thân của tớ có chiều cao ngang tôi.)Lilly sings as beautiful as Taylor. (Lilly hát hoặc như Taylor.)

3. Cấu tạo câu so sánh ngang bằng trong giờ đồng hồ Anh

*
Cấu trúc về câu đối chiếu ngang bằng

3.1. Dạng thức so sánh ngang bằng của tính từ

Công thức:

Khẳng định: S + to lớn be + as + adj + as + N/ pronoun.Phủ định: S + to be + not + as/ so + adj + as + N/ pronoun.

Trong đó:

S là chủ ngữ, là danh tự chỉ fan hoặc sự vậtV là hễ từ theo sau danh từAdj là tính từ được sử dụng

Chú ý:

Dấu hiệu phân biệt câu đối chiếu bằng là nếu mở ra từ “as” thì chắc chắn đằng sau câu đó sẽ có từ “as”.Ở dạng lấp định, “as” làm việc trước tính từ có thể thay bằng “so”.Sau as phải là một trong những đại từ bỏ nhân xưng, ko được là một đại từ vào vai trò là tân ngữ.Danh từ dùng làm so sánh yêu cầu có những tính từ bỏ tương đương

Ví dụ:

This room is as big as my room. (Căn chống này rộng bởi căn chống của tôi.)She isn’t as tall as her brother. (Cô ấy không đảm bảo bằng em trai của cô ấy.)That fridge’s price is four times as high as we expected. (Giá tủ lạnh này cao gấp cha lần so với chúng tôi dự kiến.)

3.2. Dạng thức đối chiếu ngang bởi của danh từ

Công thức:

Khẳng định: S + V + the same + (noun) + as + N/ pronoun.Phủ định: S + V + not + the same + (noun) + as + N/ pronoun.

Ví dụ:

Linda has got the same car as mine. (Linda bao gồm chiếc xe giống tôi.)Lucy is the same height as Anna. (Lucy tất cả cùng chiều cao với Anna.)This watch isn’t the same as my old one. (Chiếc đồng hồ đeo tay này không giống với dòng cũ của tôi.)

3.3. Dạng thức đối chiếu ngang bằng của trạng từ

Công thức:

Khẳng định: S + V + as + adv + as + N/ pronoun.Phủ định: S + do/does/did + not + V + not + as + adv + as + N/ pronoun.

Ví dụ:

I hope I can run as fast as you. (Tớ hy vọng tớ rất có thể chạy cấp tốc như cậu.)She doesn’t play guitar as well as she did. (Cô ấy chơi bầy ghi ta không thể hay như ngày xưa.)

4. Bài bác tập và đáp án

*
Bài tập áp dụng

4.1. Bài xích tập 1

Chuyển những câu sau lịch sự tiếng Anh:

Quyển sách này giá bằng quyển kia.Anh ấy không đảm bảo bằng anh trai.Ngôi nhà của khách hàng cao như bên tôi.Cô ấy xinh như mẹ cô ấy hồi trẻ.

4.2. Bài xích tập 2

Viết lại câu sử dụng cấu trúc “the same … as”:

You & I both have dark brown hair -> Your hair …….Daniel and his girl friend are both 22 years old. -> Daniel is …….My birthday is 5 April. Tom’s birthday is 5 April too. -> My birthday …….I arrived at 10.25 & so did you -> I …….

Xem thêm: 100++ Những Bài Hát Karaoke Dễ Hát Nhất Năm 2021, Top 20 Bài Hát Dễ Nghe Dễ Hát Khi Hát Karaoke

4.3. Bài xích tập 3

Chọn giải đáp đúng:

1. My clothes ________ hers.

is as not modern asas is modern asis as modern asas is modern not as

2. Her motor is ______ mine.

twice as big asas twice big asas two time big asas big as twice

3. Nobody in our class plays_______ Patrick.

as good asso well thanas best asas well as

4. You must explain your problems________ .

as clear as you canas clearly as you canas clear that you areas clearly as you are

5. My oto __________ your car.

is as not expensive asis not as expensive asas expensive not asis not as expensively as

4.4. Đáp án

Bài tập 1: 

This book have as costly as that book.He isn’s so tall as his brother.Your house is as height as my house.She is as beautiful as her mother when be a child.

Bài tập 2:

Your hair is the same colour as mine.Daniel is the same age as his girl friend.My birthday is the same day as Tom’s.I arrived at the same time as you.

Bài tập 3:

CADBB

Trên trên đây là cụ thể về cách thức được thực hiện cho câu so sánh ngang bằng trong ngữ pháp giờ Anh. 4Life English Center (dienmayxuyena.com) hy vọng bài viết này sẽ giúp đỡ bạn hiểu rõ về cấu trúc so sánh và vận dụng vào thực tế.