Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn có đáp án chi tiết!

      327

Thìhiện tạiđơnlà mộtđiểm ngữ pháp quan trọng trong 12 thì giờ Anh, nằmtrongbộ ngữ pháp anh văn. Với mỗi người mới bước đầu học tiếng Anh việcdùngthành thạothìhiện tạiđơn giảnlàvô cùngquan trọng.

Vậy làm cố nào để cụ thật vững vàdùngthật thành thạothìhiện tạiđơn?dienmayxuyena.com sẽchia sẻchocácbạn hệ thống kiến thức, cách làm và bên cạnh đó là bài tập để các bạn củng nạm kiến thức.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn có đáp án chi tiết!

Định nghĩa thì bây giờ đơn (Simple Present tense)

Thì hiện tại đơn(Simple Present hoặc Present Simple) là 1 trong những thì trongngữ pháp giờ đồng hồ Anhnói chung.Thì lúc này đơndiễn tả một hành động hay sự việc mang tính chất chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra trong thời gian ở hiện tại.

Cấu trúc thì bây giờ đơn (Structure of simple present tense)


*
*
Bài tập Thì bây giờ đơn (simple present) Công thức, bí quyết dùng bỏ ra tiết

Vớicác thì trong giờ đồng hồ Anh, cácđộng từ sẽ được chia theo ngôi của công ty ngữ tương ứng với từng thì. Đối với thì hiện tại đơn, cần chú ý thêm s/es vào câu như sau:● Thêm s vào đằng sau đa số các hễ từ ngừng là p, t, f, k: want-wants; keep-keeps;…● Thêm es vào các động từ hoàn thành bằng ch, sh, x, s: teach-teaches; mix-mixes;wash-washes;…● quăng quật y cùng thêm ies vào sau những động từ xong bởi một phụ âm + y: lady-ladies;…● một vài động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách phân phát âm phụ âm cuối s/es:Lưu ý những phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc vào phiên âm quốc tế mà không hẳn dựavào biện pháp viết.● /s/: khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/

● /iz/:Khi từ bao gồm tận cùng là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường bao gồm tận cùng làcác chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)● /z/: lúc từ gồm tận cùng là nguyên âm và những phụ âm còn lại

Dấu hiệu nhận biết thì bây giờ đơn

Khi vào câu xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) …Ví dụ:● We sometimes go to the beach.(Thỉnh thoảng cửa hàng chúng tôi đi biển.)● I always drink lots of water.(Tôi thường tuyệt uống các nước.)

Every day, every week, every month, every year, every morning …(mỗi ngày, mỗi tuần, từng tháng, mỗi năm).Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.)Ví dụ:

They watch TV every evening.(Họ xem truyền hình từng tối.)● I play football weekly.(Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ ba lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)Ví dụ:● He goes lớn the cinemathree timesa month.(Anh ấy đi xem phim 3 lần từng tháng.)● I go swimming once a week. (Tôi đi tập bơi mỗi tuần một lần.)

Vị trí của các trạng trường đoản cú chỉ tần suấttrong câu thì hiện tại đơn.

Các Trạng tự này thường xuyên đứng trước đụng từ thường, lép vế động từ to be và trợ cồn từ (Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom,…).


Kiểm tra chuyên môn để kiếm được lộ trình học tương xứng là điều đề xuất làm lúc đăng kí học IELTS. Để lại thông tin bên dưới để đk test đầu vào miễn phí.

Bài tập giờ Anh Thì hiện tại Đơn

Bài 1: phân tách động từ vào ngoặc nghỉ ngơi thì lúc này Đơn:

I (be) __ at school at the weekend.She (not study) __ on Friday.My students (be not) __ hard working.He (have) __ a new haircut today.I usually (have) __ breakfast at 7.00.She (live) __ in a house?Where your children (be) __?My sister (work) __ in a bank.Dog (like) __ meat.She (live)__ in Florida.It (rain)__ almost every day in Manchester.We (fly)__ to lớn Spain every summer.My mother (fry)__ eggs for breakfast every morning.The bank (close)__ at four o`clock.John (try) hard in class, but I (not think) he`ll pass.Jo is so smart that she (pass)__ every exam without even trying.My life (be) so boring. I just (watch)__ TV every night.My best friend (write)__ to lớn me every week.You (speak) __ English?She (not live) __ in nhị Phong city.

Bài 2: thực hiện những động từ cho tiếp sau đây để điền vào nơi trống phù hợp hợp.

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

Tanya ………. German very well.I don’t often …… ………… … coffee.The swimming pool. ……. ……… at 7.30 every morning.Bad driving … . .. .. ……… …… many accidents.My parents .. … …………….. In a very small flat.The Olympic Games .. ……………… . ……. .. …… place every four years.The Panama Canal …………… ….. … ………… the Atlantic & Pacific Oceans.

Xem thêm: Tiểu Sử Hero Fiennes-Tiffin Phim Và Chương Trình Truyền Hình

Bài 3: Sử dụng những động tự sau để kết thúc câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

The earth goes round the sun.2. Rice ……. In Britain.The sun … ………… …………………….. … in the east.Bees ……………… … …. ….. ……. … honey.Vegetarians …… meat.An atheist ……. In God.An interpreter …. ……. .. …………. From one language into another.Liars are people who ……………………….. …….. …… the truth.The River Amazon ………………………………… into the Atlantic Ocean.

