Được và mất

Hỡi nhân rứa còn tin ai nữa không.Khi niềm tin dần xa vị trí cuối trời.Người thay đổi trắng đen không đoán được.Bao tiếng nói chỉ chót lưỡi đầu môi.Không là bỏ ra tình thân luôn vây quanh.Chút lợi danh giành chia hai con người.Được cùng mất đố ai làm sao biết mình.Tiền là giấy biện pháp chia đôi nghĩa tình.Cao sang trọng căm màng duyên số như thế nào biết ai vương vãi mang.Hơn thua kém là nghĩa nhân trong những người.Đời đâu riêng gì là nỗ lực cuối đời cũng chỉ cần thế.Ai không trở về tuyển mộ đất sâu.Thế thái nhân tình thay đổi bằng số đông câu chua cay.Hơn nhau là chữ nhân để lưu đời.Đời khi đã đạt được mấy số trời cho ta nhưng mà thôi.Không ai giành lấy được đâu.Hỡi nhân nắm còn tin ai nữa không.Khi tinh thần dần xa chỗ cuối trời.Người đổi thay trắng black không đoán được.Bao khẩu ca chỉ chót lưỡi đầu môi.Không là đưa ra tình thân luôn luôn vây quanh.Chút lợi danh giành phân chia hai nhỏ người.Được với mất đố ai nào biết mình.Tiền là giấy bí quyết chia đôi nghĩa tình.Cao lịch sự căm màng duyên số như thế nào biết ai vương mang.Hơn thảm bại là nghĩa nhân trong những người.Đời đâu chỉ có là cố gắng cuối đời cũng chỉ cần thế.Ai ko trở về mộ đất sâu.Thế thái nhân tình đổi thay bằng số đông câu chua cay.Hơn nhau là chữ nhân để lưu đời.Đời khi đạt được mấy số trời đến ta mà thôi.Không ai giành đem được đâu.Cao lịch sự căm màng duyên số nào biết ai vương mang.Hơn chiến bại là nghĩa nhân trong những người.Đời đâu phải là nỗ lực cuối đời cũng chỉ nên thế.Ai ko trở về mộ đất sâu.Thế thái nhân tình thay đổi bằng phần đa câu chua cay.Hơn nhau là chữ nhân nhằm lưu đời.Đời khi giành được mấy số trời mang đến ta mà thôi.Không ai giành mang được đâu.Đời khi giành được mấy số trời mang đến ta nhưng mà thôi.Không ai giành đem được đâu.

Bạn đang xem: Được và mất

bài bác hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 5 bài.
Ngô Tiến Đạt

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Nữ Biệt Kích Gợi Cảm Thuyết Minh, Phim Nữ Biệt Kích Gợi Tình Thuyết Minh

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.