Bài 4: phân chia động từ cho đúng

Julie …………… (not / drink) tea very often.What time …….. …………. ……. …………………………………………….. (the banks/dose)here?I’ve got a car, but I ……………… ………………….. ….. … .. …… .. (not / use) it much.‘Where … .. .. ….. .. ….. …… ….. …… (Ricardo / come) from?’ – ‘From Cuba.’‘What. …………. …. (you / do)?’ – I’m an electrician.’lt ………………………………………………………….. ……………….. (take) me an hour to lớn get towork. How long ……………………………. …………….. ……… ……. ………………. (it / take) you?Look at this sentence. What …………………. . …… …. ……………………………….. (thisword/mean)?David isn’t very fit. He …. …. . . ….. …. .. ………. … (not / do) any sport.

Bài 5: Đặt thắc mắc mà bạn sẽ hỏi Lisa về bạn dạng thân và mái ấm gia đình cô ấy.

You know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her.How often ………………………………………………………………………………….. ?Perhaps Lisa’s sister plays tennis too. You want to know. Ask Lisa.……… …………………. Your sister. ……. . …. … …….. …… ……….. .. ……..You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to know which one. Askher.…………………………………………………………….. ……………………………………You know that Lisa’s brother works. You want to lớn know what he does. Ask Lisa.…………………………………………………………………………………………………….You know that Lisa goes lớn the cinema a lot. You want to lớn know how often. Ask her.………………………………………………………………………………………………….6 You don’t know where Lisa’s grandparents live. You want lớn know. Ask Lisa.………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits to lớn work? => bởi vì they wear suits to lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>we / not / believe the Prime Minister =>you / understand the question? =>they / not / work late on Fridays =>David / want some coffee? =>she / have three daughters =>when / she / go to her Chinese class? =>_why / I / have to clean up? =>

Bài 7: dứt đoạn hội thoại sau:

Rita: vày you lượt thích (you / like) (0) football, Tom?Tom: I love it. I’m a United fan. (1)……………………………… (I / go) lớn all their games. Nick usually (2) …………………………………………. (come) with me. & (3) ……………………………………….. (we / travel) lớn away games, too. Why (4) ……………………………………… (you / not / come) lớn a match some time? Rita: I’m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to me — men running after a ball. Why (6) ……………………………………………… (you / take) it so seriously?

Tom: It’s a wonderful game. (7) ………………………………………… (I / love) it. United is my whole life.Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) lớn buy the tickets & pay for the travel?Tom: A lot. (9) ……………………….. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to lớn me. (11) ………………………. (I / not / want) to vày anything else. (12) …………………….. (that / annoy) you?Rita: No, (13) …………………….. (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

Đáp án: Bài tập thì bây giờ đơn

Bài 1: Chia rượu cồn từ vào ngoặc sống thì bây giờ Đơn:am does not study are not has have lives Where are your children? workslikes livesrainsflyfliesclosestries – bởi not thinkpassesis – watchwritesDo you speak English?does not liveBài 2: Sử dụng đông đảo động từ cho dưới đây để điền vào chỗ trống thích hợp.speaksdrinkopenscauseslivetakeconnectsBài 3: Sử dụng những động từ sau để hoàn thành câu.goesdoesn’t growrisesmakedon’t eatdoesn’t believetranslatesdon’t tellflowsBài 4: Chia hễ từ mang đến đúngdoesn’t drinkdo the banks closedon’t usedoes Ricardo comedo you dotakes … does it takedoes this word meandoesn’t doBài 5: Đặt thắc mắc mà bạn sẽ hỏi Lisa về bạn dạng thân và gia đình cô ấy.How often do you play tennisDoes your sister play tennis?Which newspaper vày you read?What does your brother do?How often vày you go lớn the cinema?Where vì chưng your grandparents live?Bài 6: Câu hoàn chỉnhShe doesn’t sleep late at the weekends.We don’t believe the Prime Minister.Do you understand the question?They don’t work late on Fridays.Does David want some coffee?She has three daughters.When does she go khổng lồ her Chinese class?Why vị I have lớn clean up?Bài tập 7 Hoàn thành đoạn hội thoại sau:I gocomeswe traveldon’t you comedoesn’t makedo you takeI lovedoes it costI don’t knowthat doesn’t matterI don’t wantDoes that annoyit doesn’t annoyfind

Trên đây là toàn bộ cụ thể bài học vềthì bây giờ đơn (Simple present tense)bao gồm: Khái niệm, công thức, phương pháp sử dụng, vết hiệu nhận ra và bài tập rèn luyện, nhằm mục tiêu giúp chúng ta hiểu thật rõ kiến thức về thì cơ phiên bản này cũng như rất có thể áp dụng chủ yếu xáctrong giao tiếp. Các bạn đừng quên học thêm những bài học kinh nghiệm về những thì tiếng Anh không giống trên trang web dienmayxuyena.com nhé.


Chào mừng chúng ta đến cùng với "Nơi bàn" về du học. Tham gia fanpage facebook Việt Đỉnh nhằm cùng đoạt được giấc mơ du học tập nhé!